Úvod » Zvieratá » Oryx juhoafrický
Oryx juhoafrický
Oryx gazella gazella

Oryx juhoafrický sa vyskytuje v suchých púštnych a polopúštnych oblastiach južnej Afriky, najmä v oblasti púští Kalahari a Namib. Oryx juhoafrický sa na rozdiel od jeho príbuzných z východnej Afriky vyznačuje výraznejšími čiernymi pásmi na zadnej nohe, bruchu a naviac má tmavé sfarbenie pri koreni chvosta. Dosahuje hmotnosť 200 až 250 kg. Rohy sú priemerne dlhé 85 cm, samice ich majú obyčajne dlhšie a tenšie. Samice nimi bránia mladé a seba pred predátormi, samce ich využijú v teritoriálnych súbojoch s inými samcami. Oryx je častým objektom trofejných lovcov.

Vytvára stáda od 10 do 40 jedincov, ktoré vedie obvykle dominantný samec, prítomných môže byť i niekoľko subdominantných iných samcov a samice. Keďže obývajú suché oblasti (Kalahari, Namib) majú skvele uspôsobenú fyziológiu a nie sú závislé od pitia vody. Vystačia napr. s vodou z púštnych melónov. Dokážu veľmi rýchlo bežať, až do 56 km/h. Naša zoo začala prvýkrát s chovom tejto nádhernej antilopy na jeseň roku 2010. Tri zakladajúce zvieratá k nám prišli zo Zoo Olomouc. Prvé mláďa, samec Zulu, sa narodil začiatkom roku 2012.

Iné meno: priamorožec juhoafrický – staršie meno priamorožec je pre tento druh síce dobré, ale pre rod pomerne nevhodné, zvlášť ak si pripomenieme jeho príbuzného, druh Oryx dammah, ktorý, ak by sa mal volať priamorožec šabľorohý, tak by sme používali v zásade nelogické meno (šabľa je vždy zakrivená). Inými slovami nie všetci zástupcovia rodu majú rohy „rovné, priame“.