Kvapka krvi v zoo

Kvapka krvi v zoo

 

Kvapka krvi v zoo

27. máj 2024 8:00 – 10:00 hod.

Národná zoologická záhrada Bojnice v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – Martin, Vás pozývajú na mobilný odber krvi pod názvom ,,Kvapka krvi v zoo“. Odber sa uskutoční v prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy (vstup pri pokladniach).

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ – Zoo lympiáda 2024

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ – Zoo lympiáda 2024

Pozývame vás na 6. ročník

celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl, stredných škôl a dospelých (pedagógovia, rodičia…) venovaný zoológii a ochrane životného prostredia.

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ – TU (klik)

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE III.KOLO

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE III.KOLO

 

Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a internej smernice č. 4/2021 týmto ponúka na prevod prebytočný hnuteľný majetok v primeranej cene (všeobecná hodnota):

  1. Škoda Octavia Combi 1.6 LX rok výroby 1999 (e.č.: PD477AP) – primeraná cena: 160,75€
  2. Pracovný/stavebný stroj mikrorýpadlo DH0115 rok výroby 1989 – primeraná cena: 550,00€
  3. Pracovný stroj prenosné hasičské čerpadlo ps-8 – primeraná cena: 62,50€
  4. Pracovný stroj/poľnohospodársky traktor rok výroby 2005 – primeraná cena: 6150,00€

 

Primeraná cena / všeobecná hodnota je minimálnou cenou, ktorú môže správca akceptovať. Záujem možno prejaviť aj o každý majetok samostatne.

Termín obhliadky:       Po telefonickej dohode v pracovných dňoch 7:00-15:00 (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou). Majetok sa nachádza v areáli NZOO Bojnice.

 

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice. Obálka musí byť označená tak, aby bolo zrejmé za ktorý majetok je ponuka predkladaná a tiež je potrebné predkladať ponuky za každý majetok samostatne, pričom uvediete jednu z možností.:

“Cenová ponuka ŠKODA OCTAVIA COMBI – NEOTVÁRAŤ”

“Cenová ponuka MIKRORÝPADLO DH0115 – NEOTVÁRAŤ”

“Cenová ponuka HASIČSKÉ ČERPADLO PS-8 – NEOTVÁRAŤ”

“Cenová ponuka PRACOVNÝ STROJ/POĽNOHOSPODÁRSKY TRAKTOR – NEOTVÁRAŤ”

 

Dátum zverejnenia ponuky:   2.5.2024

Začiatok lehoty na doručovanie ponúk:        3.5.2024

Koniec lehoty na doručovanie ponúk:           17.5.2024

Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Posledný deň na predkladanie    ponuky je 17.5.2024.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Podrobný opis predmetného majetku prikladáme v  prílohe – znalecký posudok a expertíza.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

 

Identifikácia správcu :

Názov:                         Národná zoologická záhrada Bojnice

Sídlo:                           Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

V zastúpení:                Mgr. Emil Divéky – riaditeľ

IČO:                             00 35 80 11

DIČ:                             2021162891

Právna forma:             Príspevková organizácia MŽPSR

Zriaďovateľ:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zriaďovacia listina:     Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 1998 č. 16/1998 – 4. o vydaní zriaďovacej listiny Zoologickej záhrady Bojnice v platnom znení

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Lucia Ivenzová

E-mail: lucia.ivenzova@zoobojnice.sk

Telefón: +421 901 713 821

Expertíza

Znalecký posudokk

Zvieracia symbolika Veľkej noci – Veľká noc 2024

Zvieracia symbolika Veľkej noci – Veľká noc 2024

ZVIERACIA SYMBOLIKA VEĽKEJ NOCI

Príďte nás navštíviť 31. 3. 2024 na Veľkonočnú nedeľu do Nzoo Bojnice a dozviete sa, že nielen baranček, zajačik, kuriatko či sliepočka sú symbolmi Veľkej Noci. Poďte sa zabaviť a niečo nové sa naučiť do nášho edukačného stánku pri medveďoch. Môžete si zahrať v areáli zoo aj hru „Zvieracia symbolika Veľkej noci“, pri ktorej získate heslo. Keď nám ho prezradíte v edukačnom stánku a budete vedieť aj jeho význam a prečo je v živote dôležité, tak od nás dostanete odmenu.

Prihlasovanie na Zoo Akadémiu 2024

Prihlasovanie na Zoo Akadémiu 2024

Zooakadémia 2024

 

 

Tradičný denný zoo-tábor plný zábavy, v spoločnosti exotických zvierat, s množstvom nových zážitkov sme pre vás pripravili aj v roku 2024. Ďalší ročník dennej  zooakadémie sa odohráva priamo v areáli bojnickej zoo. Na deti čaká  bohatý program, spojený s poznávaním útrob zoo a jej úsekov. Nazrieme do zákulisia zoo, stretneme sa s ošetrovateľmi a zoznámime sa so zvieratami našej zoo. Spoznáme nových kamarátov a dozvieme sa veľa zaujímavosti z ríše zvierat. V priebehu týždňa sa ponoríme do zvieracej ríše a prežijeme okamihy, ktoré sú pre mnohých v bežnom živote iba snom. Zahráme si nové hry, zdokonalíme sa v zručnosti a načerpáme nové vedomosti.

V priebehu celého pracovného týždňa bude o vaše deti postarané! Od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 15.00 hod. máme pre deti pripravený  atraktívny sprievodný program!

Program je navrhnutý pre deti, ktoré majú minimálne ukončený prvý ročník základnej školy.

Cena programu je 150€ / osoba.

Pre deti je možnosť zabezpečiť teplý obed v cene 30€ (6€ / deň). Tento poplatok sa platí v hotovosti, v prvý deň vami zvoleného turnusu.

Nižšie nájdete prihlasovací formulár. Po jeho vyplnení vám na email automaticky zašleme všetky informácie, ktoré by vás ešte mohli zaujímať.

Ak by ste aj tak potrebovali ešte viac informácii, kontaktujte nás na zuzana.slosiarova@zoobojnice.sk alebo telefonicky na 0910 853 538.

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

*V prihlasovacom formulári uvidíte iba aktuálne turnusy. Pokiaľ niektorý z turnusov naplní svoju kapacitu, v prihlasovacom formulári tento turnus už neuvidíte.*

ZOOAKADÉMIA NAPLNILA SVOJU KAPACITU