Záchranný program “Trenggiling Conservation Program”
Úvod » Záchranný program „Trenggiling Conservation Program“

 

 

Je nám veľkou poctou oficiálne predstaviť nový záchranný program Trenggiling Conservation Program, ktorý je zameraný na ochranu kriticky ohrozených šupinancov chytavochvostých (Manis javanica) na Sumatre v Indonézii.

Tato iniciatíva na záchranu týchto v súčasnosti najpašovanejších cicavcov sveta beží pod záštitou indonézskej nadácie PASAL Foundation, ktorú na ostrove v roku 2017 založili českí ochrancovia prírody a ktorá zaštiťuje aj záchranný program Kukang. Nový záchranný program pre šupinancov je realizovaný opäť za veľkej podpory niekoľkých popredných českých zoo, (konkrétne Zoo Praha, Zoo Ostrava a Zoo Olomouc), ktoré sú jeho hlavnými partnermi od samého začiatku.
Vopred Vám ďakujeme za prípadné zdieľanie tejto veľkej novinky a akúkoľvek podporu v tejto neľahkej misii na ochranu šupinancov pred nelegálnym obchodom.

Viac o programe:

Mise na záchranu nejpašovanějších savců světa zahájena: Čeští
ochránci přírody spouští program na ochranu luskounů na Sumatře

V návaznosti na Světový den luskounů čeští ochránci přírody oficiálně
představují nový záchranný program na ochranu těchto unikátních a ohrožených šupinatých
savců na indonéském ostrově Sumatra. Kvůli poptávce po údajně léčivých či magických
účincích šupin luskounů a jejich mase jsou v současnosti luskouni nejpašovanějšími savci světa.
Nově spuštěný záchranný program Trenggiling Conservation Program se na Sumatře
zaměřuje na původní a dnes již kriticky ohrožený druh – luskouna ostrovního. Na ostrově
spolupracuje s místními lidmi a buduje specializované záchranné a rehabilitační centrum. Tato
mise probíhá ve spolupráci s hlavními partnery programu, kterými jsou Zoo Praha,
Zoo Ostrava a Zoo Olomouc.

Luskouni jsou v mnoha ohledech zcela unikátní. Představují evolučně jedinečnou, starobylou skupinu
bezzubých savců příbuzných šelmám, kteří se specializují na pojídání mravenců a termitů.
Bezpochyby nezaměnitelní jsou však pro svůj vzhled připomínající šišku – jako jediní savci
na planetě mají totiž tělo pokryté šupinami. Ačkoliv jsou tyto šupiny stejně jako třeba chlupy, kopyta
či drápy jiných živočichů tvořeny keratinem, především právě kvůli nim se luskouni ocitli na pokraji
vyhubení. Některé tradiční asijské a africké kultury totiž věří v jejich údajné léčivé či magické účinky.
Přestože léčebný účinek nebyl vědecky potvrzen, obdobně jako třeba u nosorožčích rohů, lidé věří,
že prášek z luskouních šupin léčí kožní a pohlavní nemoci, podporují krevní oběh a laktaci, léčí otoky,
astma, abscesy, revma, artritidu atd. Kromě toho jsou však luskouni loveni i pro maso, které je v Asii
považováno za luxusní delikatesu, symbol bohatství a vyššího společenského postavení, v Africe pak
představuje především základní zdroj bílkovin jako tzv. bushmeat („maso z lesa“). Tito tajemní
a málokomu známí samotáři jsou tak v současnosti nejvíce pašovanými savci světa.
V reakci na kritickou situaci luskounů proto nyní vznikl nový záchranný program na ochranu těchto
unikátních savců na Sumatře v Indonésii nazvaný Trenggiling Conservation Program (trenggiling
je indonéský výraz pro luskouna). Program zaštiťuje indonéská nadace PASAL Foundation, kterou
v roce 2017 založili čeští ochránci přírody. Ti se nyní společně se svými indonéskými kolegy začali
zaměřovat na kriticky ohroženého luskouna ostrovního (Manis javanica), který se na Sumatře
přirozeně vyskytuje. V Indonésii je absolutně chráněným druhem, za jehož držení, zabití
či obchodování hrozí trest až 5 let odnětí svobody a pokuta v přepočtu až 150 000 Kč. I přesto je podle
odhadů mezinárodní organizace TRAFFIC, zabývající se odhalováním nelegálního obchodu
s chráněnými druhy, v Indonésii každý rok upytlačeno až 10 tisíc těchto luskounů. Cílem programu
je proto snížit ilegální obchod s těmito luskouny a úbytek jejich populací ve volné přírodě. „Urgentní
potřeba zvyšovat globální povědomí o velmi vážné situaci luskounů a hledat funkční řešení rezonuje
celou ochranářskou komunitou napříč naší planetou. O tom svědčí i velký dosah Světového dne
luskounů, který se koná každoročně třetí sobotu v únoru. Symbolicky krátce po jeho konání jsme
se proto rozhodli oficiálně představit náš nový záchranný program Trenggiling veřejnosti. Ačkoliv
to bude těžký běh na dlouhou trať, i my se pokusíme udělat pro záchranu těchto jedinečných živočichů
maximum,“ říká mezinárodní koordinátorka programu Trenggiling a pracovnice ochrany přírody
v Zoo Ostrava Kateřina Holubová.

Mezi hlavní aktivity programu patří osvěta a vzdělávání místních obyvatel, spolupráce s místními
lidmi na přímé ochraně luskounů. „Snažíme se vzdělávat místní lidi o životě a ohrožení luskounů
a mj. také o postizích, které jim hrozí za porušení zákona – tedy za lov, prodej či nákup luskounů
a jejich šupin. V rámci práce s komunitami ale také zaměstnáváme bývalé lovce luskounů jako naše
terénní asistenty. Ti díky tomu přestali luskouny a další ohrožená zvířata lovit, a naopak se stali jejich
zapálenými ochránci. Tento způsob zapojování místních obyvatel je opravdu velmi efektivním
nástrojem ochrany přírody,“ popisuje ředitel záchranného programu Trenggiling a koordinátor
mezinárodních in situ projektů Zoo Ostrava František Příbrský. Kromě toho na severu ostrova
probíhá výstavba specializovaného záchranného a rehabilitačního centra pro luskouny, které je první
svého druhu na Sumatře. „V centru bude luskounům zabaveným indonéskými úřady z černého trhu
poskytnuta veškerá potřebná veterinární péče, neboť přeživší pašovaní luskouni často bývají ve velmi
zuboženém stavu. Překupníci se totiž neostýchají tato bezbranná zvířata násilně ‘vykrmit’ sádrou, aby
je pak díky jejich vyšší váze prodali za vyšší cenu. To je pro mnoho z nich fatální. Luskouni v centru
projdou nezbytnou karanténou a rehabilitačním procesem, jehož vyústěním by v ideálním případě
mělo být vypuštění zotavených jedinců zpět do volné přírody. Možnou lokalitu pro jejich návrat
do divočiny již několik let systematicky monitorujeme a zajišťujeme ji proti možnému pytláctví,“
vysvětluje účel centra koordinátorka veterinární péče a welfare programu Trenggiling a terénní
zooložka Zoo Olomouc Lucie Čižmářová.
Hlavními partnery programu na ochranu luskounů Trenggiling Conservation Program jsou
Zoo Praha, Zoo Ostrava a Zoo Olomouc. „Podpory těchto předních českých zoologických zahrad
si nesmírně vážíme. Díky ní se nyní můžeme po boku těchto prestižních ochranářských institucí vydat
na nelehkou misi na záchranu jedněch z nejohroženějších zvířat naší doby,“ uzavírá František
Příbrský.

Nedávný rozhovor s Františkem Příbrským o luskounech a spuštění záchranného programu
Trenggiling si lze poslechnout na Českém rozhlasu Sever na tomto odkazu. Přednášku Kateřiny
Holubové v rámci přednáškového cyklu „Zajímavosti ze světa zoologie“ v Zoo Ostrava pak můžete
zhlédnout zde.

Více o programu Trenggiling Conservation Program lze nalézt na nových webových stránkách
www.trenggiling.org. Novinky ze záchranného programu můžete sledovat na sociálních sítích
věnovaných ochranářským projektům partnerských zoologických zahrad Pomáháme jim přežít,
Ochrana přírody v Zoo Ostrava či na webu a Facebooku Zoo Olomouc.
Ilegální obchod s luskouny.

Všech 8 asijských a afrických druhů luskounů je na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
(Mezinárodní svaz ochrany přírody) zařazeno mezi ohrožené druhy. Jelikož spadají do Přílohy I
CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin), je jakýkoliv mezinárodní obchod s luskouny či částmi jejich těl zakázán. I přesto
však bylo podle odhadů za posledních 10 let uloveno přes milion luskounů. Největší část obchodu
s nimi probíhá v Asii, konkrétně v Číně, Vietnamu, Malajsii a Hong Kongu. Jejich obrannou strategií
je stočit tělo do velmi pevného klubíčka, které je sice díky tvrdým šupinám chrání před predátory,
proti pytlákům jsou ale luskouni zcela bezbranní.
Více informací o ilegálním obchodu s luskouny naleznete na stránkách kampaně Ukradená divočina
zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie v příloze mohou být volně použity pro účely tiskového, internetového a televizního zpravodajství.
Autorky fotografií: Lucie Čižmářová a Jennie Simanjuntak.

Kontakt:
Kateřina Holubová
Mezinárodní koordinátorka Trenggiling Conservation Program
Tel.: +420 777 153 133, e-mail: holubova.khk@gmail.com
www.trenggiling.org