Vodný svet

Vodný svet

Na poslednom zookrúžku Mladý zoológ sme s deťmi precestovali tému Vodný svet. Porozprávali sme o dôležitosti vodných ekosystémov a o ich ochrane. Deti sa naučili, prečo je ekosystémy potrebné chrániť, prečo je potrebné zamýšľať sa a učiť sa o ich ochrane, dozvedeli sa, že aj ekosystémy oceánov sa nás týkajú, lebo hoci žijeme v strednej Európe, tak aj my svojou denno-dennou činnosťou vplývame aj na tieto ďaleké vodné systémy. Porozprávali sme sa o kolobehu vody, o prevenciách straty vody, o znečistení vodných tokov. Predstavili sme si naše mokrade a porozprávali sme sa o živote na nich. Deti sa najviac tešili na praktickú kreatívnu činnosť, pri ktorej si v skupinkách mali možnosť spraviť svoj vlastný oceánsky biotop. Na tento účel sme zrecyklovali staré krabice a papier s vytlačenými predlohami morských živočíchov a rastlín. Deti sa naučili prostredníctvom takýchto tvorivých dielní, ktoré druhy živočíchov obývajú jednotlivé vrstvy oceánu od dna až po samotnú hladinu. Samozrejme na záver krúžku nechýbala ani návšteva vivárií a akvárií v areáli našej zoo.

 

Včela medonosná ako hlavná téma zookrúžku Mladý zoológ

Včela medonosná ako hlavná téma zookrúžku Mladý zoológ

Na poslednom zookrúžku Mladý zoológ sme mali zaujímavú tému nielen pre včelárov. Aj tých najmenších zaujalo naše januárové stretnutie pod názvom “Usilovný ako včielka”. Deti sa dozvedeli čo to o živote včely, ako to vyzerá vo včeľom úle, aká hierarchia tam panuje, ako vyzerá život včely od vajíčka až po ukončenie jej života. Naučili sa rozpoznať jednotlivé časti tela včely a rozpoznať včelu medonosnú od jej najbližších príbuzných (divo žijúce včely, osi, sršne, čmeliaky). Ďalej sme sa porozprávali o tom, čo všetko potrebuje včelár, akými ochoreniami včielky môžu trpieť a aké sú významné produkty tohto usilovného živočícha. Nezabudli sme zdôrazniť ochranu včely či už ako druhu alebo dôležitosť ochrany celých ekosystémov, ktorých je dôležitou súčasťou aj ako opeľovač a ktoré postupne ubúdajú spolu so včelstvami. Výučba bola tradične doplnená o množstvo interaktívnych podnetov, najmä prostredníctvom obrázkov, ukážok a rôznych “včelích” úloh. V rámci tvorivej činnosti si krúžkari mali možnosť vyrobiť vlastnú masku a origami včely, prípadne si zobrať na pamiatku včeliu maľovanku. Najviac ich bavilo maľovanie na úle, ktoré krásne vyzdobili pre pána včelára. Deti tak odišli nielen plné nových a zaujímavých vedomostí, ale aj zážitkov a bohatých skúseností.

Publikované: 18.1.2023

Na zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali zaujímavú tému- Význam a poslania zoo.

Na zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali zaujímavú tému- Význam a poslania zoo.

V novembrovom zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali tému Význam a poslania zoo. Krúžkari sa dozvedeli o hlavných cieľoch moderných zoo, čo je najmä ochrana prírody, biodiverzity a udržateľný rozvoj. Taktiež sme sa rozprávali o zlepšovaní životných podmienok zvierat v zoo, o možnostiach návratu živočíchov do ich prirodzeného prostredia, o záchytnom centre a karanténnej stanici. Krúžkari sa dozvedeli o spolupráci Nzoo Bojnice s rôznymi záchrannými organizáciami, o účasti zoo na záchranných programoch a projektoch, o štruktúre zoo a o najdôležitejšom poslaní zoo, čo je ochranárske vzdelávanie, ktorého boli súčasťou. Diskutovali sme aj na tému “Ako sa (ne)správať v zoo”. Po teoretickej časti sme boli ozrejmiť novo nadobudnuté vedomosti do areálu zoo. Priamo v zázemí vivária mali krúžkari možnosť porozprávať sa s chovateľom o jeho práci a mnohí prekonali svoj strach z plazov pri stretnutí s kontaktným pytónom. Na záver krúžku mali deti možnosť vyzdobiť fixkami tekvice pred viváriom. Aj po tomto našom spoločnom stretnutí odišli krúžkari domov plný nových vedomostí a zážitkov.

 

Publikované 29.11.2022

V októbrovom zookrúžku sme sa venovali téme zero waste

V októbrovom zookrúžku sme sa venovali téme zero waste

V prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy si deti vypočuli prednášku Čo je zero waste a prečo byť zero waste. Dozvedeli sa o  jeho filozofií a rozprúdila sa diskusia ako by mohli prispieť k udržaniu ,,nulového odpadu” a čoho by sa dokázali vzdať pre naplnenie tejto filozofie.

