Zmeny v chove zebier
Úvod » Zmeny v chove zebier

Po 32 rokoch sme ukončili chov zebry Chapmanovej. Posledné tri zebry boli dnes v rámci výmeny naložené a odoslané do nového domova, ktorým je malá Zoo Snavelhof v Holandsku. Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani), ktorá sa od iných zebier odlišuje prítomnosťou hnedých medzipásov, je tradične chovaným poddruhom zebry stepnej v európskych zoo. Chovná zoo-populácia dnes v Európe predstavuje približne 300 jedincov vo viac ako 90 inštitúciách. Okrem toho je veľké množstvo týchto zebier držaných v súkromných chovoch. V majetku našej zoo naďalej zostáva mladý žrebec Ugo, ktorého sme nedávno poskytli do deponácie českým kolegom v Zoo Brno.

Naša zoo má za sebou veľmi úspešnú históriu chovu týchto zebier. Celkovo sa našim chovateľom podarilo úspešne odchovať 37 mláďat. Zebry Chapmanové narodené v Bojniciach posilnili chovy vo viacerých zoo v Česku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Kazachstane, Nemecku, Poľsku a Španielsku. „Postupne sme sa zaradili k najúspešnejším chovateľov zebier Chapmanových. Získané skúsenosti chceme využiť v chove iného, náročnejšieho poddruhu stepnej zebry, ktorý je dnes na pokraji existencie. V prírode prežíva zrejme už len v severnej Ugande v počte najviac 100 exemplárov, a vo svetových (európskych) zoo žije menej ako 40 jedincov. Ide o zebru bezhrivú (Equus quagga borensis), najvzácnejší poddruh zebry stepnej. V najbližších týždňoch nás čaká úprava expozičného výbehu a rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy pre zebry. Dovoz nových zebier je naplánovaný v budúcej sezóne“ informoval zoológ Michal Sloviak.