Rohy či parohy? Deti zo zookrúžku spoznávali kopytníky

Rohy či parohy? Deti zo zookrúžku spoznávali kopytníky

Témou víkendového zookrúžku boli tento raz kopytníky. Deti sa dozvedeli rozdiely medzi párnokopytníkmi a nepárnokopytníkmi a zistili tiež, že roh a paroh nie je to isté.

Víkendový zookrúžok na tému kopytníky. Zdroj: Nzoo Bojnice

Počas teoretickej časti dostali deti edukačné aktivity, v rámci ktorých mali určovať a zaraďovať zvieratá. Zabavili sa tiež pri maľovankách či origami. Neskôr sme vyrazili aj do zoologickej záhrady. Deti sa dostali do zázemia určitých kopytníkov, ktoré sú prístupné iba ošetrovateľom. A pozreli sa aj na slony africké. Pri tejto príležitosti sme im porozprávali o ich ochrane. Deti z krúžku odchádzali plné nových vedomostí i zážitkov.

 

Pre veľký záujem otvárame ďalší zookrúžok!

Pre veľký záujem otvárame ďalší zookrúžok!

Trvalo iba dve hodiny, kým sa nám zaplnila kapacita zookrúžku „Mladý zoológ“. Keďže chceme vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu záujemcov, otvárame ešte jeden zookrúžok.

Krúžok je určený žiakom základných škôl. Výučba zábavnou formou sa bude konať raz mesačne v sobotu od 12:00 do 15:00 hodiny v priestoroch a areáli Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach.

Prevažnú časť krúžku strávime s deťmi v expozičnej časti zoologickej záhrady. Zapojíme sa aj do tvorivých dielní a chýbať nebudú ani návštevy zázemia či interaktívne prednášky.

Cena: 30 eur/polrok

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom na info@zoobojnice.sk .

Tešíme sa na Vašu účasť a vopred ďakujeme za prejavený záujem.

Otvárame zookrúžok mladý zoológ 2023_2024. Zdroj: Nzoo Bojnice

 

 

TENTO ZOOKRÚŽOK NAPLNIL SVOJU KAPACITU

 

OTVÁRAME ZOOKRÚŽOK MLADÝ ZOOLÓG Školský rok 2023/2024

OTVÁRAME ZOOKRÚŽOK MLADÝ ZOOLÓG Školský rok 2023/2024

OTVÁRAME ZOOKRÚŽOK MLADÝ ZOOLÓG Školský rok 2023/2024

 

Národná zoologická záhrada sa už niekoľko rokov venuje edukačnej činnosti, ktorej hlavnou náplňou je výchova a vzdelávanie mládeže. V tejto súvislosti pravidelne pripravuje zookrúžky, ktoré sú určené pre žiakov základných škôl. Zookrúžok nesie názov „Mladý zoológ“ a na našu radosť sa do neho každoročne zapája množstvo detí.

Veríme, že opäť naplníme očakávania detí, ale i rodičov. V priebehu školského roka 2023/2024 pripravujeme pre žiakov množstvo aktivít, ktoré ich budú navádzať na správnu životnú cestu. Veríme, že niektorí v nich nájdu i uplatnenie vo svojej budúcej kariére a že zookrúžok za našimi bránami dá každému ten správny základ.

Výučba bude prebiehať zábavnou formou, v sobotu od 9.00-12.00 hod. raz za mesiac. Prevažnú časť krúžka strávime s deťmi v expozičnej časti zoologickej záhrady. Zapojíme sa aj do tvorivých dielní a chýbať nebudú ani návštevy zázemia či interaktívne prednášky.

Cena: 30 eur/polrok

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom na info@zoobojnice.sk .

Tešíme sa na Vašu účasť a vopred ďakujeme za prejavený záujem.

TENTO ZOOKRÚŽOK NAPLNIL SVOJU KAPACITU

Pod drobnohľadom

Pod drobnohľadom

Pod drobnohľadom, tak znela téma júnových zookrúžkov v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice. Na úvod krúžku sa žiaci zoznámili s históriou mikroskopu a jeho typmi. Na to, aby s ním vedeli narábať správne, sme si predstavili jednotlivé časti a význam mikroskopu.

Po úvodných informáciách sa dozvedeli, aké úlohy na nich čakajú. Vo dvojiciach skúmali pripravené vzorky v mikroskope. Na každého čakalo prekvapenie v mikroskope. Ich úlohou bolo preskúmať všetky vzorky a uhádnuť, čo sa v nich ukrýva. Na priložený papier napísal každý svoj názor, ktorý si mohol porovnať s pripraveným katalógom vzoriek, ktorý bol nápomocný pri určovaní konkrétnej vzorky.

Na záver hodiny sme si spoločne na prezentácií vyhodnotili ich výsledky bádania.

 

Témou zookrúžku Mladý zoológ boli primáty

Témou zookrúžku Mladý zoológ boli primáty

Témou ostatného sobotného zookrúžku boli primáty. Porozprávali sme sa o ich vývoji, ochrane a deti sa dozvedeli mnohé zaujímavosti
z oblasti primatológie, predstavili sme si priekopníčky etológie ľudoopov, deti zistili, aké rôzne druhy existujú a ako poniektoré primáty
zvláštne vyzerajú.

Prednáška bola bohatá nielen o obrázky, ale aj o pútavé a niekedy aj vtipné videá, napr. o opiciach zlodejkách.
V závere krúžku sme navštívili pavilón primátov a “krúžkari” sa najviac tešili, keď úspešne vylúštili krížovku o orangutanoch. Výsledok
krížovky predstavoval najväčšiu hrozbu dažďových pralesov- palmový olej, o ktorom sme podiskutovali, najmä v zmysle jeho následkov na
životné prostredie.

Deti z krúžku boli najviac nadšené z poslednej aktivity, kde sa zahrali na malých etológov (primatológov). Skúsili si
vytvoriť 15 minútový etogram o základných vzorcoch správania u vybraného jedinca.

Etogram. Zdroj: Nzoo Bojnice

Niektorým sa pozorovanie zvierat tak zapáčilo, že si chceli vytvoriť ešte jeden etogram na ďalšieho primáta. Mladí bádatelia odišli z krúžku ako vždy plní nových vedomostí a zážitkov.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.