Úvod » Zvieratá » Nandu pampový
Nandu pampový
Rhea americana

Nandu pampový obýva rozsiahle trávnaté pampy a stepi v Južnej Amerike. Vyskytuje sa na veľkom areáli od severovýchodnej Brazílie až po centrálnu časť Argentíny. Dosahuje hmotnosť do 25 kg a výšku 1,7 m. Vyznačuje sa prevažne sivohnedým operením, na spodnej časti krku tmavohnedým až čiernym. Aj keď nie je schopný lietať, má veľmi dobre vyvinuté krídla. Podobne ako pštros a emu je výborným bežcom, pričom dokáže bežať rýchlosťou až 60 km/h. Vo výnimočných prípadoch dokáže aj plávať.

Žije v malých polygamných skupinách. Živí sa zelenými časťami rastlín, semenami, plodmi a drobnými živočíchmi. V čase hniezdenia samce bojujú o teritórium. Do jedného hniezda znáša obyčajne niekoľko samíc, úplná znáška tak môže mať 15-30 vajec. O inkubáciu vajec ako aj výchovu mláďat sa stará výlučne len samec. Nandu pampový je častým chovancom zoologických záhrad. Chladné európske podnebie znáša dobre a často sa bez problémov aj rozmnožuje. V našej zoo sa chová tento druh od roku 1958 a prvý úspešný odchov bol zaznamenaný v roku 1981. Dodnes (2012) tu bolo odchovaných celkom 67 mláďat.