Tvoríme z odpadu

Tvoríme z odpadu

Niekedy aj odpad môže poslúžiť pre dobrú vec. V utorok a v stredu sme spolu s deťmi zo zookrúžkov tvorili. Využili sme vrchnáčiky z pohárov pri tvorbe pexesa.

Pripravili sme si 60 ks vrchnákov a farebných obrázkov zvierat chovaných v našej zoo. Deti vystrihli zvieratka do predkresleného tvaru a pomocou lepidla prilepili do vrchnákov. Keď mali pexeso hotové, hneď ho aj vyskúšali. Prví traja, ktorí nazbierali najviac dvojíc boli odmenení.

Popri hraní pexesa zároveň spoznávali zvieratá. Inšpirácia pre väčšie deti je, že mohli zároveň povedať spoluhráčom aj zaujímavé informácie, ktoré o danom druhu vedia.

Deň Biomimikry

Deň Biomimikry

Vo štvrtok 26. októbra sme spolu s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína privítali v Národnej zoologickej záhrade žiakov zo ZŠ Slatina nad Bebravou, ktorí sa zúčastnili programu BioLearn. Jeho cieľom je inšpirovať a motivovať mladých ľudí, aby prírodu vnímali ako zdroj života, materiálov, krásy, aj ako zdroj učenia sa pre udržateľnú budúcnosť, ako zdroj bio-inšpirácií.

Cieľovou skupinou boli žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Ktorí boli rozdelení do troch skupín podľa živočícha o ktorom mali zistiť rôzne údaje a tie zapísať do pracovných listov. Išlo o páva korunkatého, slona afrického a zebru Hartmannovej. Na stanovišti pri slonoch odpovedala lektorka každej skupine na zaujímavé otázky o slonoch a ich spôsobe života. Zistené informácie si žiaci zapisovali do pracovných listov.

Po praktickej úlohe v teréne sa žiaci presunuli do sály, kde riešili úlohy v jedenásť členných skupinkách. K vyriešeniu úloh im boli nápomocné informácie z terénu. Po uplynutí stanoveného času na prípravu každá skupina prezentovala vlastné nápady biomimikry. Najlepšie nápady boli odmenené vecnými cenami.

Na záver Dňa biomimikry lektorka zo zoo odprezentovala bio-inšpirácie z prírody. Veľa zvierat chovaných v zoo sa stalo inšpiráciou pri hľadaní riešení v oblasti architektúry, medicíny, technológii a v konštrukciách.

 

Navštívili sme Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici

Navštívili sme Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici

Vo štvrtok sme sme navštívili pacientov v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, kam cestujeme pravidelne, aby sme deťom aspoň na chvíľu spríjemnili pobyt v nemocnici.

Do nemocničnej školy sme priniesli kúsok zoologickej záhrady v podobe videí našich zvierat. Deti mohli pomocou nich nahliadnuť do zázemia vivária, zistiť čo robia slony večer, keď ja záhrada zatvorená. Zoznámili sa s prácou ošetrovateľov a novými prírastkami v záhrade. Dozvedeli sa o poslaniach zoo a o úspešných návratov rysov a bocianov do voľnej prírody.

Prekvapením pre nich bol pylón kráľovsky, ktorého so zatajeným dychom pozorovali.

Dojalo nás aj ich prekvapenie, ktoré pre nás vytvorili v podobe ručne robených stromčekov šťastia.
Ďakujeme za pozvanie. Prajeme veľa síl pri boji s chorobou.

Zavítali k nám klauni

Zavítali k nám klauni

V mesiaci október tradične pripravujeme podujatie pod názvom Dr. Klaun. Jeho cieľom je prostredníctvom divadelných predstavení prinášať pocit radosti a šťastia deťom s rôznymi druhmi znevýhodnení dlhodobo odlúčených a umiestnených v zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti.

V prvý  októbrový štvrtok navštívilo Národnú zoo Bojnice 76 hendikepovaných ľudí z desiatich zariadení z rôznych okresov Slovenska, ktorí sa prišli odreagovať od každodenných starostí. Doprovod im robilo 31 pedagogických pracovníkov. Do bojnickej zoo si si v tento deň našli cestu klienti z domovov sociálnych  služieb a centier sociálnych služieb: Domino Prievidza, Hrabiny Nová Baňa, Adamovské Kochanovce, Prameň Dolný Kubín, Nosice, Horelica, Nový domov, Pastuchov, ako aj zariadenia Dom Matky Terezy z Banskej Bystrice, či Chalúpka Partizánske.

Naši návštevníci sa najskôr stretli na spoločnom stanovišti v bufete Termal, kde bolo podujatie slávnostne otvorené a na ktorom sa od zamestnancov Odboru marketingu a propagácie dozvedeli veľa zaujímavostí zo sveta zvierat. Postupne po skupinách si prechádzali  troma stanovišťami s klaunmi v zoo, kde na nich čakal so svojim predstavením.

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Slovenská agentúra životného prostredia aj tento rok pripravila trojdňový festival Šiška, na ktorý sme prijali pozvanie. Ide o 25. ročník festivalu, ktorý sa konal v horskom hoteli Šachtička v okolí Banskej Bystrice. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

Hlavnou témou stretnutia bol ODPAD. V rámci tohtoročného programu bola pripravená odborná prednáška zameraná na tému regenerácia pôdy pomocou bioodpadu. Druhý deň festivalu odštartoval sériou prezentácií samotných účastníkov. Prebiehali celé doobedie paralelne v dvoch miestnostiach, čo malo za následok náročné rozhodovanie, pre ktorú sa rozhodnúť. Pozitívna zmena sa týkala štýlu prezentácií – oproti predošlým rokom vzrástol počet tzv. EIP-iek (Eko Iných Prezentácií), ktoré zapájajú kreativitu lektora a publiku doprajú osobitý zážitok.  Poobede boli pripravené dve exkurzie. Zúčastnili sme sa na exkurzií do baníckej obce Špania Dolina. Druhá exkurzia bola do spoločnosti Ekolumi, ktorá sa venuje recyklácii PET fliaš. Večer nám spríjemnil spevák, hudobník a spisovateľ Braňo Jobus a prezentácia inscenácie The Duck After – Divadlo Anima.

Tretí deň uzavrela séria ďalších inšpiratívnych príspevkov, pre ktoré sa však vyhradený čas málil. Festivalu ŠIŠKA 2023 definitívne odzvonilo s posledným spoločným obedom.