Súťaže

thumbnail
Deň pre spevavce
  Ako bolo? V priestoroch prednáškovej sály Centra environmentálnej výchovy sa v sobotu, ...
thumbnail
Múdra príroda
Rezortní partneri Národnej zoo Bojnice – Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ...