Zooškola pre každého
10. mája 2023
Úvod » Zooškola pre každého

V mesiaci máj sme v zoo privítali v rámci zooškoly žiakov zo špeciálnej základnej školy z Prievidze. Pripravili sme si pre nich program v sále, ale aj v rámci areálu zoo. Keďže nám v stredu neprialo počasie na výučbu v exteriéri, presunuli sme sa so žiakmi  do Centra environmentálnej výchovy. Kde sa žiaci aktívne zapájali do prednášky s názvom život v lese. Staršie ročníky absolvovali v tento deň inú prednášku, ktorá bola zameraná na faunu našich lesov. Na druhý deň bolo počasie krásne a preto sme so žiakmi z vyšších ročníkov absolvovali výučbu v areáli na tému Welfare a enrichment v zoo. Žiakom sa veľmi páčila výučba priamo v teréne, kde mohli vidieť ukážky enrichmentu priamo vo výbehoch zvierat.