Svetový deň včiel si s nami pripomenuli aj deti

Svetový deň včiel si s nami pripomenuli aj deti

V mesiaci máj si pripomíname Svetový deň včiel. Včelári ho oslavujú 20. mája, teda v deň narodenia Antona Janšu, ktorý bol zakladateľom moderného včelárstva. Preto sme si aj do výučbového programu pre najmenších vybrali práve včelu medonosnú.

Hra – bludisko. Včela medonosná. Zdroj: Nzoo Bojnice

Včiel je čoraz menej. Napriek tomu, že o ich užitočnosti sa učia už deti v materských školách, pre ich ochranu, zdá sa, stále nerobíme dosť. Od ich prežitia však závisí aj to naše.

Edukačný materiál – včely. Zdroj: Nzoo Bojnice

Deti sa zoznámili s včelami prostredníctvom krátkeho príbehu o včelách. Dozvedeli sa, že žijú v početných spoločenstvách – včelstvách. Včelstvo je rodina tvorená matkou a jej potomkami – robotnicami a trúdmi. V príbehu sme im predstavili jednotlivé profesie, ktoré včielky plnia počas ich života. Ako sa vyvíjajú a aké produkty od nich máme. Zamysleli sme sa tiež nad tým, čo by bolo, keby nebolo včiel.  Získané vedomosti si deti overovali praktickými úlohami.

 

Jún, mesiac školských výletov

Jún, mesiac školských výletov

Máme tu jún a s ním aj školské výlety smerujúce do Národnej zoologickej záhrady. Počas uplynulých dní navštívilo našu zooškolu osem kolektívov z rôznych kútov Slovenska.

Nechýbali medzi nimi ani detí z materských škôl. Sme radi, že si zooškolu obľúbili malí, ale aj veľkí študenti. Výučba v zooškole je pestrá. Podľa požiadavky vieme program pripraviť v Centre environmentálnej výchovy, v prednáškovej sále, formou interaktívnych prednášok, alebo priamo v areály zoo.

Pre tých, ktorým sa už program s lektorom neušiel, vieme pripraviť samoobslužný, v podobe pracovných listov.

,,Zooškola u nás´´

,,Zooškola u nás´´

V mesiaci marec sme  v Centre environmentálne výchovy privítali šikovných škôlkarov zo Súkromnej špeciálnej materskej školy
DÚHOVKA z Martina. Výučbový program bol prispôsobený ich potrebám. Spolu sme nazreli do tajov zvieracích zmyslov. Vypočuli si interaktívnu prednášku o zmysloch zvierat. Spolu sme si preverili naše zmysly. Deti sa museli spoľahnúť na svoj hmat, čuch, chuť ale aj sluch. Mali pripravené rôzne aktivity, v ktorých si preverili svoje zmysly. Vypočuli si rôzne zvuky zvierať, otestovali si svoje očká v zrakových úlohách, pošteklili nošteky rôznymi vôňami. Najviac sa im páčila aktivita na chuť, kde otestovali svoje chuťové poháriky. Tí odvážnejší sa nebáli vyskúšať svoj hmat v pripravenej,,hmatke,, kde sa ukrývali rôzne predmety, ktoré mali za úlohu pomenovať podľa dotyku skôr ako ich zbadajú ich zvedavé očká. Po prednáške sa s veľkou chuťou vydali spoznávať našu zoo. 

Spôsob prihlásenia a vstupné

Výučbový program trvá približne 45 min. Objednávajte sa 14 dní vopred telefonicky na čísle: 0901 713 821, alebo mailom: lucia.ivenzova@zoobojnice.sk
Pri objednávaní uveďte dátum a čas, kedy máte o výučbový program záujem, názov výučbového programu, počet žiakov a kontakt na pedagóga / zodpovednú osobu.

Objednávka prostredníctvom e-mailu je platná, len v prípade, že Vám ju spätne potvrdíme. V prípade, že Vami vybraný termín bude obsadený, navrhneme Vám iné možné termíny.

Programy sú bezplatné, platí sa len vstupné do zoo podľa aktuálneho cenníka: vstupné.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Materské školy a 1. stupeň základných škôl

Pozrite si ponuku výučbových programov pre materské školy a 1. stupeň základných škôl.

