Včely majú zásadný význam pre ekosystém i potravinovú bezpečnosť

Včely majú zásadný význam pre ekosystém i potravinovú bezpečnosť

Včely a iné opeľovače (napríklad motýle či netopiere) sú čoraz viac ohrozené ľudskou činnosťou. Opeľovanie je však základným procesom prežitia našich ekosystémov. S cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti opeľovačov, hrozbách, ktorým čelia, a ich prínose k trvalo udržateľnému rozvoju určila OSN 20. máj za Svetový deň včiel.

Cieľom je posilniť opatrenia zamerané na ochranu včiel a iných opeľovačov, ktoré by výrazne prispeli k riešeniu problémov súvisiacich s celosvetovým zásobovaním potravinami a k odstráneniu hladu v rozvojových krajinách. Všetci sme závislí od opeľovačov, a preto je nevyhnutné monitorovať ich úbytok a zastaviť stratu biodiverzity.

Včely a iní opeľovači majú zásadný význam pre zdravie ekosystémov a potravinovú bezpečnosť. Pomáhajú udržiavať biodiverzitu a zabezpečujú produkciu výživných potravín. Intenzívna monokultúrna produkcia a nesprávne používanie pesticídov však predstavujú pre opeľovače vážnu hrozbu tým, že obmedzujú ich prístup k potrave a hniezdnym miestam, vystavujú ich škodlivým chemikáliám a oslabujú ich imunitný systém.

Zdroj: un.org

Svetový deň včiel si s nami pripomenuli aj deti

Svetový deň včiel si s nami pripomenuli aj deti

V mesiaci máj si pripomíname Svetový deň včiel. Včelári ho oslavujú 20. mája, teda v deň narodenia Antona Janšu, ktorý bol zakladateľom moderného včelárstva. Preto sme si aj do výučbového programu pre najmenších vybrali práve včelu medonosnú.

Hra – bludisko. Včela medonosná. Zdroj: Nzoo Bojnice

Včiel je čoraz menej. Napriek tomu, že o ich užitočnosti sa učia už deti v materských školách, pre ich ochranu, zdá sa, stále nerobíme dosť. Od ich prežitia však závisí aj to naše.

Edukačný materiál – včely. Zdroj: Nzoo Bojnice

Deti sa zoznámili s včelami prostredníctvom krátkeho príbehu o včelách. Dozvedeli sa, že žijú v početných spoločenstvách – včelstvách. Včelstvo je rodina tvorená matkou a jej potomkami – robotnicami a trúdmi. V príbehu sme im predstavili jednotlivé profesie, ktoré včielky plnia počas ich života. Ako sa vyvíjajú a aké produkty od nich máme. Zamysleli sme sa tiež nad tým, čo by bolo, keby nebolo včiel.  Získané vedomosti si deti overovali praktickými úlohami.