Úvod » Zvieratá » Dikdik Kirkov
Dikdik Kirkov
Madoqua kirkii

Dikdiky patria medzi najmenšie antilopy na svete, do podčeľade antilopkorodých (Neotraginae). Dikdik Kirkov (podľa anglického bádateľa a guvernéra J. Kirka) sa vyskytuje v polopúštnych a suchých savanách východnej a juhozápadnej Afriky. Ich varovné volanie znie asi ako „dik-dik“, podľa čoho si vyslúžili domorodé meno digidigi, čo bolo upravené na medzinárodné meno dikdik. Na hlave má chochlík dlhšej srsti, ktorý zakrýva malé čierne až 10 cm dlhé rožky. Tieto africké antilopy sa vyznačujú malým, trochu predĺženým nosom. Dospelé jedince dosahujú hmotnosť 3-6 kg a výšku v kohútiku asi 45 cm. Partneri žijú trvale v pároch. Svoje územie si značkujú trusom a pižmovými výlučkami z predočných žliaz. Aktívne sú skoro ráno a neskoro popoludní. Potravu tvoria listy kríkov, tráva, byliny, puky a plody.

V prírode sa rozmnožuje dvakrát za rok. Samica rodí po 5-6 mesiacoch gravidity jedno mláďa, ktoré dojčí asi tri mesiace. Samice pohlavne dospievajú v 6-8 mesiacoch, samce v 8-9 mesiacoch a do reprodukcie sa zapájajú vo veku 12 mesiacov. Dožíva sa do 10 rokov. V európskych zoo vedie plemennú knihu ESB ZOO Hannover v Nemecku, kde sa v roku 1963 podaril svetový prvoodchov tohto druhu. V súčasnosti (r. 2015) je v chove celkovo približne 120 jedincov v 40 európskych zoo. Naša zoo túto antilopu chová od roku 2005.