Úvod » Zvieratá » Lori žltochrbtý
Lori žltochrbtý
Lorius garrulus flavopalliatus

Papagáje lori patria svojím zafarbením k najkrajším papagájom. Všetky druhy sa živia prevažne kvetným nektárom. Lori žltochrbtý obýva v troch poddruhoch (L. g. flavopalliatus, L. g. garrulus, L. g. morotaianus) indonézské ostrovy Halmahera, Weda, Morotai, Raobu, Batjan, Obi a mnohé ďalšie v súostroví Moluky. Jeho prirodzeným prostredím sú primárne tropické lesy, v horských oblastiach do nadmorskej výšky 1050 m. Príležitostne sa objavuje na kokosových plantážach. Tento mimoriadne atraktívny a pestro sfarbený papagáj dorastá do dĺžky 28-31 cm a hmotnosti 180-250 g. Vyznačuje sa nápadne červeno sfarbeným telom, olivovo zelenými krídlami so žltými oblúkmi a čiernymi končekmi, a zelenými nohami. Na chrbte má charakteristickú žltú škvrnu.

Poddruh chovaný v našej zoo má najintenzívnejšie žlté sfarbenie na chrbte a krídlach. Ozýva sa veľmi hlasným spevom. Po väčšinu roka žije v pároch alebo v rodinných skupinkách. Živí sa nektárom, peľom, mäkkým ovocím, semienkami a drobným hmyzom. Hniezdi v stromových dutinách vo výške 20-25 m nad zemou. Obdobie hniezdenia trvá od júna až do novembra, rodičovský pár vychováva najčastejšie 2 mláďatá. Lori žltochrbtý bol ešte nedávno na viacerých ostrovoch veľmi početný. Dnes je vážne ohrozený ničením pôvodných biotopov a nelegálnym obchodovaním. IUCN ho klasifikuje do kategórie vzácnych taxónov (VU). V roku 1991 bolo odchytených z prírody údajne viac ako 9600 jedincov. In situ populácia za posledné roky dramaticky poklesla. Stále populácie sú už len v oblasti Lalobata a Ake Tajawe na ostrove Halmahera, tieto lesy sa plánujú povýšiť na status Národného parku. V zajatí patrí k náročnejším chovancom, dožíva sa 25 rokov. Viedenská zoologická záhrada bola prvou na svete, v ktorej rozmnožili tento druh v roku 1931. V súkromných chovoch bol úspešný odchov zaznamenaný ešte skôr (r.1913 v Anglicku). Európsku plemennú knihu monitoruje Zoo Chester v Anglicku. Tieto papagáje chováme od roku 1992.