Študenti SPU Nitra na exkurzii v Nzoo

Študenti SPU Nitra na exkurzii v Nzoo

Dňa 25. 4. 2024 zavítali ku nám do Národnej zoologickej záhrady študenti Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov  SPU  Nitra v rámci výučby z predmetu „Chov akváriových rýb. Exkurziu absolvovalo 41 študentov študijných programov VSP, SCH, MŽV a HIP.

Na úvod ich čakala prednáška v Centre environmentálnej výchovy, ktorá bola zameraná na históriu vzniku zoo, na poslania a na realizované projekty. Ukončená bola diskusiou so študentami.

Následne sa presunuli do vivária zoo, kde okrem špeciálnej prednášky z chovu akváriových rýb a teráriových živočíchov mali študenti aj možnosť manipulovať s vybranými teráriovými zvieratami a absolvovať komentované kŕmenie krokodíla a korytnačiek. Zvyšnú časť exkurzie strávili študenti v areáli zoo.

 

 

 

Ponuka nových výučbových programov pod názvom Zelené balíčky

Ponuka nových výučbových programov pod názvom Zelené balíčky

Zelené balíčky
Vďaka podpore z envirofondu sme pripravili pre žiakov druhého stupňa a študentov stredných škôl Zelené balíčky. Programy sa realizujú s lektorom v prednáškovej sále  alebo bez lektora formou pracovných zošitov v areáli zoo. Program je vhodný pre max. 30 člennú triedu v dĺžke trvania do 120 minút. Výučba prebieha v prednáškovej sále formou interaktívnej prednášky, kde sa žiaci a študenti zoznámia s témou a hlavnými definíciami. Praktická časť výučby pri osobitných programoch je venovaná hre spoločenskej hry, výrobe slonieho papiera či návšteve jednotlivých úsekov v zoo a náučného chodníka k mokradiam.
Témy spracované v zelených balíčkoch sú štyri:
1. Zmena klímy (Mokrade)
2. Obehové hospodárstvo – Sloní papier
3. Ovzdušie a mobilita – Nezmazateľná stopa
4. Biodiverzita a príroda – Človeče nestrieľaj ma!

Zmena klímy a mokrade
V tejto téme sa zoznámite s pojmom klíma, zmena klímy, stabilizácia klímy – opatrenia, aby sa klíma nemenila. Zistíte ako súvisia mokrade s klímou. Povieme si o typoch, význame, funkcií mokradí, o faune a flóre, ale aj o inváznych druhoch. Ako ich chrániť a predstavíme vám slovenské ramsarské lokality. V praktickej časti vás vezmeme pozorovať život na rybníkoch v zoo a povieme si o obyvateľoch našich mokradí.

Obehové hospodárstvo
V tejto téme vám vysvetlíme pojem obehové hospodárstvo, aký je rozdiel medzi tradičným a ekonomickým modelom hospodárstva, hierarchiu odpadového hospodárstva. Vysvetlime si pojem odpad, inšpirujeme sa navzájom ako vieme odpad využiť. Teoretické časti prezentácie sú doplnené praktickými úlohami pre žiakov, na ktorých si otestujú či pochopili danú tému. V praktickej časti sa budeme venovať fungovaniu obehového hospodárstva v Nzoo a spoločne si vyrobíme sloní papier.

Ovzdušie a mobilita
V tejto téme vám predstavíme problematiku znečisťovania ovzdušia, vysvetlíme základné pojmy ako ovzdušie, znečistenie ovzdušia, uhlíková stopa, skleníkové plyny, mobilita, klimatické zmeny. Na úlohách si overíte získané vedomosti. Žiaci sa zamyslia nad základnými aspektami ich života, ktoré výrazne ovplyvňujú ich uhlíkovú stopu. Nakreslia si vlastnú uhlíkovú stopu a zamyslia sa nad oblasťami, kde by ju vedeli znížiť. V praktickej časti vám rozpovieme príbeh bojnických sloníc. Súčasťou príbehu je modelová situácia (príbeh), kedy žiaci svojimi rozhodnutiami dokážu ovplyvniť výsledok príbehu.

Biodiverzita a príroda
Predstavíme vám pojem biodiverzity, jej ochranu a dôležitosť. Čo ohrozuje a prispieva k likvidácií biodiverzity. Aký význam majú zoologické záhrady pri ochrane biodiverzity. Na záver prednášky si otestujete nadobudnuté poznatky pri spoločenskej hre pod názvom Človeče nestrieľaj ma.

Deň Biomimikry

Deň Biomimikry

Vo štvrtok 26. októbra sme spolu s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína privítali v Národnej zoologickej záhrade žiakov zo ZŠ Slatina nad Bebravou, ktorí sa zúčastnili programu BioLearn. Jeho cieľom je inšpirovať a motivovať mladých ľudí, aby prírodu vnímali ako zdroj života, materiálov, krásy, aj ako zdroj učenia sa pre udržateľnú budúcnosť, ako zdroj bio-inšpirácií.

