Zooškola pre každého

Zooškola pre každého

V mesiaci máj sme v zoo privítali v rámci zooškoly žiakov zo špeciálnej základnej školy z Prievidze. Pripravili sme si pre nich program v sále, ale aj v rámci areálu zoo. Keďže nám v stredu neprialo počasie na výučbu v exteriéri, presunuli sme sa so žiakmi  do Centra environmentálnej výchovy. Kde sa žiaci aktívne zapájali do prednášky s názvom život v lese. Staršie ročníky absolvovali v tento deň inú prednášku, ktorá bola zameraná na faunu našich lesov. Na druhý deň bolo počasie krásne a preto sme so žiakmi z vyšších ročníkov absolvovali výučbu v areáli na tému Welfare a enrichment v zoo. Žiakom sa veľmi páčila výučba priamo v teréne, kde mohli vidieť ukážky enrichmentu priamo vo výbehoch zvierat.

 

Študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy nás navštívili po druhý raz v krátkom časovom slede

Študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy nás navštívili po druhý raz v krátkom časovom slede

Možnože si ešte spomínate na článok, ktorý sme publikovali začiatkom mája a v ktorom sme Vám priniesli informáciu o návšteve študentov zo Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline. Neprešli ani dva mesiace a my sme hostili študentov tejto školy opäť.

Ich návšteva bola spätnou väzbou na prednášku a komentovanú prehliadku z prvého turnusu, čo je pre nás veľkým zadosťučinením. Tentoraz sa v prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy stretli straší študenti, ktorí boli okamžite po svojom príchode aktívni a otázkami nešetrili. Po všeobecnej prednáške, týkajúcej sa poslaní Národnej zoo Bojnice, sa aj v tomto prípade zhostil slova hlavný veterinár bojnickej zoo, Michal Belák.

Po edukačnej časti sme sa so študentami presunuli do exteriéru zoo. V ňom študenti mali možnosť nazrieť na miesta, ktoré bežný návštevník nemôže vidieť. Prešli sme si zázemím zebier, antilop bongo, antilop vraných, oryxov juhoafrických, kudu veľkého, pakoňov modrých, vodáriek jeleňovitých a zvyšnú expozíciu sme obehli po návštevníckej trase.

Študenti sa pri každej ubikácii dozvedeli mnoho nového a zo zoologickej záhrady sa im odchádzať nechcelo. Sme radi, že sa nám aj v tomto prípade podarilo spojiť edukáciu so zábavou tak, aby to zaujalo mladých ľudí a aby od nás odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.

Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline

Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline

Jednou z prioritných činností Národnej zoologickej záhrady Bojnice, je edukácia detí a mládeže. Aj v aktuálnom kalendárnom roku sme Vám niekoľko krát priniesli články, o návšteve materských, základných, stredných, či vysokých škôl za bránami našej zoo. Práve podľa vekového rozmedzia nastavujeme spôsob výučby. Jedno je ale isté, v zoologickej záhrade si prídu na svoje všetci. V uplynulých dňoch sme sa tešili z ďalšej návštevy študentov. Zavítala k nám totiž výprava žiakov prvého ročníka odboru veterinárneho zdravotníctva a druhého ročníka odboru agroturistika, Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline.

Približne štyridsať študentov absolvovalo prednášku v Centre environmentálnej výchovy bojnickej zoo a následne sa presunuli do návštevníckej časti, kde mali pripravenú komentovanú prehliadku. Témou prednášky bol chov exotických zvierat. Zúčastnení absolvovali odborný výklad v podaní nášho hlavného zoológa, MVDr. Michala Beláka. Ten žiakom vysvetlil všetko podstatné o chove atypických druhov zvierat, poukázal na diametrálnu odlišnosť chovu domácich zvierat s tými exotickými, odpovedal na množstvo otázok a nechýbali ani jeho zážitky z bežnej praxe. Študenti sa okrem informácii o chove exotického zverstva, dozvedeli aj mnohé iné zaujímavosti. V teoretickej časti nazreli do záchrannej a rehabilitačnej stanice, naučili sa správne pomáhať zraneným a osirelým zvieratám z voľnej prírody a prešli i edukáciou o správnom prístupe k okolitej biodiverzite.

