Svetový deň korytnačiek

Svetový deň korytnačiek

 

 

Ako bolo? Pri príležitosti Svetového dňa korytnačiek si Národná zoologická záhrada Bojnice pripravila podujatie určené pre žiakov škôl, ale i verejnosť. Na online prednáške pod názvom Pancieroví kamaráti sa diváci dozvedeli rozdiel medzi korytnačkou vodnou a suchozemskou. Predstavili sme si korytnačky žijúce vo viváriu v NZOO.  Porozprávali sme si o  faktoroch znižovania počtu korytnačiek a o ich ochrane.

Medzinárodný deň ohrozených druhov

Medzinárodný deň ohrozených druhov

 

Medzinárodný deň ohrozených druhov sme si pripomenuli 15.5.

Deň ohrozených druhov je príležitosťou pre ľudí všetkých vekových skupín dozvedieť sa o dôležitosti ochrany ohrozených druhov a o každodenných činnostiach, ktoré môžu urobiť, aby im pomohli chrániť. Preto sme si pripravili pre naších online divákov túto tému. Sledovalo nás 20 aktívných divákov, ktorí mali možnosť sa aktívne zapojiť do diskusie. Ich úlohou bola tipnúť si do akého obdobia sa datuje začiatok ochraný prírody, kedy vznikol 1. Národný park vo svete. Dozvedeli sa faktory, ktoré ovplyvňujú úbytok druhov na Zemi a sami mohli navrhnúť opatrenia na zastavenie znižovania stavov ohrozených druhov. Tento deň im poskytol príležitosť dozvedieť  sa o dôležitosti ochrany ohrozených druhov a o tom, aké kroky môžu byť  každý deň podniknuté pre ich ochranu.

 

Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov

Netreba sa o ne starať, treba ich chrániť !

A propagovať ich význam a dôležité úlohy a funkcie, ktoré plnia. Nielen 21.marca si máme pripomínať medzinárodný deň lesov. Ale aj 22.3 a tiež 26.3 a 17.7 a 12.10.
Každý deň v roku. Vedeli ste, že dnes je na Slovensku prísne chránených len 1,8 % územia ? Na príklade rozsiahlej ťažby v národných parkoch môžeme vidieť, že nie je to dosť pre zabezpečenie ochrany biologickej rozmanitosti, ale aj ďalších funkcií lesov dôležitých aj pre človeka.
Lesy sú pre život na Zemi nenahraditeľné, našou úlohou je chrániť ich…