Zookrúžok Rys v šk. roku 2020/2021
Úvod » Zookrúžok Rys v šk. roku 2020/2021

Dátum stretnutí a témy na 1. polrok

29.9. Úvodné stretnutie so zookrúžkarmi
13.10. Obyvatelia vivária – hra na detektíva
27.10. Medzinárodný deň gibonov – pavilón opíc – kvíz
10.11. Tvorivá dielnička – zdobenie putovných kameňov
24.11. Pobytové znaky zvierat
08.12. Interaktívna prednáška na tému odpad
22. 12. Biorekordy

27.1. Kvíz levy
10.2. Kvíz slony
18.2. Život v lese – uhádni kto som
08.3. Zo života orangutana
25.3. Deň vtákov – kvíz
12.4. Kamienok prírode – maľované kamienky
20.5. Zo života včely medenosnej
25.5. Korytnačka močiarna
01.6. Čo kam patrí – odpady
15.6. Od Himalájí po Afriku