Život na rybníku
Úvod » Život na rybníku

Témou júnových zookrúžkov bol život na rybníku. Deti sa pomocou pracovného listu dozvedeli zaujímavosti o vtákoch, ktoré obývajú veľký rybník u nás v zoo. Zistili aj to prečo majú vtáky rôzne typy zobáčikov a na čo im slúžia. Dozvedeli sa z akých častí sa skladá vtáčie perie a akú funkciu majú jednotlivé pierka na ich tele. Pomocou údajov z menoviek bolo ich úlohou zakrúžkovať správnu odpoveď v pracovnom liste. Dozvedeli sa aj o medzinárodnom dohovore CITES, ktorého cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.