Svetový deň vody 2024 – voda pre mier

Svetový deň vody 2024 – voda pre mier

Viac ako 2 miliardy ľudí žije bez bezpečnej pitnej vody. Približne polovica svetovej populácie aspoň časť roka pociťuje vážny nedostatok vody a predpokladá sa, že toto číslo sa bude zvyšovať.

V prípade, že je voda vzácna alebo znečistená a ľudia tak nemajú k nej prístup, môže narastať napätie medzi komunitami a krajinami. Viac ako 3 miliardy ľudí na celom svete závisí od vody, ktorá prekračuje štátne hranice. Napriek tomu zo 153 krajín, ktoré zdieľajú rieky či jazerá so svojimi susedmi, len 24 krajín uvádza, že majú dohodu o spolupráci pre všetku spoločnú vodu. Len 0,5 % vody na Zemi je využiteľná a dostupná sladká voda. Klimatické zmeny nebezpečne ovplyvňujú túto zásobu.

Voda pre mier je tohtoročnou témou Svetového dňa vody. Cieľom je upozorniť, aby sa všetci zjednotili a využívali vodu na mier, čím sa položia základy stabilnejšej a prosperujúcej budúcnosti. Historicky sa vyskytlo oveľa viac prípadov spolupráce ako konfliktov o vodu, ale je potrebné urobiť oveľa viac. Treba si totiž uvedomiť, že voda nie je len zdrojom, ktorý treba využívať, ale je to aj ľudské právo, ktoré je vlastné každému aspektu života.

Zdroj. un.org

Omaľovanka Svetový deň vody 2024. Zdroj: un.org