Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice

Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice

V sobotu 8. júna sme privítali krúžkarov na záverečnom zookrúžku, netradične cez víkend. Počas školského roka organizujeme dva zookrúžky  v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice, v poobedňajších hodinách, každý druhý utorok a stredu.

V Centre environmentálnej výchovy sme deťom odovzdali certifikáty o absolvovaní a malú pozornosť. Vydali sme sa do záhrady. Prešli sme si zázemia slonov a videli ich tréning, vtákov, vivária a šeliem. Ošetrovatelia odpovedali na detské zvedavé otázky za čo im ďakujeme.

Na februárovom zookrúžku sme sa venovali téme maskovanie živočíchov

Na februárovom zookrúžku sme sa venovali téme maskovanie živočíchov

Príroda nadelila všetkým zvieratám zopár schopností, vďaka ktorým dokážu prežiť o niečo ľahšie a dlhšie. Niektoré majú výnimočne vyvinutý jeden zo zmyslov, iným zas dobre poslúžia špeciálne prispôsobené končatiny či iné časti tela. K tým najväčším darom, ale patrí schopnosť mimikry, vďaka ktorej dokážu lepšie splynúť s okolím a uniknúť pozornému oku predátora.

Deťom sme vysvetlili pojmy ako mimikry, kamufláž, aposemantizmus, kryptizmus a uviedli sme príklady a videá. Na záver krúžku mali krúžkari možnosť zasúťažiť si o drobnosti zo zoo, zodpovedaním otázok v kvíze venovanému maskovaniu živočíchov.

Definícia základných pojmov
Mimikry – (napodobňovanie) čiže mimetizmus alebo mimézis je podobnosť organizmu s inými organizmami vo vzhľade alebo správaní, ktoré sa chránia pred predáciou. Vyskytuje sa u zvierat aj u rastlín.

Všetky živočíchy musia prijímať potravu, a aby tak mohli urobiť, často musia vyjsť do otvoreného priestoru, kde vyhľadávajú alebo lovia potravu. Potreba prežiť vyústila do širokej škály obranných mechanizmov. Jedným z nich je aj kamufláž a klam.

Kamufláž –  maskovanie, zahŕňa morfologické charakteristiky. Hlavným účelom je skryť sa v prostredí. Vyskytuje sa u zvierat. Chameleón je synonymom dokonalej kamufláže. Vo svete zvierat to však nie je také jednoduché. Platí tam zákon – silnejší prežije – a tak sa každé zviera snaží využiť všetky prostriedky na prežitie.

Kryptizmus – pri ňom sa živočích nielen farbou, ale aj tvarom tela podobá predmetu svojho prostredia (napodobňovanie). Hlavnou úlohou je maskovanie koristi pred predátorom, ale aj predátor sa môže maskovať pred korisťou. Živočích tak splýva so živým alebo neživým prostredím. Rozoznávame tri tipy kryptizmu.
FYTOMIMEZA: podobnosť zvierat s rastlinami a ich časťami. Živočíchy dokážu oklamať predátora tým, že sa podobajú napr. na konárik, list, kôru stromu.
ZOOMIMEZA: pripodobnenie živočíchom alebo ich častiam.
ALLOMIMEZA: pripodobnenie neživým predmetom.

Aposemantizmus – je nápadné varovné sfarbenie či iný typ signálu, ktorým živočích varuje predátorov, že je nepožívateľný, jedovatý atď. Aposematické signály sú prospešné pre predátora aj korisť, pretože obidva sa vyhýbajú potenciálnemu poškodeniu. Ide predovšetkým o vizuálne signály a zahŕňajú jasné a kontrastné farby. Môžu byť sprevádzané jedným alebo viacerými signálmi inými ako farba, napríklad  špecifické pachy – tchor, zvuky alebo správaní.

 

 

Vyskúšajte si svoje vedomosti v kvíze aj vy.

0%

Vedomostný kvíz

1 / 9

1. Mimikry je:

2 / 9

2. Ako inak môžeme nazvať mimikry:

3 / 9

3. Mimikry sa vyskytuje:

4 / 9

4. Kamufláž je:

5 / 9

5. Allomimeza je:

6 / 9

6. Zoomimeza je:

7 / 9

7. Fytomiméza je:

8 / 9

8. Aposemantizmus využíva:

9 / 9

9. Ako sa nazýva dej na fotke:

Your score is

The average score is 80%

0%

 

 

Vianoce sa blížia

Vianoce sa blížia

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, preto sme s deťmi zo zookrúžkov pripravovali vianočné dekorácie a pozdravy.