Po prednáške, ktorá bola spojená s premietaním náučného seriálu z našej produkcie, navštívili mladí poľnohospodári návštevnícku časť záhrady. V nej prešli zázemím kopytníkov, no neobišli ani ubikáciu africkej fauny, či šeliem. Aj v expozičnej časti bojnickej zoo sa vďaka komentovanej prehliadke dozvedeli množstvo nového. Ich štúdium je úzko späté s činnosťou Národnej zoo a preto bol tento druh výučby pre nich vecným a v prvom rade zábavným dopoludním. Opäť sa nám tak podarilo spojiť zábavu s edukáciou a to je hlavným cieľom našich výučbových programov.

 

 

 

Školáci a škôlkari na výlete v zoo

Školáci a škôlkari na výlete v zoo

Posledný aprílový týždeň nás navštívili v zooškole školáci z Lehoty pod Vtáčnikom a deti z MŠ z Poruby. Pre obe skupiny detí bol pripravený program, primeraný ich veku a záujmu. Žiaci zo ZŠ sa dozvedeli zaujímavosti o zakázaných suveníroch a čomu sa majú vyvarovať pri kúpe darčekov v zahraničí. Predstavili sme im dohovor CITES, s ktorým sa zoznámili prostredníctvom hry.  Deti z MŠ spolu s pani učiteľkami sa vydali plniť úlohy z pracovných listov venovaných zvieratám v zoo. Dozvedeli sa, ktoré zvieratá patria medzi šelmy, prečo majú vtáci perie a na čo im slúži, aké zvuky vydávajú jednotliví obyvatelia zoo a veľa náučných informácií. Po zooškole si prezreli zoo.

 

Krehká krása

Krehká krása

Vo štvrtkovej zooškole sme privítali deti z MŠ Športová z Prievidze. Predstavili sme im zástupcov triedy hmyzu, konkrétne sme sa venovali motýľom. Súčasťou prezentácie bola rozprávka, na ktorej obsah sme nadviazali rozhovor o motýľoch. Deti sa smelo zapájali do diskusie o motýľoch a odpovedali na otázky lektorky. Dozvedeli sa aký význam plnia opeľovače v ekosystéme, ako sa vyvíja motýľ od vajíčka až po dospelého jedinca. Hádali koľko meria najväčší motýľ na svete a čím je charakteristický. Vyskúšali si čerstvo nadobudnuté vedomosti v pripravených aktivitách. Precvičili si aj jemnú motoriku na pripravených úlohách  zo života motýľov. Na záver prednášky čakalo na nich prekvapenie, v podobe kontaktného zvieraťa. Uhádnete akého?

 

 

 

 

 

Operení kamaráti

Operení kamaráti

V mesiaci marec prejavili o zooškolu záujem deti a pedagógovia  z materských škôl  z okolia. Dnes sme privítali škôlkarov z Bojníc. Vydali  sme sa do zoo, zoznámiť sa s operenými kamarátmi. Počas prehliadky, plnili deti rôzne úlohy a aktivity. Pomocou pracovných listov sme im predstavili vodné vtáky, sovy a dravce. Vyskúšali sme ich vedomosti pomocou hádaniek a hlavolamov. Predstavili sme im aj obyvateľov voliér, ktoré obývajú zrehabilitované vtáky pri vstupe do zoo. Po úspešnom vyplnení pracovných listov sme si prešli spodnú časť záhrady, kde sa deti dozvedeli zaujímavosti o šelmách a primátoch. Na malých návštevníkov sa prišiel pozrieť aj gibon. Pozrite sa ako sa im páčilo v zoo.