Zo života vtákov na hornej Nitre.
Úvod » Zo života vtákov na hornej Nitre.

Medzinárodný deň vtáctva sme si pripomenuli presne 1. apríla 2011, teda v deň, keď sa tento sviatok oslavuje aj vo svete. V spolupráci s Mgr. Tatianou Šolomekovou, PhD. a RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc., pracovníkom Štátnej ochrany prírody, sme pripravili pre žiakov základnych škôl ekovýchovný program „ZO ŽIVOTA VTÁKOV NA HORNEJ NITRE“. Žiaci piatich prievidzkých škôl, ktorí sa rozhodli pripomenúť si tento ornitologicky významný deň spolu s nami si v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi, kde sa celé podujatie odohrávalo, vypočuli blok troch prednášok:

Hlavné sezóny v živote vtákov so zameraním na jarné prílety (Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD.)
Hniezdenie vtákov a ich búdky ako náhrada za prirodzené stromové dutiny (RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.)
Príbehy o zranených vtákoch zo záchrannej stanice v ZOO a prezentácia exotických druhov chovaných v ZOO Bojnice (Ing. Katarína Gromová)

Na milé podujatie si môžete zaspomínať spolu s nami prostredníctvom fotografií.