Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Projekt s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069 – LIFE SYSEL, v ktorom je NZOO partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska, postúpil v roku 2024 do intenzívnej fázy realizácie. Informácie o projekte sú prístupné na webových stránkach partnerov a na https://broz.sk/projekty/life-sysel/. Predchádzajúce obdobie implementácie daného projektu a navrhované zmeny v rámci realizácie aktivít, boli prebraté na monitorovacom stretnutí partnerov, ktoré sa uskutočnilo v okolí Plešivca v dňoch 23. až 24. apríla 2024. Súčasťou každého monitorovacieho stretnutia sú vždy teréne výjazdy na projektové lokality a tento krát bola tiež predmetom záujmu, nádherná lokalita Kečovské šrapy, ktorá je súčasťou NP Slovenský kras.

 

Autor článku: Ing. Viera Madajová

 

 

TK UCSZOO v Zoo Olomouc 2024

TK UCSZOO v Zoo Olomouc 2024

Technická komisia UCSZOO (Únie českých a slovenských zoologických záhrad) sa v dňoch 10. až 12 apríla 2024 stretla na pôde Zoologickej záhrady Olomouc (Svatý Kopeček).

Na odbornom programe sa zúčastnili zástupcovia zo 14 zoologických záhrad z územia Slovenskej a Českej republiky. V rámci programu boli odprezentované rôzne témy týkajúce sa jednotlivých zoo. Úvodná časť programu bola venovaná realizovaným a plánovaným rozvojovým aktivitám hosťujúcej zoo, ktoré účastníkom priblížil riaditeľ hosťujúcej zoo a súčasne prezident UCSZOO Dr. Ing. Radomír Habáň. Ďalšie časti programu boli venované problematike, ktorá sa týka zelených striech, zelených stien a automatizácií ovládania svetiel a vetrania v zoo. Osobitne bol venovaný priestor pre prezentáciu individuálnych projektov, ktoré realizujú Zoo Liberec a Bratislava.

         

Autor článku a foto.: Ing. Viera Madajová (koordinátor TK UCSZOO)

 

 

TK UCSZOO v Zoo Plzeň 2023

TK UCSZOO v Zoo Plzeň 2023

V dňoch 18. až 20.10. 2023 prebiehalo trojdňové pracovné stretnutie Technickej komisie UCSZOO (Únie českých a slovenských zoologických záhrad) v priestoroch Zoologickej a botanickej zahrady města Plzeň, p.o., na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 12 zoo.

Odborná časť pracovného stretnutia bola orientovaná na plány rozvoja Zoo Plzeň a na znižovanie energetickej, personálnej a organizačnej náročnosti prevádzok zoo, tentokrát prostredníctvom udržateľného manažmentu a hospodárenia s vodou a komplexného systému chytrých elektrických ohradníkov na sledovanie ich stavu v reálnom čase z akéhokoľvek miesta.

Súčasťou programu bolo tiež zhromažďovanie a doplnenie informácií k 20 ročnej histórií, aktuálne Technickej komisie ZCSZOO ako aj základných, technických, štatistických údajov o jednotlivých zoo pre verejné účely a budúce rozširovanie štatistických prehľadov v tejto oblasti.

                                                                           

(Zoo Plzeň, provozní náměstek, Ing. Radek Martinec)            (spoločnosť: nextdrop s.r.o., František Mach)                     (spoločnosť: VTN electronics s.r.o., Zdenek Parobek)

Autor: Ing. Viera Madajová 

Technická komisia UCSZOO

Technická komisia UCSZOO

UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad) koordinuje niekoľko odborných komisií, ktoré slúžia prioritne ako komunikačná platforma na výmenu skúseností a poznatkov o najaktuálnejších témach, medzi ktoré nesporne patria aj aktuálne opatrenia a aktivity zamerané na znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoologických záhrad.

V dňoch 28.3. až 30.3.2023 hosťovala takto tematicky zameranú Technickú komisiu UCSZOO, Národná zoologická záhrada Bojnice. Na stretnutí sa zúčastnili kolegovia z 11 zoologických záhrad zo SR a ČR a súčasťou odborného programu boli prezentácie zamerané na konkrétne opatrenia jednotlivých zoo ako aj odporúčania SIEA.

Znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoo, nie je možné vnímať len ako aktuálny problém, ale je potrebné zaoberať sa touto problematikou systematickejšie, v kontexte budúcej udržateľnosti.  V tomto duchu sformulovali účastníci komisie aj prehlásenie Technickej komisie pre UCSZOO.

                 

Koordinátor TK UCSZOO Ing. Viera Madajová                     SIEA Ing. Mária Pevná