Zooškola
Úvod » Zooškola

Vzdelávanie je jedno zo základných poslaní Zoo Bojnice a realizuje sa v priestoroch Centra environmentálnej výchovy, ktoré sú žiakom, študentom a pedagógom známe pod názvom „Zooškola“. Naša Zooškola bola otvorená ako prvá v Československu.

História zooškoly

Zooškola bola daná do užívania pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa – 21. novembra 1979. Vznikla v priestoroch, ktoré v minulosti slúžili na odkladanie pánskych kočov. Podľa záznamov v kronike vzdelávania Zoo Bojnice prvým rozsiahlejším podujatím, ktoré bolo v Zooškole organizované bola výstava plagátov zoo sveta, otvorená 30. mája 1980 pri príležitosti 25. výročia vzniku Zoo Bojnice. Prvý zápis o konkrétnom vzdelávacom podujatí v Zooškole, pripravenom na základe požiadavky školy, bola výučba žiakov 6.A, 6.B. a 6.C triedy v Bojniciach 5. novembra 1980. Prednáška bola doplnená živými ukážkami mláďat levíčat a filmom o živote zvierat.

(Naša ZOO Bojnice – Vladimír Šrank, Ivan Kmeť)

 

Súčasnosť a poslanie zooškoly

Pôvodné priestory Zooškoly boli prebudované na Centrum environmentálnej výchovy (CEV). Nové priestory sú vybavené modernou didaktickou technikou s dostatočnou kapacitou na interaktívne výučbové programy, ako aj na organizovanie vzdelávacích podujatí pre veľké skupiny záujemcov, či na činnosť Zookrúžkou.

Priestory CEV sa využívajú na realizáciu uceleného systému vzdelávania a environmentálnej výchovy prostredníctvom nasledovných aktivít:

 

  • realizácia výučbových programov (cieľovou skupinou sú žiaci materských, základných a stredných škôl)
  • odborné prednášky a programy pre vysokoškolských študentov
  • osobitné programy pre špecifické skupiny návštevníkov (programy pre žiakov špeciálnych základných škôl, programy pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov, podujatia pre seniorov)
  • realizovanie výstav
  • činnosť Zookrúžkov
  • a ďalšie.

Lektorka zooškoly: Mgr. Zuzana Slošiarová,  zooskola@zoobojnice.sk,  +421 910 853 538.

alt text

Centrum environmentálnej výchovy

Učebňa (kapacita 20 žiakov)

Prednášková sála (kapacita 100 osôb)