Augustová zooakadémia priniesla nové priateľstvá

Augustová zooakadémia priniesla nové priateľstvá

Aj v mesiaci august realizujeme pre deti dva turnusy zooakadémie.
Tretí turnus máme úspešne za sebou. Počasie nám prialo aj na externé aktivity v zoo.

Deti sa nie len dozvedeli čo obnáša práca ošetrovateľov v zoo, ale si aj na vlastnej koži vyskúšali rôzne činnosti spojené s chovom zvierat a údržbou výbehov. Tí zvedaví mali možnosť vyspovedať ošetrovateľov na úsekoch šeliem, vtáctva, kopytníkov a vivária. Nazreli sme aj do zoo kuchyne, kde sa pripravuje strava pre zvieratá.

Keď bolo príliš horúco venovali sme sa aktivitám v sále. Naučili sme sa pliesť náramky priateľstva, menší sa venovali tvoreniu z plastelíny a kresleniu. Nevynechali sme ani interaktívnu prednášku o karpatskej faune a pobytových znakov živočíchov. Zoznámili sme sa s rôznymi živočíchmi pomocou indícií.

Ďakujeme zamestnancov zoo, že si popri práci našli čas aj na zvedavé deti z tábora.

 

 

Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí

Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí

 

Témou na rok 2023 je Oživiť a obnoviť degradované mokrade.
Čo môžeme urobiť?
Robme rozhodnutia, ktoré minimalizujú stratu a degradáciu mokradí a maximalizujú povedomie o tom, aká naliehavá je ich obnova.

Hľadajme informácie o mokradiach, ich hodnote pre ľudí a planétu. Uvedomme si hlavné hrozby pre tento cenný ekosystém, akými sú odvodňovanie, znečistenie odpadom, chemikáliami a aj invázne druhy.

Robme rozhodnutia šetrné k vode a vodnému ekosystému. Vodu používajme s mierou.

Primajme stravu s menším vplyvom na životné prostredie.

Povzbudzujme ostatných, aby priamo podporovali snahy o obnovu mokradí.

Nepoužívajme toxické produkty, ktoré by sa mohli dostáť až k mokradiam. Nevyhadzujme odpad a smeti do mokradí.

Uskutočňujme výlety k mokradiam, aby sme videli, kde je potrebná obnova.

Robme vzdelávacie podujatia, ktoré môžu pomôcť vybudovať podporu pre obnovu miestnej mokrade.

Dajme si sľuby, ktoré budú viesť k obnove mokradí.

Konajme akcie na obnovu mokradí.

Aj na Slovensku vďaka nadšencom, ochranárom a iným odborníkom prebehli viaceré akcie, či projekty na záchranu a obnovu mokradí.

Národná zoologická záhrada, zamestnanci spolu s deťmi, so zookrúžkarmi a ich rodinami sa zapojila do vyčistenia okolia Košských mokradí.

Takéto akcie môžete aj vy ako občania zorganizovať spolu so svojimi priateľmi a zapojiť sa tak k ochrane mokradí vo vašom regióne.

Publikované: 2.2.2023

Zebry bezhrivé v bojnickej zoo

Zebry bezhrivé v bojnickej zoo

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa zebier Vám prinášame článok o tomto krásnom, pruhovanom zvierati. Zebru ako takú predstavovať nikomu nijak zvlášť netreba. Vedeli ste ale, ako sa zebry delia, koľko druhov či poddruhov zebier poznáme a aké druhy žijú za bránami Národnej zoologickej záhrady Bojnice? Na tieto otázky Vám dáme odpovede v nastávajúcich riadkoch.

Zebra patrí medzi africké kopytníky

Zebry sa delia na tri druhy. Stepné, horské a zebry Grevyho. Každý z týchto druhov má niekoľko poddruhov. Zebra horská sa rozdeľuje na dva poddruhy, ktorými sú zebra kapská a zebra Hartmannovej. Ďalším druhom je zebra stepná, ktorá sa ďalej delí na štyri poddruhy, ktorými sú zebra bezhrivá, zebra Bohmova, zebra Chapmanova a zebra damarská. V dávnej minulosti existovali aj ďalšie dva poddruhy zebry stepnej, zebra Burchellova a zebra kvaga. Prvý spomínaný druh bol vyhubený ľuďmi ešte v 19. storočí a druhý naposledy žil v južnej Afrike.

