ZEBRA – časopis bojnickej zoo
Úvod » ZEBRA – časopis bojnickej zoo

Hlavnou témou prvého tohtoročného populárno-náučného časopisu bojnickej zoo ZEBRA je medveď hnedý. Dozviete sa zaujímavosti o hibernácii medveďov a ich vnútrodruhovej komunikácii. Pozreli sme sa aj na nebezpečné stretnutia s medveďmi rečou štatistík. Medzinárodný tím vedcov sa ich totiž rozhodol podrobne preskúmať. Zamerali sa na tie, ktoré sa odohrali v rokoch 2000 až 2015, zozbierali informácie o viac ako 600 útokoch a vo svojom výskume nazvanom „Útoky medveďa hnedého na človeka: celosvetová perspektíva“ prišli na zaujímavé zistenia. V čísle 1/2020 Vám predstavíme kampaň EAZA Which Fish, dozviete sa zaujímavosti o welfare zvierat a tiež o tom, ako zoologické záhrady pomáhajú pri záchrane ohrozených druhov. Nájdete v ňom vizitky tukana žltohrdlého a krokodílovca čínskeho, v rámci inváznych druhov sme si posvietili na „neškodného“ raka mramorovaného, prezradíme Vám, ako sa má orangutan Kiran vo svojom novom domove a prinesieme napínavý príbeh s názvom „Šimpanzy v zoo Bojnice – ale mimo klietok“.

 

Vydavateľské údaje:

ZEBRA – časopis Národnej zoo Bojnice

ISSN 2729-7543

Názov a sídlo vydavateľa: Národná zoologická záhrada Bojnice

Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

IČO: 00 358 011

Ročník vydania: 5. ročník

Periodicita vydania: 2x ročne

Vedúci redaktor: Jaroslav Slašťan

Redaktori: Andrea Klasová, Zuzana Slošiarová, Alexandra Veselovská, Agnesa Cachovanová, Miroslava Kľučárová, Branislav Tám

Autori fotografií a článkov sú uvedení v texte

Za obsah, štylizáciu a jazykovú úpravu príspevkov zodpovedajú jednotliví autori.

 

Želáme Vám príjemné čítanie a pekné leto.

 

  

 

Odborno-náučný časopis ZEBRA vydáva od roku 2015 Národná zoologická záhrada Bojnice, ktorá je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Časopis bol od roku 2015 vydávaný 2 x ročne ako periodická tlač, v roku 2020 bude dostupný len v elektronickej podobe.