Tvoríme z odpadu

Tvoríme z odpadu

Niekedy aj odpad môže poslúžiť pre dobrú vec. V utorok a v stredu sme spolu s deťmi zo zookrúžkov tvorili. Využili sme vrchnáčiky z pohárov pri tvorbe pexesa.

Pripravili sme si 60 ks vrchnákov a farebných obrázkov zvierat chovaných v našej zoo. Deti vystrihli zvieratka do predkresleného tvaru a pomocou lepidla prilepili do vrchnákov. Keď mali pexeso hotové, hneď ho aj vyskúšali. Prví traja, ktorí nazbierali najviac dvojíc boli odmenení.

Popri hraní pexesa zároveň spoznávali zvieratá. Inšpirácia pre väčšie deti je, že mohli zároveň povedať spoluhráčom aj zaujímavé informácie, ktoré o danom druhu vedia.

Absolventi zookrúžkov v školskom roku 2022/2023

Absolventi zookrúžkov v školskom roku 2022/2023

Predposledná júnová sobota patrila záverečným zookrúžkom. V školskom roku 2022/2023 sme viedli tri.

Deti z troch krúžkov sa spoločne stretli v prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy, kde si vypočuli krátku prednášku o evolúcií. Po nej obdržali certifikáty absolventov.  Nechýbalo ani spoločné fotenie.

Po odovzdaní certifikátov sa vydali spolu s lektorkami na potulky zoo. Navštívili  zázemia v zoo, kde sa inak bežne nedostanú. Najväčším prekvapením bol pre deti tréning slonov a ošetrovanie nôh.

Deti zo zookrúžku mladý zoológ nazreli aj do rehabilitačnej stanice.

Veľké ďakujem patrí našim ošetrovateľom, ktorí si na nás našli čas popri ich práci a venovali sa zvedavým krúžkarom.

 

 

 

 

Pod drobnohľadom

Pod drobnohľadom

Pod drobnohľadom, tak znela téma júnových zookrúžkov v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice. Na úvod krúžku sa žiaci zoznámili s históriou mikroskopu a jeho typmi. Na to, aby s ním vedeli narábať správne, sme si predstavili jednotlivé časti a význam mikroskopu.

Po úvodných informáciách sa dozvedeli, aké úlohy na nich čakajú. Vo dvojiciach skúmali pripravené vzorky v mikroskope. Na každého čakalo prekvapenie v mikroskope. Ich úlohou bolo preskúmať všetky vzorky a uhádnuť, čo sa v nich ukrýva. Na priložený papier napísal každý svoj názor, ktorý si mohol porovnať s pripraveným katalógom vzoriek, ktorý bol nápomocný pri určovaní konkrétnej vzorky.

Na záver hodiny sme si spoločne na prezentácií vyhodnotili ich výsledky bádania.

 

Témou májových zookrúžkov boli medvede

Témou májových zookrúžkov boli medvede

Utorok a streda patrí naším malým a veľkým zookrúžkarom, s ktorými sme sa vydali po stopách medveďa hnedého. Práve v mesiaci máj si pripomíname Deň medveďov.

Úlohou detí bolo pozorovať správanie medveďov počas 15 minút a zapisovať si vzorce správania do etogramu. Čo je etogram a na čo slúži sa dozvedeli v úvode. Keďže bola poobedná hodinka naše medvede mali siestu a neboli dobrým príkladom pozorovania vybraných vzorcov správania.

Presunuli sme sa preto do pavilónu opíc, kde si jednotlivé dvojice vybrali druh, ktorý sledovali a zapisovali jeho aktivity po minúte do etogramu. Po uplynutí času sme si spoločne vyhodnotili získané informácie.

 

 

 

 

Témou zookrúžku boli stavovce

Témou zookrúžku boli stavovce

V apríli sme sa vybrali so zookrúžkarmi do záhrady. Venovali sme sa téme stavovcov a pomocou aktivity sa zoznámili s vybranými druhmi stavovcov žijúcich v Národnej zoologickej záhrade.

Ich úlohou bolo vybrať správne odpovede, ktoré získavali z menoviek a pozorovaním zvierat na trase od vstupu do zoo po pavilón slonov.

 

 

 

Primáty v zoo

Primáty v zoo

Témou posledného marcového zookrúžku boli primáty, ktoré obývajú pavilón opíc. Po úvodnom zoznámení sa s obyvateľmi pavilónu čakala na detí aktivita.

Ich úlohou bolo odpovedať na pätnásť zvedavých otázok. Informácie získavali z menoviek a pozorovaním opíc v ich výbehoch.

Po splnení úloh sme sa prešli po zoo. Detí zaujali hrajúce sa medvede vo vode.