ZAUJÍMAVOSTI O ZVIERATKÁCH
– Stručný prehľad o zvieratkách chovaných v našej ZOO.
– Dozviete sa, ktoré zviera je najväčšie, ktoré naopak najmenšie a predstavíme si tie najvzácnejšie.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

KTO ŽIJE V LESE?
– Rozprávanie nielen o najväčšej šelme našich lesov – medveďovi hnedom, ale aj o ostatných obyvateľoch lesa.
– Ktoré z týchto zvierat nájdete aj v našej zoo?
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

HAD MÔŽE BYŤ KAMARÁT
– O tom, že hady nie sú slizké a o iných mýtoch, ktoré o nich kolujú.
– Kto ďalší býva v našom teráriu? Zaujímavosti o našich ale aj o cudzokrajných plazoch.
– Aby sme zistili, aký je had v skutočnosti, tak ho aj pohladkáme.
– Predstavíme si aj ostatných zaujímavých obyvateľov vivária.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

VESELÉ OPICE ZO ZOO BOJNICE
– Povieme si niečo o obyvateľoch pavilónu opíc, od najmenších, až po najväčších.
– Aké ovocie majú radi naše orangutany a kto je najlepší spevák?
– To a iné zaujímavosti si povieme a doplníme ich fotkami.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

MAJA A GULA SA PREDSTAVUJÚ
– Spoznajte jediné slony na Slovensku. Odkiaľ k nám prišli a koľko toho zjedia za deň?
– To a iné zaujímavosti si povieme a doplníme ich fotkami.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

MÁME DOMA ZVIERATKO
– Viete ako sa správne postarať o svojho miláčika?
– Rozprávanie o zvieratkách ktoré bežne chováme doma, ale aj o tým menej bežných.
– Beseda a otázky detí o ich zvieratkách. Stretnutie s kontaktnými zvieratami.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, diskusia, kontaktné zvieratá.

ZIMA V ZOO
– Ako žijú zvieratka v zoo v zime? V čom je práca v zoo v zimnom období iná?
– Porozprávame sa aj o operencoch, ktoré môžeme v zime vidieť, a povieme si, ako sa o ne starať.
– Vyrobíme si jednoduché krmítko pre vtáčiky.
– Obdobie: november – február
– Forma: prezentácia, výroba krmítka.

2. stupeň základných škôl a stredné školy

Pozrite si ponuku výučbových programov pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZOO BOJNICE
– Kto ako prvý obýval Zoologickú záhradu Bojnice?
– Ako vyzerá dnes?
– Spoznajte našu zoo od jej prvého zvieracieho obyvateľa až po tohtoročné mláďatká.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

POSLANIE ZOOLOGICKÝCH ZÁHRAD
– Aká je úloha zoologických záhrad?
– Ohrozené druhy zvierat a úlohy zoo pri ich záchrane.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

ŽABY BIJÚ NA POPLACH
– Čo ohrozuje žaby? Ako ich môžeme chrániť?
– Poznáte druhy žijúce na Slovensku?
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

OHROZENÝ SVET – KAMPAŇ EAZA
– Čo je to vlastne EAZA?
– Do akých ďalších organizácií patrí ZOO Bojnice?
– Zoznámenie s aktuálnou kampaňou EAZA.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

NIE JE ŠELMA AKO ŠELMA
– Rozprávanie o šelmách, ktoré žijú v našej zoo.
– Poznáte rozdelenie šeliem?
– Zaujímavosti zo života našich zverencov.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

KARPATSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK
– Predstavíme si Karpatský náučný chodník v našej zoo.
– Porozprávame sa o zvieratách, ktoré sa nachádzajú na našom chodníku.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

ZÁCHRANA ZVIERAT A REHABILITÁCIA V ZOO BOJNICE
– Úlohou Zoologickej záhrady Bojnice je aj záchrana živočíchov z voľnej prírody.
– Priblížime si Rehabilitačné centrum a záchrannú stanicu.
– Aké zvieratá sa k nám dostanú najčastejšie?
– Povieme si niečo aj o problematike CITES.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.