Rys ostrovid vo Falckom lese

Rysy Alfi a Wrano už sú v Nemecku

Národná zoologická záhrada Bojnice spolu s partnermi v rámci projektu LIFE LUCHS (LIFE16 NAT/Sl/000634) vypustila ďalšie dva  zachránené jedince rysa ostrovida (Lynx lynx) do voľnej prírody v Biosférickej rezervácií Falcký les v Nemecku. Celkovo išlo o dvanásteho a trinásteho rysa vypusteného v rámci programu reštitúcie tohto druhu, z ktorých už sedem pochádza zo Slovenska. Samce Alfi a Wrano dostali druhú šancu na život s veľmi dôležitou úlohou,  majú spolu s ďalšími zvieratami pomôcť zachrániť reštituované populácie rysa v západnej Európe.

Podľa slov vedúceho zoologického odboru Národnej zoologickej záhrady Bojnice Branislava Táma: „Alfi a Wrano sa dostali do rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady ako osirelé mláďatá vo veku asi 2 -3 mesiacov. Boli dezorientované, dehydrované a vo veľmi zlej psychickej a fyzickej kondícií. Ich váha po príchode do rehabilitačnej stanice dosahovala len 2,6 kg. Iba vďaka rýchlej a odbornej pomoci expertného tímu Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa ich podarilo zachrániť a dorástli na krásnych, mladých rysov pripravených na vypustenie do voľnej prírody. Alfi pochádza z Národného parku Nízke Tatry a Wrano bol odchytený v intraviláne mesta Vranov nad Topľou. Ich váha pred vypustením dosahovala 16 a 17 kg. Oba rysy boli pred vypustením označené GSM telemetrickými obojkami, ktoré zabezpečia ich monitoring počas nasledujúceho roka. Všetci pevne veríme, že aj tieto dva mladé samce zopakujú vynikajúce adaptačné schopnosti v novom prostredí ako predchádzajúce rysy a čím skôr sa zapoja do ďalšej reprodukcie vo Falckom lese.“

[image_options image_id=”12922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”12924″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]Foto: Cornelia Arens[/image_options]Ďalšie skvelé správy z Nemecka!

Partner Národnej Zoologickej záhrady Bojnice, Stiftung Natur und Umwelt v rámci projektu LIFE LUCHS v súčasnosti zaznamenal ďalšiu úspešnú reprodukciu reštituovaných rysov v nemeckej Biosférickej rezervácii Falcký les. Na hranici medzi Nemeckom a Francúzskom ide o druhý rok s úspešnou reprodukciou. Predchádzajúci rok priviedla na svet 2 mláďatá (samčekov Filu a Palu) slovenská rysica Kaja. Otcom mláďat bol samček Lucky pochádzajúci rovnako zo Slovenska. Tento rok však na našu radosť naši partneri potvrdili reprodukciu až u troch samíc.

Samicu Rosu, ktorá bola translokovaná zo Švajčiarska v predchádzajúcom roku lokalizoval výskumný tím pomocou údajov z telemetrie v blízkosti kamenného útvaru a úzkej jaskyne. V jaskyni sa nachádzali najmenej dve mláďatá rysa, ale z dôvodu zlého prístupu k úkrytu mohlo byť iba jedno z mláďat podrobené veterinárnej prehliadke. Jednalo sa o malého samca s hmotnosťou takmer 1 kg. Až genetické analýza vzoriek slín poskytne informácie o otcovstve. Otcom mláďat môže byť samec Lucky, ktorého domovský okrsok prekrýva časť okrsku Rosi, avšak do úvahy pripadá aj susedný samec Cyril, ktorý bol do Falckého lesa translokovaný po úspešnom odchyte z Muránskej Planiny.

Samica Jara, ktorá bola v apríli tohto roka vypustená do Falckého lesa zo Švajčiarska sa už vo svojom prvom roku úspešne zapojila do reprodukcie. To znamená, že rysica už pri svojom príchode bola v počiatočnej fáze gravidity. Údaje z telemetrického obojku v máji signalizovali veľmi obmedzený pohyb rysice. Pri následnej kontrole našli nemeckí partneri pod vývratom starého stromu veľmi dobré kŕmené mláďa, opäť samčeka. Otcovstvo mláďat je rovnako predmetom výsledkov genetickej analýzy.

