Bojnická zoo má nového riaditeľa

Bojnická zoo má nového riaditeľa

Dočasne povereným riaditeľom Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa stal 16. mája 2023 Tomáš Hulík. Na pozícii tak vystriedal Milana Šovčíka, ktorý viedol bojnickú zoo od roku 2009.

„S nadšením i pokorou prijímam túto novú výzvu. Jedným a momentálne asi najpodstatnejším poslaním zoologických záhrad je záchrana zvierat a ochrana životného prostredia. Myslím, že v tomto vieme spraviť veľa a tak sa na svoju novú úlohu veľmi teším,“ uviedol Tomáš Hulík.

Tomáš Hulík. Zdroj: archív T. H.

Slovenský prírodovedec, dokumentarista a fotograf Tomáš Hulík vyštudoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2021 – 2022 pracoval v Zoologickej záhrade Bratislava, ktorú od júna 2021 do februára 2022 aj viedol. Od mája minulého roka tiež spolupracoval so Zoo Praha na návrate koňa Przewalského do Kazachstanu.

V doterajšej histórii mala Národná zoologická záhrada Bojnice týchto riaditeľov:

  • Ing. Gustáv Cmarko (†) od 1. marca 1955
  • Ing. Pavel Mihalík, CSc. od 3. januára 1971
  • MVDr. Stanislav Gašpar (†) od 3. augusta 1988
  • Ing. Vladimír Šrank od 15. decembra 1992
  • Poverený riaditeľ Mgr. Erich Kočner od 1. mája 2009
  • Poverený riaditeľ Ing. Milan Šovčík od 9. júna 2009
  • Ing. Milan Šovčík od 9. decembra 2009

 

Deň pre zoologické záhrady. Takto sa zmenilo poslanie zoo

Deň pre zoologické záhrady. Takto sa zmenilo poslanie zoo

Prvého mája si okrem Sviatku práce pripomíname aj Deň pre zoologické záhrady. Hoci ešte stále pretrváva názor, že zoo slúžia najmä na chov a vystavovanie zvierat, ich poslanie sa zmenilo. Kým v minulosti vznikali zoologické záhrady najmä z potreby dovozu a prezentácie exotických zvierat, dnes už plnia opačnú funkciu.

„Aktuálne to nie je o tom, že moderné zoologické záhrady berú z voľnej prírody zvieratá, aby ich zatvárali, ale naopak snažia sa chrániť, udržiavať a rozširovať biodiverzitu. V podstate je to úplne opačne ako v minulosti. Našou snahou v zoo je rozmnožovať ohrozené druhy zvierat a vracať ich späť do ich prirodzeného prostredia,“  prezradila vedúca odboru marketingu a propagácie Andrea Klasová.

Lev berberský. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Niektoré druhy, ktoré chováme aj v našej zoo, by ste vo voľnej prírode nenašli. Komplikovaný je však aj ich návrat do prirodzeného prostredia. „Levy berberské už vo voľnej prírode nenájdete. Na celom svete ich žije približne 130 jedincov z toho drvivá väčšina v zoologických záhradách. Hovorí sa, že ak by sme vypustili takéhoto leva do jeho domoviny v Alžírsku, tak do veľmi krátkej doby by bola jeho koža vyvesená ako trofej,“ uviedla Andrea Klasová.

V minulosti bolo bežné a bohužiaľ deje sa to ešte aj dnes, že niektorí majitelia sa snažia poľudšťovať divé zvieratá. V rôznych turistických destináciách tak stále máte možnosť vidieť napríklad opice, ktoré sú obliekané do šiat. Na trhoch sa zase môžete stretnúť s výrobkami zo zvierat či živými exotickými zvieratami na predaj. Niektoré z nich sa potom pašujú aj cez alebo priamo na Slovensko.  Obchod so zvieratami je po drogách a zbraniach tretím najvýnosnejším biznisom na svete.

Jaguár americký Diana. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Národná zoologická záhrada Bojnice je jedinou štátnou zoo na Slovensku a z toho jej vyplývajú aj rôzne úlohy. Jednou z nich je aj prevádzka Záchytného centra. „Je to miesto, kde sa nachádzajú živočíchy z nelegálnych chovov na Slovensku. Verejnosť ich nemôže vidieť, pretože nie sú našim majetkom. O tieto zvieratá sa staráme do doby, kým kompetentné orgány nerozhodnú, ako s nimi bude naložené ďalej,“ vysvetlila Andrea Klasová. Príkladom zvieraťa, ktoré „prepadlo v prospech štátu“ a teraz ju môžete vidieť v našej zoo je aj samica jaguára amerického Diana. Do Nzoo Bojnice prišla od súkromného majiteľa, ktorý nemal povolenie na jej chov. „Zistilo sa, že jej dal operačne odstrániť pazúre. Mačkovité šelmy ich však okrem iného používajú aj na dorozumievanie a tak ju nemôžeme spojiť s iným jaguárom, pretože by tam mohlo dôjsť k zraneniu či zabitiu. Majiteľ ju týmto činom odsúdil na doživotnú samotu,“ dodala Andrea Klasová.

Ďalšími úlohami Národnej zoologickej záhrady sú chov ohrozených druhov či prevádzka rehabilitačnej stanice. „Zmyslom našej rehabilitačnej stanice je pomoc zraneným zvieratám z voľnej prírody a v prípade, že je to možné, aj ich následné vypustenie späť,“ priblížila Andrea Klasová. Počas veterinárnej a ošetrovateľskej starostlivosti dbáme, aby zviera prichádzalo do minimálneho kontaktu s človekom. Je dôležité, aby zvieratá nestrácali plachosť.

