Náučné leto a syseľ pasienkový
Úvod » Náučné leto a syseľ pasienkový

 

V ďalšom edukačnom stánku, ktorý nájdete oproti bažantnici, na trase do pavilónu slonov sa budeme venovať živočíchom obývajúcim lúky a polia. Našej pozornosti neunikne najmä syseľ pasienkový, na ktorého záchrane sa v projektoch podieľa aj Národná zoologická záhrada.  

Dozviete sa o ňom aj to, že patrí medzi druhy, pre ktoré je potrebné vyhlasovať osobitné územia ochrany – územie európskeho významu. Na Slovensku je predmetom ochrany v 18 územiach európskeho významu. Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 497.90 € (Vyhláška MŽP č. 579/2008 Z. z.) a prísne chránený aj podľa Bernského dohovoru.

Viac info o Náučnom lete 2022 TU 

Zverejnené 20.7. 2022, 14.56 hod.