Cieľovou skupinou boli žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Ktorí boli rozdelení do troch skupín podľa živočícha o ktorom mali zistiť rôzne údaje a tie zapísať do pracovných listov. Išlo o páva korunkatého, slona afrického a zebru Hartmannovej. Na stanovišti pri slonoch odpovedala lektorka každej skupine na zaujímavé otázky o slonoch a ich spôsobe života. Zistené informácie si žiaci zapisovali do pracovných listov.

Po praktickej úlohe v teréne sa žiaci presunuli do sály, kde riešili úlohy v jedenásť členných skupinkách. K vyriešeniu úloh im boli nápomocné informácie z terénu. Po uplynutí stanoveného času na prípravu každá skupina prezentovala vlastné nápady biomimikry. Najlepšie nápady boli odmenené vecnými cenami.

Na záver Dňa biomimikry lektorka zo zoo odprezentovala bio-inšpirácie z prírody. Veľa zvierat chovaných v zoo sa stalo inšpiráciou pri hľadaní riešení v oblasti architektúry, medicíny, technológii a v konštrukciách.

 

Študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy nás navštívili po druhý raz v krátkom časovom slede

Študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy nás navštívili po druhý raz v krátkom časovom slede

Možnože si ešte spomínate na článok, ktorý sme publikovali začiatkom mája a v ktorom sme Vám priniesli informáciu o návšteve študentov zo Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline. Neprešli ani dva mesiace a my sme hostili študentov tejto školy opäť.

Ich návšteva bola spätnou väzbou na prednášku a komentovanú prehliadku z prvého turnusu, čo je pre nás veľkým zadosťučinením. Tentoraz sa v prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy stretli straší študenti, ktorí boli okamžite po svojom príchode aktívni a otázkami nešetrili. Po všeobecnej prednáške, týkajúcej sa poslaní Národnej zoo Bojnice, sa aj v tomto prípade zhostil slova hlavný veterinár bojnickej zoo, Michal Belák.

Po edukačnej časti sme sa so študentami presunuli do exteriéru zoo. V ňom študenti mali možnosť nazrieť na miesta, ktoré bežný návštevník nemôže vidieť. Prešli sme si zázemím zebier, antilop bongo, antilop vraných, oryxov juhoafrických, kudu veľkého, pakoňov modrých, vodáriek jeleňovitých a zvyšnú expozíciu sme obehli po návštevníckej trase.

Študenti sa pri každej ubikácii dozvedeli mnoho nového a zo zoologickej záhrady sa im odchádzať nechcelo. Sme radi, že sa nám aj v tomto prípade podarilo spojiť edukáciu so zábavou tak, aby to zaujalo mladých ľudí a aby od nás odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.

Školáci a škôlkari na výlete v zoo

Školáci a škôlkari na výlete v zoo

Posledný aprílový týždeň nás navštívili v zooškole školáci z Lehoty pod Vtáčnikom a deti z MŠ z Poruby. Pre obe skupiny detí bol pripravený program, primeraný ich veku a záujmu. Žiaci zo ZŠ sa dozvedeli zaujímavosti o zakázaných suveníroch a čomu sa majú vyvarovať pri kúpe darčekov v zahraničí. Predstavili sme im dohovor CITES, s ktorým sa zoznámili prostredníctvom hry.  Deti z MŠ spolu s pani učiteľkami sa vydali plniť úlohy z pracovných listov venovaných zvieratám v zoo. Dozvedeli sa, ktoré zvieratá patria medzi šelmy, prečo majú vtáci perie a na čo im slúži, aké zvuky vydávajú jednotliví obyvatelia zoo a veľa náučných informácií. Po zooškole si prezreli zoo.

 

Krehká krása

Krehká krása

Vo štvrtkovej zooškole sme privítali deti z MŠ Športová z Prievidze. Predstavili sme im zástupcov triedy hmyzu, konkrétne sme sa venovali motýľom. Súčasťou prezentácie bola rozprávka, na ktorej obsah sme nadviazali rozhovor o motýľoch. Deti sa smelo zapájali do diskusie o motýľoch a odpovedali na otázky lektorky. Dozvedeli sa aký význam plnia opeľovače v ekosystéme, ako sa vyvíja motýľ od vajíčka až po dospelého jedinca. Hádali koľko meria najväčší motýľ na svete a čím je charakteristický. Vyskúšali si čerstvo nadobudnuté vedomosti v pripravených aktivitách. Precvičili si aj jemnú motoriku na pripravených úlohách  zo života motýľov. Na záver prednášky čakalo na nich prekvapenie, v podobe kontaktného zvieraťa. Uhádnete akého?