Životodarná tekutina – voda.
Úvod » Životodarná tekutina – voda.

V druhej polovici marca si pripomíname svetový deň vody. Témou zookrúžku bola práve voda. Deti sa dozvedeli, že voda je základnou podmienkou všetkého života. Kde všade sa voda ukrýva, akú má funkciu a fyzikálne vlastnosti. Súčasťou interaktívnej prednášky bolo krátke video, ktoré im ukázalo odkiaľ pochádza voda z našich kohútikov. Akú cestu musí ,,prejsť,, kým sa dostane do našej domácnosti. Svoje nadobudnuté vedomosti si otestovali v pracovných listoch a na modely kolobehu vody, ktorý dopĺňali slovnými spojeniami. Na záver prednášky sa dozvedeli, že voda je legislatívne chránená Zákonom o vodách. Priblížili sme im význam Európskej charte o vode. Deti predstavili ich tipy, ako môžu sami zamedziť plytvaniu s vodou.