Zookrúžok Rys v šk. roku 2020/2021
Úvod » Zookrúžok Rys v šk. roku 2020/2021

Dátum stretnutí a témy na 1. polrok

29.9. Úvodné stretnutie so zookrúžkarmi
13.10. Obyvatelia vivária – hra na detektíva
27.10. Medzinárodný deň gibonov – pavilón opíc – kvíz
10.11. Tvorivá dielnička – zdobenie putovných kameňov
24.11. Pobytové znaky zvierat
08.12. Interaktívna prednáška na tému odpad
22. 12. Biorekordy