Suchá môžu do roku 2050 postihnúť až tri štvrtiny svetovej populácie

Suchá môžu do roku 2050 postihnúť až tri štvrtiny svetovej populácie

Ekosystémy na celom svete sú ohrozené. Podľa Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští je až 40 % pôdy na planéte znehodnotených. Tento jav priamo ovplyvňuje polovicu svetovej populácie.

Počet a trvanie období sucha sa od roku 2000 zvýšili o 29 %. Bez opatrení môžu suchá do roku 2050 postihnúť viac ako tri štvrtiny svetovej populácie.

Kľúčovým pilierom Desaťročia obnovy ekosystémov OSN (2021-2030) je obnova pôdy. Ide o výzvu na ochranu a oživenie ekosystémov na celom svete. To je aj dôvod, prečo sa Svetový deň životného prostredia (5. jún) zameriava na obnovu pôdy, zastavenie rozširovania púští a sucha. Heslom na tento rok je “Naša zem. Naša budúcnosť. Sme #GenerationRestoration!. Nemôžeme vrátiť čas, ale môžeme oživiť vodné zdroje, lesy či pôdu. Sme generácia, ktorá dokáže uzavrieť mier so zemou.

V roku 2024 si pripomenieme 30. výročie Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští. Šestnáste zasadnutie Konferencie zmluvných strán (COP 16) Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii (UNCCD) sa bude konať v saudskom hlavnom meste Rijáde od 2. do 13. decembra 2024.

Niekoľko zaujímavých faktov o našom životnom prostredí:

  • Najväčším organizmom na svete je huba – podpňovka smreková v Blue Mountains v Spojených štátoch. Huba pokrýva asi 965 ha pôdy a môže byť stará až 8 650 rokov!
  • Saharská púšť je domovom 500 druhov rastlín, 70 druhov cicavcov, 100 druhov plazov a 90 druhov vtákov. Nájdete tu aj článkonožce ako pavúky či škorpióny.
  • Pôda je najrozmanitejším biotopom planéty. Takmer 60 % všetkých druhov žije v pôde.
  • Lesy sú domovom viac ako polovice svetových druhov zvierat, rastlín a hmyzu.
  • Opeľovače (ako napríklad včely) opeľujú 87 zo 115 popredných potravinárskych plodín na celom svete.
  • Stromy v mestských oblastiach dokážu ochladiť vzduch až o 5 °C, čím znižujú využívanie klimatizácie o 25 %.
  • Mestá predstavujú 75 % celosvetovej spotreby zdrojov a energie a produkujú viac ako polovicu celosvetového odpadu.

Zdroj: un.org, worldenvironmentday.global