Augustová zooakadémia priniesla nové priateľstvá

Augustová zooakadémia priniesla nové priateľstvá

Aj v mesiaci august realizujeme pre deti dva turnusy zooakadémie.
Tretí turnus máme úspešne za sebou. Počasie nám prialo aj na externé aktivity v zoo.

Deti sa nie len dozvedeli čo obnáša práca ošetrovateľov v zoo, ale si aj na vlastnej koži vyskúšali rôzne činnosti spojené s chovom zvierat a údržbou výbehov. Tí zvedaví mali možnosť vyspovedať ošetrovateľov na úsekoch šeliem, vtáctva, kopytníkov a vivária. Nazreli sme aj do zoo kuchyne, kde sa pripravuje strava pre zvieratá.

Keď bolo príliš horúco venovali sme sa aktivitám v sále. Naučili sme sa pliesť náramky priateľstva, menší sa venovali tvoreniu z plastelíny a kresleniu. Nevynechali sme ani interaktívnu prednášku o karpatskej faune a pobytových znakov živočíchov. Zoznámili sme sa s rôznymi živočíchmi pomocou indícií.

Ďakujeme zamestnancov zoo, že si popri práci našli čas aj na zvedavé deti z tábora.