Témou zookrúžku Mladý zoológ boli primáty

Témou zookrúžku Mladý zoológ boli primáty

Témou ostatného sobotného zookrúžku boli primáty. Porozprávali sme sa o ich vývoji, ochrane a deti sa dozvedeli mnohé zaujímavosti
z oblasti primatológie, predstavili sme si priekopníčky etológie ľudoopov, deti zistili, aké rôzne druhy existujú a ako poniektoré primáty
zvláštne vyzerajú.

Prednáška bola bohatá nielen o obrázky, ale aj o pútavé a niekedy aj vtipné videá, napr. o opiciach zlodejkách.
V závere krúžku sme navštívili pavilón primátov a “krúžkari” sa najviac tešili, keď úspešne vylúštili krížovku o orangutanoch. Výsledok
krížovky predstavoval najväčšiu hrozbu dažďových pralesov- palmový olej, o ktorom sme podiskutovali, najmä v zmysle jeho následkov na
životné prostredie.

Deti z krúžku boli najviac nadšené z poslednej aktivity, kde sa zahrali na malých etológov (primatológov). Skúsili si
vytvoriť 15 minútový etogram o základných vzorcoch správania u vybraného jedinca.

Etogram. Zdroj: Nzoo Bojnice

Niektorým sa pozorovanie zvierat tak zapáčilo, že si chceli vytvoriť ešte jeden etogram na ďalšieho primáta. Mladí bádatelia odišli z krúžku ako vždy plní nových vedomostí a zážitkov.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Vodný svet

Vodný svet

Na poslednom zookrúžku Mladý zoológ sme s deťmi precestovali tému Vodný svet. Porozprávali sme o dôležitosti vodných ekosystémov a o ich ochrane. Deti sa naučili, prečo je ekosystémy potrebné chrániť, prečo je potrebné zamýšľať sa a učiť sa o ich ochrane, dozvedeli sa, že aj ekosystémy oceánov sa nás týkajú, lebo hoci žijeme v strednej Európe, tak aj my svojou denno-dennou činnosťou vplývame aj na tieto ďaleké vodné systémy. Porozprávali sme sa o kolobehu vody, o prevenciách straty vody, o znečistení vodných tokov. Predstavili sme si naše mokrade a porozprávali sme sa o živote na nich. Deti sa najviac tešili na praktickú kreatívnu činnosť, pri ktorej si v skupinkách mali možnosť spraviť svoj vlastný oceánsky biotop. Na tento účel sme zrecyklovali staré krabice a papier s vytlačenými predlohami morských živočíchov a rastlín. Deti sa naučili prostredníctvom takýchto tvorivých dielní, ktoré druhy živočíchov obývajú jednotlivé vrstvy oceánu od dna až po samotnú hladinu. Samozrejme na záver krúžku nechýbala ani návšteva vivárií a akvárií v areáli našej zoo.

 

Včela medonosná ako hlavná téma zookrúžku Mladý zoológ

Včela medonosná ako hlavná téma zookrúžku Mladý zoológ

Na poslednom zookrúžku Mladý zoológ sme mali zaujímavú tému nielen pre včelárov. Aj tých najmenších zaujalo naše januárové stretnutie pod názvom “Usilovný ako včielka”. Deti sa dozvedeli čo to o živote včely, ako to vyzerá vo včeľom úle, aká hierarchia tam panuje, ako vyzerá život včely od vajíčka až po ukončenie jej života. Naučili sa rozpoznať jednotlivé časti tela včely a rozpoznať včelu medonosnú od jej najbližších príbuzných (divo žijúce včely, osi, sršne, čmeliaky). Ďalej sme sa porozprávali o tom, čo všetko potrebuje včelár, akými ochoreniami včielky môžu trpieť a aké sú významné produkty tohto usilovného živočícha. Nezabudli sme zdôrazniť ochranu včely či už ako druhu alebo dôležitosť ochrany celých ekosystémov, ktorých je dôležitou súčasťou aj ako opeľovač a ktoré postupne ubúdajú spolu so včelstvami. Výučba bola tradične doplnená o množstvo interaktívnych podnetov, najmä prostredníctvom obrázkov, ukážok a rôznych “včelích” úloh. V rámci tvorivej činnosti si krúžkari mali možnosť vyrobiť vlastnú masku a origami včely, prípadne si zobrať na pamiatku včeliu maľovanku. Najviac ich bavilo maľovanie na úle, ktoré krásne vyzdobili pre pána včelára. Deti tak odišli nielen plné nových a zaujímavých vedomostí, ale aj zážitkov a bohatých skúseností.

Publikované: 18.1.2023

Na zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali zaujímavú tému- Význam a poslania zoo.

Na zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali zaujímavú tému- Význam a poslania zoo.

V novembrovom zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali tému Význam a poslania zoo. Krúžkari sa dozvedeli o hlavných cieľoch moderných zoo, čo je najmä ochrana prírody, biodiverzity a udržateľný rozvoj. Taktiež sme sa rozprávali o zlepšovaní životných podmienok zvierat v zoo, o možnostiach návratu živočíchov do ich prirodzeného prostredia, o záchytnom centre a karanténnej stanici. Krúžkari sa dozvedeli o spolupráci Nzoo Bojnice s rôznymi záchrannými organizáciami, o účasti zoo na záchranných programoch a projektoch, o štruktúre zoo a o najdôležitejšom poslaní zoo, čo je ochranárske vzdelávanie, ktorého boli súčasťou. Diskutovali sme aj na tému “Ako sa (ne)správať v zoo”. Po teoretickej časti sme boli ozrejmiť novo nadobudnuté vedomosti do areálu zoo. Priamo v zázemí vivária mali krúžkari možnosť porozprávať sa s chovateľom o jeho práci a mnohí prekonali svoj strach z plazov pri stretnutí s kontaktným pytónom. Na záver krúžku mali deti možnosť vyzdobiť fixkami tekvice pred viváriom. Aj po tomto našom spoločnom stretnutí odišli krúžkari domov plný nových vedomostí a zážitkov.

 

Publikované 29.11.2022

Edukačná a tvorivá výzva

Edukačná a tvorivá výzva

Na našej facebookovej stránke sme odštartovali dve výzvy zamerané v globále na ochranu prírody, ktoré budú prebiehať každý týždeň v mesiacoch november a december. Chceme vás preto pozvať na našu sociálnu sieť, kde sa niečo nové naučíte a takisto sa aj zabavíte. Prvá „edukačná výzva“ bude uverejnená každý utorok a druhá „tvorivá výzva“ bude uverejnená každú stredu. Do výziev sa môžete zapojiť komentárom, diskusiou alebo aj vložením fotografie pod príspevok.

 

 

Publikované: 14.11.2022