Úvod » Zvieratá » Potápnica bielolíca
Potápnica bielolíca
Oxyura jamaicensis