Zoo lympiáda
Úvod » Vzdelávanie » Súťaže » Zoo lympiáda

národná zoologická záhrada bojnice

SLOVENSKÁ

ZOO-LYMPIÁDA

Celoslovenská vedomostná súťaž

pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl a stredných škôl
venovaná zoológii.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

ORGANIZÁTORI

Národná zoologická záhrada Bojnice

Knižnica Jána Kollára

v Kremnici

VYHODNOTENIE ZVEREJNENÉ

Ročník 2022

Bližšie informácie o tomto ročníku sú momentálne nedostupné kvôli technickým problémom.

Ročník 2019

Bližšie informácie o tomto ročníku sú momentálne nedostupné kvôli technickým problémom.

Ročník 2018

Bližšie informácie o tomto ročníku sú momentálne nedostupné kvôli technickým problémom.

Ročník 2017

Bližšie informácie o tomto ročníku sú momentálne nedostupné kvôli technickým problémom.

AKTUÁLNY ROČNÍK

2023