Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice
10. júna 2024
Úvod » Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice

V sobotu 8. júna sme privítali krúžkarov na záverečnom zookrúžku, netradične cez víkend. Počas školského roka organizujeme dva zookrúžky  v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice, v poobedňajších hodinách, každý druhý utorok a stredu.

V Centre environmentálnej výchovy sme deťom odovzdali certifikáty o absolvovaní a malú pozornosť. Vydali sme sa do záhrady. Prešli sme si zázemia slonov a videli ich tréning, vtákov, vivária a šeliem. Ošetrovatelia odpovedali na detské zvedavé otázky za čo im ďakujeme.