“Hledáme kočku, pozor, divokou!”

“Hledáme kočku, pozor, divokou!”

Zaradenie projektu: OP Intereg V-A Slovenská republika – Česká republika

Cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód ITMS 2014+: NFP3040221R971

Vedúci partner CZ: ÚStav biologie obratlov AV ČR, v.v.i

Hlavný cezhraničný partner SK: Národná zoologická záhrada Bojnice

Projektový partner CZ: Hnutí DUHA Olomouc

Mačka divá v prirodzenom prostredí. 

 

Aktivity v rámci projektu:  V rámci študovaného územia prebiehal na oboch stranách hranice, koordinovaný monitoring populácie mačky divej (Felis silvestris) s cieľom zistiť prítomnosť tohto chráneného a ohrozeného druhu v rôznych typoch biotopov a vytvoriť vhodnú metodiku pre jeho ďalší monitoring. Cieľom bolo prioritne, zistiť priestorovú aktivitu jedincov a spôsob využívania krajiny, odhadnúť početnosť mačky divej pomocou niekoľkých rôznych metód (napr. fotomonitoring, neinvazívne genetické vzorkovanie), čím sú získané prvé spoľahlivé údaje o tomto druhu v Českej republike i na Slovensku. Súčasťou projektu sú osvetové aktivity, výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre tento druh mačky v Národnej zoologickej záhrade Bojnice a zhodnotenie miery rizika hybridizácie s mačkou domácou.

Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke www.kockadivoka.cz

Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú (autor: Ing. Viera Madajová). 

Po dlhej administratívnej príprave a schvaľovacích procesoch začala v lete roku 2021 realizácia kľúčovej aktivity projektu, v rámci areálu NZOO Bojnice a to výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre jedince mačky divej. Samotný objekt je umiestnený v krásnom a tichom, lesnom prostredí areálu, mimo bežnej návštevníckej časti, ktoré je vhodné pre karanténnu a rehabilitáciu, nakoľko si tieto procesy vyžadujú prioritne „kľudový“ režim a osobitný prístup zo strany odborného zoologického personálu. Umiestnenie objektu od začiatku komplikovalo prípravu ako aj samotnú realizáciu tejto investičnej aktivity.

Príprava areálu na výstavbu.                                                         Stavebné práce bolo nutné počas zimy prerušiť z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. 

           

(foto.: Ing. Andrej Duchoň)

Objekt má plochu cez 2160 m 2 a pozostáva z 8 samostatných oplotených výbehov pre zvieratá a obslužnej prestrešenej chodby pre personál zoo. Každý výbeh má rozmery 10×24 m a je rozdelený na 3 prepojené časti, z ktorých každá je prístupná pre zvieratá prostredníctvom uzatváracieho systému „šúbrov“. Obvod výbehov je tvorený prevažne betónovými dielcami (spodná časť) a pletivovými dielcami (horná časť), ktoré sú doplnené šmykovou vrstvou a elektrickým ohradníkom, zabraňujúcim úniku jedincov nachádzajúcich sa v danom priestore, ale aj vniku nežiadúcich predátorov a jedincov z okolitého lesného prostredia. Pre personál sú výbehy prístupné zo stredovej, prestrešenej obslužnej chodby, pričom najväčšia časť každého výbehu je prístupná taktiež pre väčšiu techniku, prostredníctvom dvojkrídlových brán. Uvedený prístup je dôležitý pre úpravu samotných výbehov po výstavbe. Vytvorenie vhodného prirodzeného prostredia s prvkami welfare, ale aj miestami a časťami umožňujúcimi kontrolovaný úkryt jedincov, nachádzajúcich sa v tomto priestore, je v procesoch rehabilitácie veľmi dôležitý a často kľúčový, pri zachovávaní alebo nadobúdaní prirodzeného správania a zručností počas lovu.

Pôdorys objektu (obslužná chodba pre personál a 8 vzájomne prepojených priestorov pre zvieratá).  E-02 pôdorys

Výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú. 

    

(foto.: Ing. Andrej Duchoň). 

