Ponuka nových výučbových programov pod názvom Zelené balíčky

Ponuka nových výučbových programov pod názvom Zelené balíčky

Zelené balíčky
Vďaka podpore z envirofondu sme pripravili pre žiakov druhého stupňa a študentov stredných škôl Zelené balíčky. Programy sa realizujú s lektorom v prednáškovej sále  alebo bez lektora formou pracovných zošitov v areáli zoo. Program je vhodný pre max. 30 člennú triedu v dĺžke trvania do 120 minút. Výučba prebieha v prednáškovej sále formou interaktívnej prednášky, kde sa žiaci a študenti zoznámia s témou a hlavnými definíciami. Praktická časť výučby pri osobitných programoch je venovaná hre spoločenskej hry, výrobe slonieho papiera či návšteve jednotlivých úsekov v zoo a náučného chodníka k mokradiam.
Témy spracované v zelených balíčkoch sú štyri:
1. Zmena klímy (Mokrade)
2. Obehové hospodárstvo – Sloní papier
3. Ovzdušie a mobilita – Nezmazateľná stopa
4. Biodiverzita a príroda – Človeče nestrieľaj ma!

Zmena klímy a mokrade
V tejto téme sa zoznámite s pojmom klíma, zmena klímy, stabilizácia klímy – opatrenia, aby sa klíma nemenila. Zistíte ako súvisia mokrade s klímou. Povieme si o typoch, význame, funkcií mokradí, o faune a flóre, ale aj o inváznych druhoch. Ako ich chrániť a predstavíme vám slovenské ramsarské lokality. V praktickej časti vás vezmeme pozorovať život na rybníkoch v zoo a povieme si o obyvateľoch našich mokradí.

Obehové hospodárstvo
V tejto téme vám vysvetlíme pojem obehové hospodárstvo, aký je rozdiel medzi tradičným a ekonomickým modelom hospodárstva, hierarchiu odpadového hospodárstva. Vysvetlime si pojem odpad, inšpirujeme sa navzájom ako vieme odpad využiť. Teoretické časti prezentácie sú doplnené praktickými úlohami pre žiakov, na ktorých si otestujú či pochopili danú tému. V praktickej časti sa budeme venovať fungovaniu obehového hospodárstva v Nzoo a spoločne si vyrobíme sloní papier.

Ovzdušie a mobilita
V tejto téme vám predstavíme problematiku znečisťovania ovzdušia, vysvetlíme základné pojmy ako ovzdušie, znečistenie ovzdušia, uhlíková stopa, skleníkové plyny, mobilita, klimatické zmeny. Na úlohách si overíte získané vedomosti. Žiaci sa zamyslia nad základnými aspektami ich života, ktoré výrazne ovplyvňujú ich uhlíkovú stopu. Nakreslia si vlastnú uhlíkovú stopu a zamyslia sa nad oblasťami, kde by ju vedeli znížiť. V praktickej časti vám rozpovieme príbeh bojnických sloníc. Súčasťou príbehu je modelová situácia (príbeh), kedy žiaci svojimi rozhodnutiami dokážu ovplyvniť výsledok príbehu.

Biodiverzita a príroda
Predstavíme vám pojem biodiverzity, jej ochranu a dôležitosť. Čo ohrozuje a prispieva k likvidácií biodiverzity. Aký význam majú zoologické záhrady pri ochrane biodiverzity. Na záver prednášky si otestujete nadobudnuté poznatky pri spoločenskej hre pod názvom Človeče nestrieľaj ma.

Svetový deň včiel si s nami pripomenuli aj deti

Svetový deň včiel si s nami pripomenuli aj deti

V mesiaci máj si pripomíname Svetový deň včiel. Včelári ho oslavujú 20. mája, teda v deň narodenia Antona Janšu, ktorý bol zakladateľom moderného včelárstva. Preto sme si aj do výučbového programu pre najmenších vybrali práve včelu medonosnú.

Hra – bludisko. Včela medonosná. Zdroj: Nzoo Bojnice

Včiel je čoraz menej. Napriek tomu, že o ich užitočnosti sa učia už deti v materských školách, pre ich ochranu, zdá sa, stále nerobíme dosť. Od ich prežitia však závisí aj to naše.

Edukačný materiál – včely. Zdroj: Nzoo Bojnice

Deti sa zoznámili s včelami prostredníctvom krátkeho príbehu o včelách. Dozvedeli sa, že žijú v početných spoločenstvách – včelstvách. Včelstvo je rodina tvorená matkou a jej potomkami – robotnicami a trúdmi. V príbehu sme im predstavili jednotlivé profesie, ktoré včielky plnia počas ich života. Ako sa vyvíjajú a aké produkty od nich máme. Zamysleli sme sa tiež nad tým, čo by bolo, keby nebolo včiel.  Získané vedomosti si deti overovali praktickými úlohami.

 

Jún, mesiac školských výletov

Jún, mesiac školských výletov

Máme tu jún a s ním aj školské výlety smerujúce do Národnej zoologickej záhrady. Počas uplynulých dní navštívilo našu zooškolu osem kolektívov z rôznych kútov Slovenska.

