Zoo Bojnice na návšteve v nemocnici
Úvod » Zoo Bojnice na návšteve v nemocnici

V júni sme opäť navštívili pacientov v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, kam cestujeme pravidelne dvakrát do roka. Pracovníčka odboru marketingu a propagácie Mgr. Simona Kubičková a vedúca úseku primátov Mgr. Zuzana Mihálovová najskôr porozprávali zaujímavosti zo života zvierat pacientov v triede.

Deťom sa najviac páčili živé zvieratá: pytón kráľovský Claudius a korytnačka zelenkastá Herkules. Deti aj pracovníci nemocnice si ich pohladkali a tí odvážnejší si zobrali aj pytóna na ruky alebo okolo krku. Následne sme navštívili ešte pacientov na onkologickom oddelení, kde sme opäť vyčarili úsmev na tvárach detí, pre ktoré je takáto návšteva spestrením ich pobytu v nemocnici.