Medzinárodný deň Dunaja si pripomíname už 20 rokov

Medzinárodný deň Dunaja si pripomíname už 20 rokov

Medzinárodný deň Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna súvisí s podpísaním Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.

V roku 2024 si podunajské štáty pripomínajú 30. výročie podpísania tohto dohovoru. Cieľom akcií, organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, je upriamiť pozornosť verejnosti na problémy súvisiace s povodím veľtoku. Slovensko uvedený dohovor ratifikovalo koncom roka 1997.

Deň podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja v Sofii, 29. júna 1994, sa pripomína ako Medzinárodný deň Dunaja od roku 2004, teda už 20 rokov. Okrem osláv má nabádať obyvateľov v povodí európskeho veľtoku k akciám na zvyšovanie ochrany jeho vôd. Tento deň podporuje Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a aj Európska únia.

Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia, na ktoré sme boli pozvaní ako rezortná organizácia MŽP SR. Akcia prebiehala v areáli Tejka Majer v Gabčíkove a boli na ňu pozvané deti základných škôl zo Slovenska. Pre žiakov okrem plavby po Dunaji pripravili organizácie  bohatý program. V našom stánku sme sa venovali mikroskopovaniu  a deti si mohli vyskúšať svoje zmysly na aktivitách.

 

Mesiac jún patrí tradične podujatiu Deň Sýkorky v Dolných Vesteniciach

Mesiac jún patrí tradične podujatiu Deň Sýkorky v Dolných Vesteniciach

Tretiu júnovú sobotu sme vycestovali do Dolných Vesteníc, kde sme prijali pozvanie na Deň Sýkorky. Podujatie bolo venované klientom zariadenia pre seniorov a ich rodinným príslušníkom.

Počas dňa čakali na návštevníkov stánky s programom a bohatý kultúrny program. Jedným zo stanovíšť bol aj stánok Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Pre deti sme mali prípravné vedomostné aktivity, mikroskopy a hmatky v ktorých si mohli vyskúšať odvahu. O aktivity prejavili záujem nielen deti, ale aj dospelí návštevníci.

 

Študenti SPU Nitra na exkurzii v Nzoo

Študenti SPU Nitra na exkurzii v Nzoo

Dňa 25. 4. 2024 zavítali ku nám do Národnej zoologickej záhrady študenti Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov  SPU  Nitra v rámci výučby z predmetu „Chov akváriových rýb. Exkurziu absolvovalo 41 študentov študijných programov VSP, SCH, MŽV a HIP.

Na úvod ich čakala prednáška v Centre environmentálnej výchovy, ktorá bola zameraná na históriu vzniku zoo, na poslania a na realizované projekty. Ukončená bola diskusiou so študentami.

Následne sa presunuli do vivária zoo, kde okrem špeciálnej prednášky z chovu akváriových rýb a teráriových živočíchov mali študenti aj možnosť manipulovať s vybranými teráriovými zvieratami a absolvovať komentované kŕmenie krokodíla a korytnačiek. Zvyšnú časť exkurzie strávili študenti v areáli zoo.

 

 

 

Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej odbornej školy zo Žiliny

Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej odbornej školy zo Žiliny

V uplynulých dňoch sme sa tešili z ďalšej návštevy študentov. Zavítala k nám totiž výprava žiakov prvého ročníka odboru veterinárneho zdravotníctva a druhého ročníka odboru agroturistika, Strednej odbornej školy v Žiline. Študenti z tejto strednej školy nás navštívili aj v minulosti.

Približne päťdesiatpäť študentov absolvovalo komentovanú prehliadku v exteriéri zoo. Dozvedeli sa o poslaniach zoo, o dôležitosti Záchytného centra a dohovore Cites a úlohe Rehabilitačného centra. Na ich trase sme navštívili pavilón slonov, kde na nás čakal s výkladom dlhoročný bývalý ošetrovateľ slonov pán  Slavomír Wurschner. Nahliadli sme so študentami aj do zázemia pavilónu slonov.

Ďalej naše kroky viedli na úsek malých šeliem, kde nás čakala ošetrovateľka Táňa, ktorá im porozprávala o vlkoch. Keďže v skupine študentov boli aj milovníci papagájov, zastavili sme sa aj na úseku vtákov, kde im ošetrovateľ Vladko odpovedal na otázky  venované exotickému vtáctvu.

Z úseku primátov sa im venovala ošetrovateľka Monika s informáciami o guarézach pláštikových. Posledný úsek, ktorý študenti navštívili bolo vivárium s ošetrovateľom Jurajom, pre ktorého je práca zároveň koníčkom.

 

Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice

Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice

V sobotu 8. júna sme privítali krúžkarov na záverečnom zookrúžku, netradične cez víkend. Počas školského roka organizujeme dva zookrúžky  v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice, v poobedňajších hodinách, každý druhý utorok a stredu.

V Centre environmentálnej výchovy sme deťom odovzdali certifikáty o absolvovaní a malú pozornosť. Vydali sme sa do záhrady. Prešli sme si zázemia slonov a videli ich tréning, vtákov, vivária a šeliem. Ošetrovatelia odpovedali na detské zvedavé otázky za čo im ďakujeme.