Úvod » Projekty » Potápnica bielolíca
Potápnica bielolíca
Oxyura jamaicensis