Naviac, aj rysica Kaja bola prostredníctvom fotopasce zaznamenaná pri presúvaní jedného mláďaťa. Jej fotografie naznačovali možnosť prezencie aj druhého rysíčaťa, avšak pre potvrdenie takejto informácie budú potrebné ďalšie údaje. Tieto bude trochu náročnejšie získať, pretože kapacita batérie telemetrického obojka sa Kaji od jej vypustenia z rehabilitačnej stanice v Národnej Zoo Bojnice v roku 2016 už minula.

Skvelé správy z Falckého lesa komentovala Ministerka Životného prostredia Spolkovej Republiky Nemecko Ulrike Höfken nasledujúcimi slovami: „Je veľkou výhrou pre biodiverzitu krajiny, že aj druhý rok po vypustení prvých rysov v Biosférickej rezervácii Falcký les bola úspešne zaznamenaná prezencia mláďat“.

Reakcia vedúceho zoologického odboru Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach Branislava Táma bola rovnako veľmi pozitívna: „Sme nadšení úspešnou reprodukciou rysov vo Falckom lese a zároveň gratulujeme našim nemeckým kolegom k ďalším prírastkom. Pre nás je to obrovské zadosťučinenie a povzbudenie do ďalšej práce a veľmi sa tešíme, že náš výnimočný prístup k problematike rysa ostrovida prináša takéto úžasné výsledky.“

[image_options image_id=”10899″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]
[/image_options] 

 

 

 

Ďalší rys vypustený na území Falckého lesa

V piatok, 15. decembra 2017 sme na území biosférickej rezervácie Falckého lesa v Nemecku vypustili ďalšiu samicu rysa ostrovida menom Labka. Samicu sme previezli do Nemecka z rehabilitačnej stanice Národnej zoo Bojnice. Celkovo išlo o ôsmeho vypusteného rysa v rámci projektu LIFE, z ktorých päť pochádza  zo Slovenska. Labka pochádza z Národného parku Poloniny a jej rehabilitácia nebola vôbec jednoduchá. Napriek tomu z nej vyrástla veľká a silná samica s hmotnosťou viac ako 19 kilogramov. Samotný transport do Nemecka, ako aj jej vypustenie do voľnej prírody prebehol bez akýchkoľvek problémov.

V stredu, 20. decembra 2017 Labku nasledovala ďalšia mladá rysica s podobným osudom pochádzajúca zo Švajčiarska. Pevne veríme, že sa Labka adaptuje na nové prostredie, tak ako všetky predchádzajúce rysy, čo budeme môcť hodnotiť prostredníctvom údajov z GPS/GSM telemetrického obojku, ktorým bola rovnako ako všetky predchádzajúce rysy označená.

[image_options image_id=”7524″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

Foto: Klaus Venus


Skvelé správy z Nemecka!
15. jún 2017 – V nemeckom Falckom lese sa po vyše 200 rokoch narodili prvé dve mláďatá rysa ostrovida.  Navyše mláďatá majú slovenské korene. Štvorročnej samici Kaji sa v priebehu mája narodili dve zdravé rysíčatá, dva samce v súčasnosti vo veku 6 týždňov. Otcom rysíčat je mladý samec Lucky. Rodičia rysíčat boli rehabilitovaní v našej rehabilitačnej stanici v Zoo Bojnice a následne vypustení do voľnej prírody Falckého lesa v rámci projektu LIFE.

[image_options image_id=”5958″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

Foto: SNU RLP/ Alexander Sommer

Rys Cyril úspešne vypustený do Falckého lesa

V sobotu, 22. apríla 2017 v skorých ranných hodinách sme vypustili na území Falckého lesa ďalšieho rysa. Cyril bol odchytený na území Muránskej Planiny v spolupráci OZ DIANA, ŠOP SR správa NP Muránska Planina a Zoo Bojnice. Následne bol prevezený do karanténnej stanice v Zoo Bojnice. Tu strávil 40 dní nevyhnutných na potrebné vyšetrenia a testy. Po absolvovaní karanténnej periódy bol Cyril transportovaný pracovníkmi zoo do nového domova vo Falckom lese.
Išlo o siedmeho rysa vypusteného na tomto území v priebehu roka. Pridal sa tak ku trom rysom vypusteným z našej rehabilitačnej stanice, a k ďalším trom rysom vypusteným zo Švajčiarska. Pevne veríme, že sa Cyril adaptuje na nové prostredie tak ako predchádzajúce rysy a prajeme mu čo najväčší počet zdravých potomkov.

