Úvod » Zvieratá » Kudu veľký
Kudu veľký
Tragelaphus strepsiceros

Kudu veľký svojou krásou, špirálovite zatočenými rohmi a eleganciou očaruje nielen milovníkov zvierat, trofejných lovcov, ale aj spisovateľov či rôzne prírodné národy. Jeho meno pochádza z juhoafrických nárečí (coedoe). Vyskytuje sa v suchých savanách východu, juhovýchodu a juhu afrického kontinentu. Vďaka svojej plachosti a skrytému spôsobu života prežíva, v porovnaní s inými druhmi antilop, na väčšine svojho pôvodného areálu výskytu. V severných areáloch žije v menších počtoch, od južnej Tanzánie na juh je početnejšie zastúpený. Nežije iba v chránených územiach, dobre sa mu darí aj mimo nich.

Celkovo sa populácia kudu veľkého v Afrike odhaduje na minimálne 482 000 jedincov. V zoologických záhradách patrí kudu veľký k zriedkavejším chovancom.