Zooškola online

Zooškola online

Počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 boli brány Národnej zoo Bojnice zatvorené, a nemohla prebiehať ani výučba Zooškoly. Ako náhrada sa Zooškola vysielala naživo na našom facebooku (facebook.com/zoobojnice)

Nižšie si môžete spätne pozrieť všeky online vysielania Zooškoly:

 

Vtáčie vajíčka krásne aj bez zdobenia – ZOOŠKOLA ONLINE

Vtáčie vajíčka krásne aj bez zdobenia – ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Streda 8. apríla 2020

Ako bolo? Naša 1. online zooškola sa niesla v duchu Veľkej noci, keďže sú vajíčka jej symbolom. Diváci sa dozvedeli veľa zaujímavosti o vtáčich vajíčkach. Čo je vajce na čo slúži, prečo má každé vajíčko iný tvar, farbu a  štruktúru. Diváci si mohli zatipovať, ktoré vajíčko patrí ktorému živočíchovi. Dozvedeli sa ktorému vtákovi patrí najväčšie a najmenšie vajíčko.

Jedy v prírode I. – ZOOŠKOLA ONLINE

Jedy v prírode I. – ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 14. apríla 2020

Druhá online zooškola bola na tému Jedovaté živočíchy Slovenska. Tak, ako takmer každá krajina sveta, aj Slovensko má na svojom území jedovaté živočíchy, ktoré sú pre človeka nebezpečné a po kontakte s nimi hrozia veľké bolesti a dokonca až smrť. Divákom sme predstavili zástupcov hmyzu, chrobákov, plazov, pavúkov, obojživelníkov a cicavcov. Dozvedeli sa, že na Slovensku máme jediného jedovatého hada a tým je Vretenica severná. Povedali sme si zásady poskytovania prvej pomoc pri uhryznuti hadom. Pramy prenos si pozrelo 101 divákov.

Jedy v prírode II. – ZOOŠKOLA ONLINE

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 16. apríla 2020

Zooškola nie je len o vzdelávaní v oblasti zoológie, ale vzdelávame deti a verejnosť v rôznych environmentálnych oblastiach. Tretia zooškola online priniesla divákom informácie o jedovatých rastlinách, s ktorými sa môžu bežne stretnuť aj doma na záhrade. Rastliny maju široké uplatnenie v medicíne, ale treba o nich veľa vedieť, aby si človek neprivodil po konzumácií rastlín otravu dokonca až smrť. Diváci sa dozvedeli aj o okrasných izbových rastlinách, o ich nebezpečných účinkoch pri konzumácii domácim miláčikom.

Maskovanie zvierat- ZOOŠKOLA ONLINE

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 21. apríla 2020

Živočichy si vyvinuli mnohé stratégie prežitia. Jednou z nich je prispôsobiť svoju farbu alebo tvar okoliu a stať sa neviditeľným. K veľmi zaujímavým javom v živočíšnej ríši patrí mimikry a kamufláž. Tieto pojmy sme si vysvetlili na dnešnej zooškole pod názvom Maskovanie zvierat. To, že vás táto téma zaujala svedčí fakt, že nás sledovalo 79 divákov.

Rekordy v podmorskej ríši – ZOOŠKOLA ONLINE

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 28. apríla 2020

V dnešnej zooškole online sme vám predstavili EAZA kampaň Witch fish. Nová kampaň pre roky 2020 – 2021  sa zaoberá tým, ako komerčne založená ľudská činnosť ovplyvňuje ochranu morských druhov. V závere prednášky ste sa mohli otestovať v kvíze venovanom rekordom v podmorskej ríši. Aktívne nás sledovalo 89 ľudí.

POHĽAD DO SVETA HADOV- ZOOŠKOLA ONLINE

Zooškola online

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 30. apríla 2020

Vyhynuté živočíchy našej planéty

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 5. mája 2020

Niektoré ľudské aktivity majú negatívny dopad na ekosystém. V dnešnej zooškole sme sa venovali téme vyhynutých živočíchov našej planéty a činnostiam, ktoré viedli ich vyhynutiu.

Zo života slonov

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 7. mája 2020

To, že slony patria medzi najväčšie suchozemské živočíchy ste isto vedeli, ale vedeli ste, že gravidita u slonic trvá v rozmedzí od 20 – 22 mesiacov? V závislosti na pohlaví mláďaťa. Najzaujímavejším sloním orgánom je nepochybne chobot. Plní hneď niekoľko funkcií. Ďalšou zaujímavosťou ktorú ste sa v zooškole dozvedeli sú slonie zuby. Počas života narastie slonom chrup až 6x. Dve sady mliečných zubov a 4 počas dospelosti. Priblížili sme vám denný režim našich dvoch sloníc Maji a Guli.

Vtáčie zobáčiky

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 12. mája 2020

Zobák tvoria čeľuste pokryté rohovinovou vrstvou. Čím je daný tvar zobáka u vtákov, od čoho závisí tvar zobákov? Toto všetko ste sa mohli dozvedieť v dnešnej zooškole, ktorá bola venovaná vtáčim zobáčikom. Predstavili sme si jednotlivé vtáky žijúce v zoo a ich zobáčiky. Dozvedeli ste sa ktorý vták má najväjší zobák na svete a že kolibrík má dlhý vyplaziteľný cicavý jazyk.

