Súťaže
Úvod » Vzdelávanie » Súťaže

SÚŤAŽE

Národná zoologická záhrada vyhlasuje počas roka súťaže v rôznych oblastiach do ktorých sa zapája široká verejnosť od detí až po dospelých. Veľmi doľúbené sú vedomostné súťaže ako je Slovenská zoo lypmpiáda, vedomostné kvízy, ale aj tvorivé a výtvarné súťaže.  Tie najlepšie výsledky a výtvory odmeňujeme zážitkovými cenami a upomienkovými predmetmi.

NOVÁ HĽADAČKA V NZOO BOJNICE
Užite si návštevu našej zoo naplno! Rozlúštite hádanku a zapojte sa do súťaže o rodinné vstupy!
PODMIENKY:

– Hľadajte v areáli zoo písmená.

– Dovedú vás k nim indície.

– Zároveň vás jedna indícia nasmeruje k ďalšej.

– Z písmen poskladajte meno druhu zvieraťa.

– Na poslednej indícii nájdete QR kód.

– Po naskenovaní vyplňte formulár.

– Do súťaže sa možno prihlásiť iba raz.

– Súťaž trvá od 1. mája 2024 – 12. januára 2025

CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV MŠ, I. A II. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A NOVINKOU PRE DOSPELÁKOV (pedagógovia, rodičia…) VENOVANÁ ZOOLÓGII a ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Ostatné súťaže Národnej zoo Bojnice:

Zdobenie vianočných stromčekov – VYHODNOTENIE

Múdra príroda

Septembrová fotosúťaž;

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – VYHODNOTENIE (Navrhni si svoj pavilón slonov)