Ilegálny lov

Zebry majú špeciálne adaptované úzke kopytá, pomocou ktorých sa ľahko a rýchlo pohybujú v strmých a skalnatých terénoch. Napriek ochranárskemu úsiliu sa stále ilegálne lovia a to hlavne preto, že konkurujú domácemu dobytku na farmách. Chránené sú len v národných parkoch a rezerváciách. Chovajú sa aj na loveckých farmách, kde sú povolené kvóty na odstrel.

Podobá sa koňovi, rozdiely sú však veľké

Stavbou tela sa zebry podobajú primitívnym druhom koní. Majú kratšie nohy a väčšiu hlavu, no nie sú tak dobrými šprintérmi ako ušľachtilé plemená domácich koní. Môžu bežať rýchlosťou až 55 km/h, ale sú vytrvalejšími bežcami ako kone. Živia sa najmä bylinami a trávou. Medzi zebrami sú veľké individuálne rozdiely, opisuje sa veľa poddruhov a miestnych variet, preto aj počet opísaných druhov prešiel revíziou.

Zebry bezhrivé v bojnickej zoo
Národná zoologická záhrada chová dva poddruhy zebry, zebru bezhrivú a zebru Hartmannovej. S chovom zebry bezhrivej sme začali iba 1. júla 2020. „Bezhrivka“ sa od ostatných zebier odlišuje tým, že najmä žrebce majú krátku hrivu, alebo im chýba úplne. Naopak mláďatá a samice majú hrivu vždy. Ide o zebru, ktorá je najsevernejším poddruhom zebry stepnej a v súčasnosti sa považuje za najohrozenejší poddruh. Tento vzácny poddruh sa vyskytuje už iba v Ugande. Začiatkom jej chovu sa bojnická zoo zapojila do česko-slovenského programu záchrany tohto kopytníka. Chovný pár zebry bezhrivej získala naša zoo z poľskej zoo Safari Borisew.
Tento poddruh zebier je vo voľnej prírode, ale aj v zoologických záhradách veľmi vzácny. Podľa databázy Zims sa v európskych zoo chová len dvadsať jedincov v ôsmych zariadeniach. Do zoologických záhrad bola zebra bezhrivá dovezená v rámci transportov Ing. Jozefa Vágnera na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Do chovu sa ich v tej dobe podarilo zapojiť len desať (European studbook and General register). Súčasným koordinátorom chovu zebier bezhrivých je Zoo Givskund.Zebra bezhrivá bola dlhú dobu prehliadaným poddruhom zebry stepnej. Aj napriek tomu, že v minulosti ju úzka skupina zoológov vyčlenila ako poddruh zebry stepnej (Mohr 1962, Groves 1974). Väčšina odbornej verejnosti ju v týchto časoch stále považovala len za bezhrivú formu zebry Böhmovej (Equus quagga boehmi). Svoje tvrdenia opierali o početné pozorovania jedincov s redukovanou, alebo úplne absentujúcou hrivou, ktoré boli roztrúsené v stádach spomínaných zebier (Rzasnicki 1951).
Situácia okolo zebry bezhrivej je dnes komplikovaná. IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov ) odmieta uznať jej poddruhový status, čo znamená, že v súčasnosti spadá v rámci celého komplexu stepných zebier do kategórie NT (Near Threatened – takmer ohrozený).
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo obohatiť kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade Bojnice o zebry bezhrivé.
Publikované: 31.1.2023
Posvieťme si na tajomnú divočinu – online –

Posvieťme si na tajomnú divočinu – online –

 

Online diskusia mala na FB 5600 pozretí.

Hosťom májovej Zoolampy bude Karol Kaliský !

Karol je ochranárom, fotografom a dokumentaristom, ktorý sa prírode venuje už viac ako dvadsať rokov. Svoj život zasvätil ochrane divej zveri a zachytávaniu krás prírody tak, ako ich mnoho z nás nemalo príležitosť zažiť. Podieľal sa na tvorbe viacerých  dokumentov, spomenieme aspoň  Nesmrteľný les, Život v oblakoch a Živá rieka . Zaujímavým projektom je kniha Rok v divočine, ktorá obsahuje najlepšie fotografie, ktoré sa mu v tatranskej divočine podarilo urobiť počas posledných 12 rokov a zobrazuje scény aké väčšina ľudí nikdy v živote neuvidí.

Ako sám hovorí, najdôležitejšie je, aby ľudia do prírody chodili a vytvorili si k nej vzťah, inak o ňu stratia záujem a nebudú ani schopní postaviť sa za jej ochranu.

Nechajte sa nakaziť jeho zápalom pre divokú prírodu.