Podujatia pre školy
Úvod » Zooškola » Podujatia pre školy

Národná zoo Bojnice 

ponúka pre školy rôzne aktivity,

ktoré sú rozdelené do troch

kategórii:

Zábavné podujatia

  • Organizované pri príležitostiach ako je otvorenie letnej turistickej sezóny, deň detí,  koncoročné školské výlety, začiatok letných prázdnin, letné tábory, noc v zoo, prváčikovia v zoo,  dr. Klaun, strašidelná zoo, Mikuláš v zoo

Vzdelávacie podujatia

  •  NZOO vo svojom poslaní venuje aj aktívne vzdelávaniu a výchovnej činnosti v rámci EVVO(vedomostné stánky v zoo, programy pre CVČ, zoocaching, noc netopierov, významné enviro dni)

     

Súťaže

  • vedomostné: Zoo lympiáda
  • umelecké: výtvarné, zdobenie vianočných stromčekov