Využili sme pri tvorení staré publikácie z ktorých vznikli krásne ozdoby na stromček.
Poďte sa inšpirovať spolu s nami.

Ako prvé tvorili deti vianočne pozdravy. Využili pri tom farebné papiere a rôzne kreatívne sady na zdobenie a ozdobné nožnice. Ktorým ostal čas, stihli vytvoriť aj ozdoby na stromček.

Na vytvorenie ozdoby na stromček budete potrebovať: novinový alebo iný papier, lepidlo, nožnice, špagátik a korálky na ozdobenie.

Žiadna veda, zvládnete aj s deťmi. My sme použili na tvorbu okrúhlej ozdoby starú knihu. Potrebujeme tri stránky z nej. Podľa toho, akú veľkosť ozdoby chceme, musíme prispôsobiť aj veľkosť stránok. Je to jednoduché, šírka stránky je polomer ozdoby. Poskladáme si tri vejáriky, zlepíme ich najskôr každý zvlášť a potom dokopy. Šnúrku vlepíme medzi dva vejáriky. Výhodou papiera starej knihy je, že drží hocijaké lepidlo. Na anjelika potrebujeme dva vejáre, ktoré spolu zlepíme, ale ešte pred tým ohneme a prilepíme krídla v hornej časti vejára a vložíme špagátik, ktorý bude slúžiť na zavesenie ozdoby. Ozdobu v tvare srdca sme si spravili zlepením viacerých vrstiev vystrihnutých srdiečok.

A takto vyzerajú hotové papierové ozdoby zo starej knihy.

 

Vianočnú atmosféru nám dotvárala vianočná hudba a vôňa punču.

 

 

 

 

 

Tvoríme z odpadu

Tvoríme z odpadu

Niekedy aj odpad môže poslúžiť pre dobrú vec. V utorok a v stredu sme spolu s deťmi zo zookrúžkov tvorili. Využili sme vrchnáčiky z pohárov pri tvorbe pexesa.

Pripravili sme si 60 ks vrchnákov a farebných obrázkov zvierat chovaných v našej zoo. Deti vystrihli zvieratka do predkresleného tvaru a pomocou lepidla prilepili do vrchnákov. Keď mali pexeso hotové, hneď ho aj vyskúšali. Prví traja, ktorí nazbierali najviac dvojíc boli odmenení.

Popri hraní pexesa zároveň spoznávali zvieratá. Inšpirácia pre väčšie deti je, že mohli zároveň povedať spoluhráčom aj zaujímavé informácie, ktoré o danom druhu vedia.

Absolventi zookrúžkov v školskom roku 2022/2023

Absolventi zookrúžkov v školskom roku 2022/2023

Predposledná júnová sobota patrila záverečným zookrúžkom. V školskom roku 2022/2023 sme viedli tri.

Deti z troch krúžkov sa spoločne stretli v prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy, kde si vypočuli krátku prednášku o evolúcií. Po nej obdržali certifikáty absolventov.  Nechýbalo ani spoločné fotenie.

Po odovzdaní certifikátov sa vydali spolu s lektorkami na potulky zoo. Navštívili  zázemia v zoo, kde sa inak bežne nedostanú. Najväčším prekvapením bol pre deti tréning slonov a ošetrovanie nôh.

Deti zo zookrúžku mladý zoológ nazreli aj do rehabilitačnej stanice.

Veľké ďakujem patrí našim ošetrovateľom, ktorí si na nás našli čas popri ich práci a venovali sa zvedavým krúžkarom.

 

 

 

 

Pod drobnohľadom

Pod drobnohľadom

Pod drobnohľadom, tak znela téma júnových zookrúžkov v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice. Na úvod krúžku sa žiaci zoznámili s históriou mikroskopu a jeho typmi. Na to, aby s ním vedeli narábať správne, sme si predstavili jednotlivé časti a význam mikroskopu.

Po úvodných informáciách sa dozvedeli, aké úlohy na nich čakajú. Vo dvojiciach skúmali pripravené vzorky v mikroskope. Na každého čakalo prekvapenie v mikroskope. Ich úlohou bolo preskúmať všetky vzorky a uhádnuť, čo sa v nich ukrýva. Na priložený papier napísal každý svoj názor, ktorý si mohol porovnať s pripraveným katalógom vzoriek, ktorý bol nápomocný pri určovaní konkrétnej vzorky.

Na záver hodiny sme si spoločne na prezentácií vyhodnotili ich výsledky bádania.