Nové didaktické tabule o vlkoch

Nové didaktické tabule o vlkoch

Novinky v našej zoo

 

Novinkami v areáli Národnej zoo Bojnice sú nové didaktické tabule o vlkoch, ktoré prezradia návštevníkom mnohé zaujímavé informácie. Nájdu tam napríklad informáciu o tom, pomocou koľkých svalov vlk ovláda ušnicu, prečo má veľké pole binokulárneho videnia, čo znamená keď patrí medzi makrosmatické druhy zveri , aký je jeho najlepší zmyslový orgán, prečo dochádza pri sčítaní JKS (jarných kmeňových stavov) vlka k duplicitnému sčítaniu jedincov, akú úlohu plní vlk v lese, aká môže byť veľkosť vlčieho územia a čo vlky robia aby predišli priamym konfliktom medzi rodinnými jednotkami. Tabule prinášajú tiež informácie o tom, ako vlky vyjadrujú rešpektovanie hierarchického postavenia a akú úlohu v živote svorky majú prejavy nadradenosti a podradenosti.  Tabule sú umiestnené v hornej časti Karpatského chodníka pri výbehu vlkov, na miestach určených k pozorovaniu týchto krásnych šeliem.

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018 bol v znamení rekordnej návštevnosti

Národná zoologická záhrada Bojnice prekonala v roku 2018 hranicu 400 000 tisíc návštevníkov. Zopakovala tak úspech spred 20 rokov.

Už tretí rok po sebe môže bojnická zoologická záhrada konštatovať rekordnú návštevnosť. Rok 2018 bol však obzvlášť výnimočný, pretože sa nám podarilo prekonať hranicu 400 000 návštevníkov, presne do našej zoo zavítalo 403 860 návštevníkov. Z toho bolo 245 846 dospelých, 15 871 študentov a 142 143 detí. Rok 2017 sme tak prekonali o 43 764 návštevníkov.

Rekordnou návštevnosťou a prekonaním 400 000 hranice sme zopakovali úspech z roku 1998 (vtedy navštívilo zoo 410 123 návštevníkov), čiže presne po 20 rokoch.

V roku 2018 pribudlo do zoo aj viacero zaujímavých druhov zvierat. Kolekciu vtákov rozšírili napríklad labute trúbivé, perličky supie či ary hyacintové. Novinkou boli aj dikobrazovce africké a veverice červenoboké.  Rovnako nové druhy pribudli aj na úseku Vivária – kožnatka nílska, rosničky čiernoškvrnné, šťukovce bodkované a ďalšie. Úspešne pokračoval aj projekt na ochranu rysa karpatského a znovu sme vypúšťali rysy
vo Falckom lese, kde sa aj narodili ďalšie mláďatá.

Medzi najúspešnejšie podujatia medzi návštevníkmi patrili tradične Otvorenie letnej turistickej sezóny, Deň detí v zoo, Vítanie prázdnin a premiérový Včelí týždeň.

Ani v roku 2019 nebudú chýbať novinky pre našich návštevníkov a nové druhy zvierat. O všetkých pripravovaných podujatiach a zaujímavostiach o našej zoo budeme informovať na našej webovej stránke, na Facebooku zoo a na plagátoch.

Ročná permanentka 2021

 

 

 

30€

 

  • Vlastník permanentky má prednostné právo na vstup do zoo – nemusí čakať v rade a môže prejsť ihneď k pokladni.
  • Karta je vystavená na meno a je neprenosná.
  • Permanentka je platná počas kalendárneho roka, v ktorom bola vystavená.
  • Permanentku si môžete zakúpiť u nás na pokladni
  • Bližšie info sa dozviete na 0903 807 002 alebo simona.kubickova@zoobojnice.sk

 

 

Na stiahnutie:

ŽIADOSŤ O VYDANIE PERMANETNEJ VSTUPENKY