Úvod » Zvieratá » Leguánik modravý
Leguánik modravý
Petrosaurus thalassinus

Atraktívne sfarbený leguánik so splošteným telom a veľkosťou do 30-40 cm. Je to mexický endemit, vyskytuje sa len na ostrovoch Espíritu Santo a La Partida v kalifornskom zálive a v južnej časti kalifornského polostrova (štát Baja California Sur). Charakteristickým znakom druhu je modré sfarbenie na hlave a chvoste. Okolie očí a hrdlo má výrazne tmavožlté až oranžové, a na červenkasto sivom chrbte zaujímavú kresbu zloženú z tmavých pásikov a žltých a modrých škvŕn. Sfarbenie u oboch pohlaví je v období rozmnožovania ešte intenzívnejšie.

Prirodzeným biotopom leguánikov modrých sú skalnaté oblasti v suchej vyprahnutej krajine. Cez deň vyhľadávajú priame slnečné žiarenie a s obľubou sa zdržiavajú na zvislých skalných stenách. Medzi skalami sa cítia bezpečne, dokážu po nich obratne liezť a preskakovať vzdialenosti cez jeden meter. Ich potravu tvoria drobné živočíchy, najmä hmyz, a rôzne časti rastlín (kvety, plody, listy). Z hľadiska spôsobu života uprednostňujú vytváranie samostatných párov, len zriedka žijú v skupinách. Samičky znášajú začiatkom leta najviac do 20 vajec, ktorých inkubácia trvá asi 2-3 mesiace. Aj keď sú veľmi rýchle a opatrné, v opatere človeka postupne strácajú svoju plachosť. Môžu sa dožiť až 20 rokov. Leguánik modravý patrí k vzácnym chovancom zoologických záhrad, v chovoch je viac rozšírený až po 90-tych rokoch. Svetový prvoodchov mláďat dosiahli v roku 1991 v Zoo Frankfurt. V roku 2014 bol chovaný v 15 európskych zoo. Naše leguániky modravé pochádzajú z odchovu ZOO Plzeň. Návštevníkom budú predstavené na jar.