Úvod » Zvieratá » Orangutan bornejský
Orangutan bornejský
Pongo pygmaeus

Orangutan je jediný ázijský zástupca ľudoopov. Spolu so šimpanzom, bonobom a gorilou patrí k našim najbližším príbuzným. Tento ľudoop prejavuje veľký pohlavný dimorfizmus: samec meria okolo 1,5 m, môže mať hmotnosť 90 až 100 kg. Vďaka dlhým predným končatinám, ktoré mu siahajú až po členky a v rozpätí dosahujú až 2,4 m, pôsobí dojmom veľkého siláka. Hlavným poznávacím znakom dospelých samcov sú výrazné kožné záhyby na bokoch líc. Samica váži približne 40 kg, čo je asi polovica hmotnosti samca. Slovo Orang Utan znamená v malajčine „lesný človek“. Živí sa prevažne ovocím v korunách stromov. Orangutany sa vyskytujú iba na ostrovoch Borneo a Sumatra. Podľa novších zoologických systémov sa rozlišujú dva samostatné druhy – orangutan bornejský (Pongo pygmaeus) a orangutan sumatriansky (Pongo abelli). Predtým boli považované iba za poddruhy jedného druhu. Dospievajú vo veku 7 až 10 rokov, v prírode sa dožívajú 35-40 rokov, v zajatí až 60 rokov.

Na Sumatre sa ich počet odhaduje na približne 3 000 – 5 000 jedincov, na Borneu na 10 000 – 15 000 jedincov. Ohrozuje ich intenzívne odlesňovanie a ilegálny odchyt mláďat. Odchov orangutana bornejského sa po prvýkrát v histórií zoologických záhrad podaril v americkom San Diegu v roku 1955, v Európe bol prvý úspešný odchov zaznamenaný neskôr (r.1961) v londýnskej zoo. Európsky záchranný program EEP vedie spoločne Zoo Karlsruhe a Zoo Paignton. Naša zoo chovala tento druh prvýkrát v rokoch 1993-96, novodobý chov začal v roku 2002. Prvý historický odchov, mláďa Kiran, sa narodil 18.5.2009.

Janka Drusová

1.4.2020 - 31.3.2021

Marko zo Šamorína

1.1.2021 - 31.12.2021