Filozofia zero waste vyjadruje 5 princípov, o ktorých celý zero-waste život vlastne je a ktorými je potrebné sa čo najviac riadiť.
Refuse: Odmietni čo nepotrebuješ.
Najúčinnejší spôsob ako zamedziť vzniku odpadu je začať odmietať. Začnite používať slovíčko “NIE”. Odmietnite reklamné predmety, letáky do schránky, igelitku v obchode…
.
#2 Reduce: Zredukuj čo skutočne potrebuješ.
Aplikujme do našich životov dobrovoľnú skromnosť. Zamyslime sa pred každým nákupom, či danú vec naozaj potrebujeme (napríklad piate rifle, či nový mobil). Nemáme možnosť si to niekde požičať (napríklad vŕtačku alebo stan)? Nezabúdajme, že náš dnešný nákup je náš zajtrajší odpad.
.
#3 Reuse: Znovu použi a oprav.
Nie všetko čo sa pokazí, musí hneď letieť do koša. Skúsme veci radšej opraviť a používať ďalej. Výroba každej novej veci si vyžaduje množstvo energie, vody a neobnoviteľných zdrojov našej planéty. Neplytvajme nimi. Kupujme veci, ktoré sú dizajnované tak, aby vydržali a v prípade potreby sú ľahko opraviteľné. Ak máme možnosť, nakupujme second hand (a nielen oblečenie).
No a samozrejme úplne vyraďme jednorazové veci z našich životov. Na všetko jednorazové totiž existuje trvácna alternatíva. Látkové nákupné tašky, bavlnené vreckovky, sklenené kelímky na kávu…
.
#4 Recycle: Zrecykluj čoho sa nemôžeš zrieknuť, zredukovať to či znovu použiť.
Naučme sa správne triediť náš odpad. Ale nezabúdajme, že recyklácia je finančne a energeticky náročný proces s dopadom na životné prostredie. Navyše nie všetky materiály dokážeme zrecyklovať a vyrobiť z nich znova niečo užitočné. Preto je najdôležitejšie predchádzať vzniku odpadu. Recyklácia by mala prísť na radu až ako štvrtá –  až keď sme danú vec nemohli odmietnuť, zredukovať či znovu použiť.
.
#5 Rot: Skompostuj zvyšok.
Až 40% odpadu bežnej domácnosti tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Tento sa dá skompostovať a vzniknuté hnojivo môžete využiť v záhradke či na balkóne. Kompostovať sa dá aj v bytovke na sídlisku. Na výber je niekoľko možností: založte si komunitné kompostovisko, kúpte si vermikompostér alebo elektrický kompostér.

Popri rozhovore o tejto téme si tvorili obrázky zvierat z opadaného lístia.
Čo teda vieme urobiť už dnes, aby sme svojou troškou prispeli k redukcii odpadu? Padli návrhy ako šetria vodou v domácnosti, využívajú vlastné tašky na nákup a snažia sa triediť odpad.

Publikované: 19.10. 2022

Témy a termíny zookrúžkov v spolupráci s CVČ Junior Bojnice

Témy a termíny zookrúžkov v spolupráci s CVČ Junior Bojnice

Pomaly sa nám rozbieha nový školský rok a s ním aj obľúbene zookrúžky, ktoré organizujeme v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice. Ak ste si ešte nevyplnili prihlášku máte tak poslednú šancu urobiť tak v CVČ JUNIOR Bojnice, kde Vám ju poskytnú. Stretávať sa budeme u nás v Národnej zoologickej záhrade, každý druhý týždeň. Predbežný harmonogram a témy na nový školský polrok sa dozviete nižšie.

Október
04.10. Úvodný zookrúžok I.

05.10.  Úvodný zookrúžok II.

18.10. Detektívi v zoo I.

19.10. Zero waste II.

November

08.11. Recyklománia – tvorenie z papierových roliek

09.11. Recyklománia – tvorenie z papierových roliek

22.11. Nevšedné priateľstvá v ríši živočíchov I.

23.11. Nevšedné priateľstvá v ríši živočíchov II.

December

06.12. Vianočné tvorenie I.

07.12. Vianočné tvorenie II.

20.12. Vtáčí svet I.

21.12. Vtáčí svet II.

Publikované: 23.09.2022

Ako dobre poznáš našu zoo?

Ako dobre poznáš našu zoo?

V marci sme sa vybrali so zookrúžkarmi opäť do záhrady. Počasie bolo krásne, bolo by to hriechom ho nevyužiť. Keďže do krúžkov chodia  skalní  zookrúžkari, pripravili sme si pre nich zaujímavé úlohy,   v ktorých využili svoje vedomosti a schopnosť orientovať sa v zoo. Ich úlohou bolo odpovedať na otázky o obyvateľoch v zoo. A keďže vo dvojici sa to lepšie ťahá, deti sa rozhodli riešiť úlohy spoločne. Otázky boli venované zoologickej terminológií, ochrane a pobytovým znakom zvierat.