Zvieratá v zoo sú tiež vhodné aj na niektoré výskumy. Veľakrát ide o genetické testy, výskum chorôb či testovanie správania. Príkladom poslednej spomenutej činnosti je napríklad testovanie odpadkových košov medveďmi hnedými. Ide o jedno z najdlhších testovaní nielen v rámci Slovenska ale i zahraničia. Medvede z Nzoo Bojnice totiž testovali už niekoľko prototypov odpadkových košov a vždy ide o dlhodobý a nie iba párhodinový či niekoľkodňový test.

Medzi ďalšie poslania Nzoo Bojnice patria aj vzdelávanie, propagácia ale i ochrana, pretože sa dostávame do momentu, kedy je potrebné chrániť každé zviera. Na Slovensku máme momentálne päť zoologických záhrad (Zoo Bratislava, Zoo Košice, Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi, Nzoo Bojnice a Malkia Park).

 

Tembo je s nami už niekoľko mesiacov!

Tembo je s nami už niekoľko mesiacov!

Posledný novembrový deň bol pre Národnú zoologickú záhradu v Bojniciach významným dátumom. Do starostlivosti sme totiž získali samca slona afrického. Tembo je tak s nami už niekoľko mesiacov a patrí medzi obľúbencov návštevníkov. Boli sme sa preto pozrieť, ako si u nás zvykol.

Tembo – slon africký v Nzoo Bojnice. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Temba si zatiaľ ošetrovatelia chvália. „Všetko sa to dá zvládnuť. Aj čo sa týka cvičenia dobre spolupracuje,“ prezradil ošetrovateľ Martin Klopan. Na nového obyvateľa pavilónu slonov si pomaly zvykajú aj slonice Maja a Gula. V tejto súvislosti chceli niektorí návštevníci vedieť, prečo má Tembo oddelený vnútorný box. Dôvodom je zabezpečenie pokoja. „Aby mal Tembo aj Maja a Gula svoj pokoj a oddýchli si,“ vysvetlil ošetrovateľ.

Tembo – slon africký v Nzoo Bojnice. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Tembo meria v kohútiku takmer tri metre a váži skoro 5 ton.  Denne zje približne 8 kg zeleniny a 90 kg sena. K tomu ešte dostáva tzv. ohryz teda konáre stromov.

Osud Temba je podobný ako v prípade našich dvoch sloníc. Narodil sa v Zimbabwe, kde ho v roku 1987 dochytili. Prevažnú časť svojho života prežil v Tierparku Berlín, potom bol v Drážďanoch a posledné roky vo viedenskej zoo.

Letná turistická sezóna v Bojniciach je už otvorená. A my sme boli pri tom!

Letná turistická sezóna v Bojniciach je už otvorená. A my sme boli pri tom!

V piatok 21. apríla sa na Hurbanovom námestí v Bojniciach konalo oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny v Bojniciach. Keďže aj Národná zoologická záhrada Bojnice je súčasťou cestovného ruchu na hornej Nitre, nemohli sme na tejto akcii chýbať.

Výroba recyklovaného papiera. Zdroj: Nzoo Bojnice

Pre návštevníkov sme si pripravili niekoľko aktivít. Pri ich zostavovaní sme sa nechali inšpirovať Svetovým dňom Zeme (22. apríl). Záujemcovia si tak mohli vyskúšať výrobu recyklovaného papiera či  maľovanie prírodnými farbami. Nezabudli sme však ani na tému tohtoročného otvorenia turistickej sezóny, ktorá sa niesla v duchu roka 1888. Práve v 19. storočí zaznamenala rozmach paleontológia ako i rôzne objavy. Pre malých i veľkých sme tak pripravili možnosť bádať. Mohli si vyskúšať hľadanie stôp zvierat či použitie mikroskopov.

Záujem zo strany návštevníkov bol naozaj obrovský a my ďakujeme všetkým, ktorí sa zastavili v našich stanoch.

Témou zookrúžku Mladý zoológ boli primáty

Témou zookrúžku Mladý zoológ boli primáty

Témou ostatného sobotného zookrúžku boli primáty. Porozprávali sme sa o ich vývoji, ochrane a deti sa dozvedeli mnohé zaujímavosti
z oblasti primatológie, predstavili sme si priekopníčky etológie ľudoopov, deti zistili, aké rôzne druhy existujú a ako poniektoré primáty
zvláštne vyzerajú.

Prednáška bola bohatá nielen o obrázky, ale aj o pútavé a niekedy aj vtipné videá, napr. o opiciach zlodejkách.
V závere krúžku sme navštívili pavilón primátov a “krúžkari” sa najviac tešili, keď úspešne vylúštili krížovku o orangutanoch. Výsledok
krížovky predstavoval najväčšiu hrozbu dažďových pralesov- palmový olej, o ktorom sme podiskutovali, najmä v zmysle jeho následkov na
životné prostredie.

Deti z krúžku boli najviac nadšené z poslednej aktivity, kde sa zahrali na malých etológov (primatológov). Skúsili si
vytvoriť 15 minútový etogram o základných vzorcoch správania u vybraného jedinca.

Etogram. Zdroj: Nzoo Bojnice

Niektorým sa pozorovanie zvierat tak zapáčilo, že si chceli vytvoriť ešte jeden etogram na ďalšieho primáta. Mladí bádatelia odišli z krúžku ako vždy plní nových vedomostí a zážitkov.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.