Šelmy v zoo _ veľké mačkovité šelmy

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 14. mája 2020

Vedeli ste, ktoré mačkovité šelmy patria medzi najväčšie šelmy a ktorá mačkovitá šelma je najmenšia z nich? Ak nie, tak v dnešnej zooškole ste sa to mohli dozvedieť. Predstavili sme vám  leoparda obláčkového – Ryan, jaguára amerického – Diana, levy berberské – Ramzes, Aslan, Gina, Buba, leopardov perzských –  Hasan, Saya.

Prečo sú mnohé živočíchy v ohrození

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 19. mája 2020

Dnešnej zooškole sme sa venovali histórii ochrany prírody, založeniu Červenej knihy, zodpovedali sme si na otázky aké podmienky musí živočích splniť, aby bol vyhlásený za ohrozený druh a aké faktory vedú k zániku druhov.

Šelmy v zoo II.

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 21. mája 2020

V dnešnej zoošole sme vám predstavili šelmy s ktorými sa môžete stretnúť aj v našej prírode. Dozvedeli ste sa, ktoré živočíchy sú aktívne v noci a ktoré sú aktívne aj počas dňa. Mohli ste priamo počas live vysielania sledovať vlky, mačku divú a medvede v  ich výbehoch. Sledovalo nás 30 aktívnych sledovateľov.

Pancieroví kamaráti

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 26. mája 2020

Ako bolo? V dnešnej zooškole sme nazreli do ríše pancierových plazov. Predstavili sme vám vodné aj suchozemské obyvateľky vivária. Korytnačky žijú na všetkých kontinentoch mimo polárnej oblasti. Nájdeme ich v tropických lesoch, jazerách a močiaroch, rovnako ako v púšťach, brakických vodných plochách a moriach. Jezerá, rybníky a rieky na celom svete poskytujú domov vodným korytnačkám, zatiaľ čo suchozemské korytnačky môžu žiť vo veľmi suchých oblastiach. Zodpovedali sme  na vaše zvedavé otázky o chove korytnačiek.

Ako sa správať v prírode

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 28. mája 2020

Príroda je jednou z najhodnotnejších častí akéhokoľvek územia. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, je zdrojom energie, útočiskom a domov nielen nás, ale aj množstva rastlín a živočíchov. Príroda je jedinečná a nenahraditeľná. Významným prvkom v samotnej prírode je človek. V dnešnej zoošole sme si povedali základné pravidlá správania sa v prírode a rady ako postupovať pri nájdení poraneného živočícha.

Život v lese

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Utorok 2. júna 2020

Utorková zooškola bola plná indícii a vašou úlohou bolo uhádnuť o ktorého obyvateľa lesa ide. Dozvedeli ste sa veľa zaujímavosti o slovenskej faune. Predstavili sme vám pomocou indícii život medveďa, rysa, líšky, jazveca, diviaka,  jeleňa, ježka,kukučky, výra, salamandry, sokola či ďatľa. Spolu sme vymenovali aké funkcie plní les.

ROZMANITOSŤ PRÍRODY

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 4. júna 2020

5. júna si pripomíname Svetový deň ŽP, ktorého téma pre rok 2020 bola biodiverzita. V zooškole ste sa mohli dozvedieť čo tento pojem znamená, aké druhy diverzity poznáme, čo biodiverzitu ovplyvňuje, ohrozuje a ako ju môžeme chrániť. Dozvedeli ste sa ako chráni biodiverzitu slovenská legislatíva a celosvetové dohovory.

ŠÍPOVÉ ŽABY

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 18. júna 2020

V dnešnej zooškoole sme vám predstavili pralesničky alias šípove žaby. Dozvedeli ste sa odkiaľ vznikol názov šípové žaby, prečo sú jedovaté a odkiaľ berú jed. Predstavili sme vám druhy ktoré chováme v NZOO  ( Pralesnička farbiarka, P. pruhovaná, P. azúrová, P batiková, P. šarlátová, P harlekýnka).

Primáty

ZOOŠKOLA ONLINE

Uverejnil používateľ ZOO BOJNICE Štvrtok 25. júna 2020

Posledná online zooškola sa venovala primátom. Predstavili sme vám druhy, ktoré chováme v našej zoo. Dozvedeli ste sa ktoré opice sú najmenšie  na svete  a čím sú jednotlivé druhy charakteristické.