[image_options image_id=”5533″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]Foto: WinfriedMaier[/image_options]

Tri rysy vypustené do Falckého lesa v Nemecku
30. júla 2016 boli na území Falckého lesa v Nemecku v rámci projektu LIFE vypustené prvé tri jedince (dve samice a jeden samec) rysa ostrovida (Lynx lynx). Rysy pochádzali zo slovenskej voľnej prírody a následne boli rehabilitované v Zoo Bojnice, ako zranené jedince, alebo osirelé mláďatá. Zoo Bojnice sa taktouto formou podieľa na výskumných a záchranných projektoch a aktivitách týkajúcich sa populácií rysa ostrovida na území Slovenska, ako aj strednej a západnej Európy. Pracovníci zoo a OZ Diana pripravovali spoločne s partnermi v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku transport rysov počas viacerých týždňov. Imobilizácia rysov, ich zdravotná prehliadka a označenie s telemetrickými obojkami, ako aj samotný transport a vypustenie do voľnej prírody prebiehali bez komplikácii na vysoko profesionálnej úrovni.
Mená vypustených rysov Luna, Kaja a Lucky boli vybrané žiakmi základných škôl v Nemecku a Francúzsku. Prvá bola vypustená samica Luna ministerkou životného prostredia Nemeckej spolkovej republiky Ulrike Höfken a prezidentom poľovníckej asociácie. Kaja a Lucky boli vypustení pracovníkmi koordinujúcej organizácie projektu LIFE, Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.
Vypusteným jedincom prajeme v Nemecku veľa šťastia a veríme, že pomôžu pri záchrane tohto ohrozeného druhu na území Západnej Európy.

[image_options image_id=”7581″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

Foto: SNU – Martin Greve

Zoo zachraňuje vzácneho motýľa

V spolupráci s CHKO Ponitrie každoročne vykonávame monitoring a značenie kriticky ohrozených jasoňov červenookých (Parnassius apollo) na prirodzených lokalitách výskytu. Ani tento rok nie je výnimkou. „Značenie krídel plní dve funkcie: evidenciu jedincov s odhadom ich početnosti na základe opakovaných odchytov, a zároveň aj ochranu pred zberateľmi znehodnotením. Toto značenie nijako nepoškodzuje a neobmedzuje motýle v normálnom živote. Dnes sme populáciu posilnili o ďalšie jedince odchované v našej zoo. Ako môžete vidieť na priloženom obrázku, naše samičky boli  „v kurze“ a boli okamžite párené voľne žijúcimi samcami. Lokality výskytu trvalo zabezpečujeme fotopascami a opakovanými fyzickými kontrolami“ uviedol hlavný zoológ Ing. Branislav Tám a doplnil, že Národná Zoo sa úspešne venuje záchrane tohto kriticky ohrozeného motýľa už niekoľko rokov. Viac o živote týchto nádherných stvorení sa môžu naši návštevníci dozvedieť v už otvorenej expozícií motýľov.

Jasoň červenooký patrí k najväčším denným motýľom Európy. Podľa klasifikácie IUCN je zaradený do kategórie zraniteľný (VU), pričom v SR má tento druh status kriticky ohrozený (CR). Je tiež zaradený do príloh medzinárodných dohovorov (CITES, Bern, Habitat Directive). Na Slovensku bol ešte v minulom storočí rozšírený v biotopoch skál a sutín takmer vo všetkých pohoriach. Po druhej svetovej vojne nastal jeho úbytok až zánik celých populácií, najmä z dôvodu zarastania vhodných biotopov náletovými drevinami, vysokými trávami a bylinami po zmene ich obhospodarovania a obmedzení pastvy. V súčasnosti je v celej strednej Európe kriticky ohrozený, v Českej republike vyhynul v 40.-tych rokoch 20. storočia, ale v posledných dekádach bol úspešne reštituovaný na jedinej lokalite na Morave a to slovenskými jedincami zo Strážovských vrchov.