Ako sme oslávili MDD

Ako sme oslávili MDD

Prvý jún sa spája so sviatkom tých najmenších. Aj Národná zoologická záhrada v Bojniciach prispela k oslave Medzinárodného dňa detí. Prvého júna mali preto všetci malí návštevníci od 4. do 15. rokov vstup do našej zoo za 1 euro.

Oslava MDD v Nzoo Bojnice. Zdroj: Nzoo Bojnice

Pre záujemcov sme si tiež pripravili v našom edukačnom stánku niekoľko aktivít. Deti sa mohli zahrať na malých bádateľov, nájsť stopy zaujímavých zvierat v piesku, či sa pozrieť do mikroskopu a určiť, na čo sa pozerajú. Zoznámili sa tiež s rôznorodou faunou, prezreli si perá vtákov, vyriešili zaujímavé úlohy a mohli si aj niečo vyfarbiť.

Oslava MDD v Nzoo Bojnice. Zdroj: Nzoo Bojnice

A aká by to bola oslava bez darčeka? Pre každého sme mali pripravenú aj malú odmenu. Deti si tak so sebou odniesli pekné plagáty alebo nálepky s obrázkami našich zvierat. V tento deň našu zoologickú záhradu navštívilo viac ako 1 900 ľudí.

Oslava MDD v Nzoo Bojnice. Zdroj: Nzoo Bojnice

Oslavou Medzinárodného dňa detí sa ale naše aktivity nekončia. Už teraz pripravujeme Náučné leto, kde sa opäť budete môcť dozvedieť niečo o nás i zvieratách.

Deň detí sa blíži!

Deň detí sa blíži!

Už viete, ako oslávite Medzinárodný deň detí? Zastavte sa vo štvrtok 1. júna u nás v Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Pre malých návštevníkov (od 4 – 15 rokov) ponúkame počas tohto sviatku vstupné za 1 euro. Pre malých i veľkých pripravujeme aktivity a edukačný stánok, ktorý možno navštíviť od 10. do 14. hodiny. Tešíme sa na vás!

Plagát k MDD 2023. Zdroj: Nzoo Bojnice