Ďalšia téma „Náučného leta 2022“ nesie názov „Ako môžeš pomôcť ty?“
Úvod » Ďalšia téma „Náučného leta 2022“ nesie názov „Ako môžeš pomôcť ty?“

 

Ďalšia téma „Náučného leta 2022“ nesie názov „Ako môžeš pomôcť ty?“

V jednej z posledných zastávok „Náučného leta 2022“ sa nebudeme venovať žiadnemu sviatku, ani svetovému či medzinárodnému dňu. Našim zámerom bude upriamiť pozornosť na pomoc živočíchom vo voľnej prírode.

Pomáhame správne?

Človek častokrát v dobrom duchu a snahe pomôcť, nevedomky spôsobí voľne žijúcim zvieratám nemalé problémy. Nie všetky zvieratá a v prvom rade nie vždy, našu pomoc potrebujú.

Preto sa s našimi návštevníkmi porozprávame o nežiadúcich zásahoch človeka do prírody.

Viac info o Náučnom lete 2022 TU