Zvráťme červenú!

Zvráťme červenú!

Každý rok tisíce expertov hodnotia status ohrozenia druhov zvierat, rastlín, rias a húb na celom svete. Riziko ohrozenia sa vyjadruje v kategóriách, ktoré môžete nájsť v Červenom zozname IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov). Škála sa pohybuje od málo dotknutých až po vyhynuté druhy (existuje ešte kategória DD – nedostatok údajov). Červený zoznam je akýmsi barometrom života – ukazovateľom zdravia svetovej biodiverzity. Každý rok sa vyhliadky zhoršujú.

Infografika Reverse the red. Zdroj: reveresethered.org, Nzoo Bojnice

Doteraz bolo v rámci zoznamu hodnotených viac ako 157 000 druhov, cieľom je ohodnotiť 160 000 druhov. Podľa stránky iucnredlist.org viac ako 44 000 druhov ohrozuje vyhynutie (približne 28 % hodnotených druhov). Týka sa to napríklad 41 % obojživelníkov, 26 % cicavcov či 34 % ihličnanov. Najväčšou príčinou ohrozenia je ľudská činnosť. Ale ľudia dokážu aj zvrátiť tento negatívny trend.

Ochrancovia prírody, vlády či komunity na celom svete spájajú sily pre záchranu divočiny. Pripomienkou boja za budúcnosť našej planéty sa stal 7. február, kedy oslavujeme Reverse the red day – Deň zvrátenia červenej farby. Reverse the Red (Zvráťme červenú) je globálne hnutie, ktoré podnecuje strategickú spoluprácu a opatrenia na zabezpečenie prežitia voľne žijúcich druhov a ekosystémov. Zoologické záhrady zohrávajú zásadnú úlohu pri riešení poklesu biodiverzity a ochrane ohrozených druhov.

Zdroj: reveresethered.org, iucnredlist.org

Deň ohrozených druhov

Deň ohrozených druhov

V tretí májový piatok si pripomíname, že existencia niektorých živočíchov na našej planéte je veľmi krehká a ohrozená. Deje sa tak už od roku 2006. Cieľom Dňa ohrozených druhov je upozorniť ľudí na potrebu ochrany ohrozených druhov.

Čo je to ohrozený druh?

Rozhodujú počty. Ak je druh definovaný ako ohrozený, znamená to, že jeho počty sú veľmi nízke. Môžu to byť tisíce, ale i stovky či dokonca desiatky. Dôvodov, prečo sa určitý druh stane ohrozeným, môže byť viacero – klimatické zmeny, nadmerný lov, pytliactvo, zmena alebo zničenie prostredia či prírodné katastrofy. Až 22 % európskym druhom zvierat hrozí vyhynutie.

 

Slon africký. Foto: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

 

Aké sú možnosti

Podľa IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) je na svete najmenej 40 % zvierat, hmyzu a rastlín ohrozených vyhynutím. Jedným zo spôsobov ako pomôcť je chov v zoologických záhradách, kde sa môžu rozmnožiť a v ideálnom prípade aj vrátiť do voľnej prírody. Nie vždy je však takýto návrat možný. Napríklad v prípade leva berberského, ktorého chováme aj v našej bojnickej zoo, je to veľmi ťažká úloha, o ktorej sa na medzinárodnej úrovni uvažuje už dlhšie. Akýkoľvek návrat do divočiny by si vyžadoval starostlivé plánovanie, rozvoj biotopov, manažovanie populácie zvierat, ktoré by boli korisťou, zapojenie komunity kvôli hrozbe pytliactva a dôkladné monitorovanie.

Ako môžete osláviť Deň ohrozených druhov?

  • Prečítajte si knihu o ohrozených druhoch živočíchov.
  • Pozrite si dokumentárny film.
  • Upozornite na problematiku ohrozených druhov prostredníctvom sociálnych sietí.