Pre školy
Úvod » Vzdelávanie » Pre školy

PRE ŠKOLY

Jedným z hlavných poslaní moderných zoologických záhrad je vzdelávacia a výchovná činnosť. Predovšetkým pre školy pod názvom ,,zooškola,, (ale nielen pre nich) je pripravená pestrá škála výučbových programov, zookrúžkov, aktivít  počas prázdnin.

Čo malým aj väčším návštevníkom zooškola ponúka?

 

Je to v prvom rade možnosť netradičného zážitku, nahliadnutie do tajov živočíšnej ríše a zároveň obohatenie o znalosti a informácie, ktoré dopĺňajú alebo rozširujú školské osnovy prírodovedných odborov. Ponúkame výučbovo-zážitkové programy pre škôlky, školy aj ústavy sociálnej starostlivosti a ďalšie kolektívy.

Ponúkame Vám výučbové programy realizované v Centre environmentálnej výchovy, v areáli zoo, ale aj v podobe online vzdelávania. 

ZOOŠKOLA

U NÁS

 

Výučba prebieha v sále alebo priamo v areáli zoo. Zooškola je vhodná pre MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. Aktuálnu tému sa dozviete v prihlasovacom formulári.

1. Výučba v sále pozostáva z interaktívnej prednášky a aktivít súvisiacich s témou. Výučbové programy sú zadarmo. 

2. Hlavnou náplňou programu prebiehajúceho v areáli zoo je samostatná práca určená pre menšie skupiny žiakov. Účastníci sa zoznámia s poslaním zoo a skupinou živočíchov podľa vlastného výberu.  Počas samostatnej práce účastníci vypĺňajú pracovné listy, pričom využívajú  areál zoo. Skupinku vedie lektor,  podľa Vášho záujmu. V prípade viacerých zooškôl si viete zooškolu absolvovať aj bez lektora. Moderátorom je pedagóg,  ktorý prišiel so žiakmi. Program je ukončený spoločnou diskusiou a vyhodnotením. V prípade výberu programu realizovaného v areáli zoo si platíte vstupné podľa aktuálneho cenníka.

No results found.

ZOOŠKOLA

U VÁS

 

Zooškola u vás sa realizuje u vás v triede bez lektora zo zoo.

Po objednaní tohto výučbového programu Vám lektor zašle vypracovaný výučbový program na email s podrobnými inštrukciami k výučbe a je na Vás kedy si zooškolu zrealizujete u Vás na hodine. Moderátorom hodiny je pedagóg, ktorý si objednal program.

ZOOŠKOLA

S NAMI

 

Prebieha online cez microsoft teams s našim lektorom.

Na výučbu je potrebné sa objednať cez prihlasovací formulár, kde si zvolíte tému, kategóriu žiakov a čas kedy Vám vyhovuje výučba. Na program sa treba v dostatočnom predstihu prihlásiť. Program je zadarmo.

LETNÁ

ZOOŠKOLA

LETNÁ

ZOOŠKOLA

 

Počas prázdnin spolupracujeme so školami, CVČ  a inými tábormi na programe. Ak máte záujem stráviť deň u nás v zoo a chcete si spestriť pobyt v zoo ponúkame Vám letný program určený pre skupinu detí, žiakov.  Program je realizovaný s lektorom v exteriéri zoo formou náučných hier a aktivít.

Neušiel sa Vám termín programu s lektorom? Chcete zmysluplne využiť svoj čas aj vašich žiakov v zoo? Potom je pre vás ideálna hra na detektíva. Jedná sa o pracovný list, ktorý vašich žiakov/študentov prevedie zábavnou formou rôznymi zákutiami záhrady.

ZOOKRÚŽKY

ZOOKRÚŽKY

V zoo realizujeme 2 zookrúžky pre školy v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice. (Realizujeme aj Zookrúžok pre verejnosť viac info tu) Realizujú sa každý druhý týždeň v zoo a v CVČ. Počas pravidelných stretnutí v zoo sa deti dozvedia zaujímavosti o zvieratách, dostanú sa aj tam, kde bežne návštevník nemôže a spoznajú naše kontaktné zvieratá či stretnú chovateľov, ktorí im prezradia niečo viac. Hravou formou si rozširujeme vedomosti.

Kto môže byť členom?

Zookrúžok CVČ Junior Bojnice

(Zookrúžok Dikdik a Zookrúžok Zebra)

Členom sa môžete stať po prihlásení do zookrúžku v Centre voľného času Junior Bojnice. Informácie poskytuje Mgr. Júlia Biskupičová: + 421 46/540 26 24

Čo sa udialo v Zookrúžkoch:

Členovia Zookrúžku 1 v školskom roku 2015/2016

Mgr. Zuzana Slošiarová

lektorka zooškoly, zookrúžku a táborov…

   email: zuzana.slosiarova@zoobojnice.sk

    tel.: +421 910 853 538

Ing. Andrea Klasová

vedúca vzdelávania, lektorka, komentované prehliadky…

   email: andrea.klasova@zoobojnice.sk

    tel.: +421 901 713 824

Mgr. Veronika Rybanová

lektorka zookrúžku, komentované prehliadky…

   email:info@zoobojnice.sk

    tel.: +421 910 129 868