Nechýbali medzi nimi ani detí z materských škôl. Sme radi, že si zooškolu obľúbili malí, ale aj veľkí študenti. Výučba v zooškole je pestrá. Podľa požiadavky vieme program pripraviť v Centre environmentálnej výchovy, v prednáškovej sále, formou interaktívnych prednášok, alebo priamo v areály zoo.

Pre tých, ktorým sa už program s lektorom neušiel, vieme pripraviť samoobslužný, v podobe pracovných listov.

,,Zooškola u nás´´

,,Zooškola u nás´´

V mesiaci marec sme  v Centre environmentálne výchovy privítali šikovných škôlkarov zo Súkromnej špeciálnej materskej školy
DÚHOVKA z Martina. Výučbový program bol prispôsobený ich potrebám. Spolu sme nazreli do tajov zvieracích zmyslov. Vypočuli si interaktívnu prednášku o zmysloch zvierat. Spolu sme si preverili naše zmysly. Deti sa museli spoľahnúť na svoj hmat, čuch, chuť ale aj sluch. Mali pripravené rôzne aktivity, v ktorých si preverili svoje zmysly. Vypočuli si rôzne zvuky zvierať, otestovali si svoje očká v zrakových úlohách, pošteklili nošteky rôznymi vôňami. Najviac sa im páčila aktivita na chuť, kde otestovali svoje chuťové poháriky. Tí odvážnejší sa nebáli vyskúšať svoj hmat v pripravenej,,hmatke,, kde sa ukrývali rôzne predmety, ktoré mali za úlohu pomenovať podľa dotyku skôr ako ich zbadajú ich zvedavé očká. Po prednáške sa s veľkou chuťou vydali spoznávať našu zoo. 

Spôsob prihlásenia a vstupné

Výučbový program trvá približne 45 min. Objednávajte sa 14 dní vopred telefonicky na čísle: 0901 713 821, alebo mailom: lucia.ivenzova@zoobojnice.sk
Pri objednávaní uveďte dátum a čas, kedy máte o výučbový program záujem, názov výučbového programu, počet žiakov a kontakt na pedagóga / zodpovednú osobu.

Objednávka prostredníctvom e-mailu je platná, len v prípade, že Vám ju spätne potvrdíme. V prípade, že Vami vybraný termín bude obsadený, navrhneme Vám iné možné termíny.

Programy sú bezplatné, platí sa len vstupné do zoo podľa aktuálneho cenníka: vstupné.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Materské školy a 1. stupeň základných škôl

Pozrite si ponuku výučbových programov pre materské školy a 1. stupeň základných škôl.

ZAUJÍMAVOSTI O ZVIERATKÁCH
– Stručný prehľad o zvieratkách chovaných v našej ZOO.
– Dozviete sa, ktoré zviera je najväčšie, ktoré naopak najmenšie a predstavíme si tie najvzácnejšie.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

KTO ŽIJE V LESE?
– Rozprávanie nielen o najväčšej šelme našich lesov – medveďovi hnedom, ale aj o ostatných obyvateľoch lesa.
– Ktoré z týchto zvierat nájdete aj v našej zoo?
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

HAD MÔŽE BYŤ KAMARÁT
– O tom, že hady nie sú slizké a o iných mýtoch, ktoré o nich kolujú.
– Kto ďalší býva v našom teráriu? Zaujímavosti o našich ale aj o cudzokrajných plazoch.
– Aby sme zistili, aký je had v skutočnosti, tak ho aj pohladkáme.
– Predstavíme si aj ostatných zaujímavých obyvateľov vivária.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

VESELÉ OPICE ZO ZOO BOJNICE
– Povieme si niečo o obyvateľoch pavilónu opíc, od najmenších, až po najväčších.
– Aké ovocie majú radi naše orangutany a kto je najlepší spevák?
– To a iné zaujímavosti si povieme a doplníme ich fotkami.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

MAJA A GULA SA PREDSTAVUJÚ
– Spoznajte jediné slony na Slovensku. Odkiaľ k nám prišli a koľko toho zjedia za deň?
– To a iné zaujímavosti si povieme a doplníme ich fotkami.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

MÁME DOMA ZVIERATKO
– Viete ako sa správne postarať o svojho miláčika?
– Rozprávanie o zvieratkách ktoré bežne chováme doma, ale aj o tým menej bežných.
– Beseda a otázky detí o ich zvieratkách. Stretnutie s kontaktnými zvieratami.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, diskusia, kontaktné zvieratá.

ZIMA V ZOO
– Ako žijú zvieratka v zoo v zime? V čom je práca v zoo v zimnom období iná?
– Porozprávame sa aj o operencoch, ktoré môžeme v zime vidieť, a povieme si, ako sa o ne starať.
– Vyrobíme si jednoduché krmítko pre vtáčiky.
– Obdobie: november – február
– Forma: prezentácia, výroba krmítka.