Deň zvierat a Medzinárodný deň ošetrovateľov zvierat sme oslávili s Dr. Klaunom

Deň zvierat a Medzinárodný deň ošetrovateľov zvierat sme oslávili s Dr. Klaunom

Poslaním nadácie Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to najviac potrebujú. Starajú sa o to klauni, ktorí svojim umením rozveseľujú najmä ľudí, ku ktorým nebol osud príliš zhovievavý. Jedným z podujatí, ktoré sa v poslednom období stalo tradíciou, je aj každoročný projekt za bránami Národnej zoo Bojnice. Typickým dátumom pre stretnutie klaunov s hendikepovanými deťmi, ale i dospelými je 4. október, na ktorý pripadá Deň zvierat a Medzinárodný deň ošetrovateľov zvierat.

V prvý októbrový utorok navštívilo Národnú zoo Bojnice 119 hendikepovaných ľudí z dvanástich zariadení, ktorí sa prišli odreagovať od každodenných starostí. Doprovod im robilo 56 pedagogických pracovníkov. Podujatia tohto typu im pomáhajú ľahšie zvládať zdravotné problémy a aspoň na chvíľu vymenia bolesť za radosť a úsmev na tvári.

Do bojnickej zoo si si v tento deň našli cestu deti zo Základných špeciálnych škôl v Brezolupoch a v Prievidzi, domy s opatrovateľskou službou Hrabiny Nová Baňa, Adam v Kochanovciach, Prameň Dolný Kubín, Matulay Bratislava, Nosice, Horelica, Nový domov, Pastuchov, ako aj zariadenia Symbia Zvolen, či Chalúpka Partizánske.

O program sa starali traja klauni, ktorí boli rozdelení do troch stanovíšť. Naši návštevníci sa najskôr stretli na spoločnom stanovišti v bufete Thermal, kde bolo podujatie slávnostne otvorené a na ktorom sa od zamestnancov Odboru marketingu a propagácie dozvedeli veľa zaujímavostí zo sveta zvierat. Naše lektorky Zuzka a Veronika zabavili deti edukačno-zábavným programom a potom sa už všetci vydali na cestu zoologickou záhradou, v ktorej na nich čakali vyššie spomínané stanovištia. Na každom z nich čakal klaun, ktorý im zahral svoje predstavenie. Návštevnícka trasa ožila a niesol ňou detský smiech. A práve to je hlavným cieľom podujatia Dr. Klaun.

 

 

Ako sa z pytliakov stali ochranári

Ako sa z pytliakov stali ochranári

Záchranný program The Kukang Rescue sme už niekoľko krát v našich článkoch predstavovali. Aktivistami tohto program sú zoológovia a ochranári prírody, ktorí bojujú proti nezákonnému obchodu s divými zvieratami, najviac sa zameriavajúc na útloňa váhavého. V rámci programu ale spolupracujú aj na edukácii detí a domorodej komunity. Ich snahou je u týchto ľudí rozvíjať pozitívny vzťah k prírode. Zamestnávajú bývalých pytliakov, z ktorých urobili terénnych pracovníkov a z miestnych farmárov sa snažia robiť ochrancov prírody. Hlavným zámerom Kukangu je čo najviac znížiť mieru nelegálneho obchodovania s útloňmi a chrániť populáciu ohrozených zvierat v prírode.

Predtým v lese lovili zvieratá pomocou pascí, dnes ich chránia a stražia na ne fotopasce

Pytliactvo je jednou z hlavných príčin straty živočíšnych druhov. V rámci spolupráce s miestnymi komunitami boli v rámci záchranného programu Kukang Rescue zamestnaní dvaja bývalí pytliaci outloňov a strukov, ktorí sa stali terénnymi ochrancami prírody. Svoje skvelé zručnosti orientácie v pralese a sledovaní ohrozených divokých zvierat teraz rozšírili o moderné prvky využívané v ochrane prírody – inštaláciu a kontrolu fotopascí. Na tie sa nedávno podarilo zachytiť aj kriticky ohrozeného orangutana sumatrianskeho a vzácnu mačku Temminckovu.

Príroda nie je v ohrození len z dôvodu pytliactva

V Indonézii, tak ako po celom svete, pomalšie či rýchlejšie mizne divoká príroda a s ňou aj priestor pre voľne žijúce zvieratá. Tých však ubúda aj kvôli iným vplyvom, ako je napríklad pytliačenie. Neoddeliteľnou súčasťou snáh programu Kukang Rescue je práca s miestnymi ľuďmi, ktorí sa lovom zvierat, a to aj ohrozených a vzácnych druhov, často živia. „Keď sa v týchto končinách stretnete s pytliakmi, prekvapí vás, že sú to ľudia znalí prírody, väčšinou aj s pozitívnym vzťahom k zvieratám. Horší sú potom pašeráci, ktorí od pytliakov zvieratá vykupujú a predávajú ich ďalej nielen na miestny, ale aj na medzinárodný trh,“ približuje František Příbrský, vedúci Kukang programu. Záchranný program Kukang do svojho tímu postupom času prijal dvoch bývalých pytliakov, ktorí sú teraz neoddeliteľnou súčasťou jeho ochranárskych aktivít. Títo bývalí pytliaci žijú v odľahlej dedine na okraji chráneného ekosystému Leuser, ktorého súčasťou je aj Národný park Gunung Leuser – jediné miesto na zemi, kde žijú súčasne sumatrianske orangutany, slony, tigre a nosorožce. „Kaban a Wahyudi boli schopní každý mesiac uloviť až 40 outloňov, ale aj mnoho ďalších druhov zvierat. Lov bol však neistý a nijako ich netešil. Keď zistili, že by mohli pytliačenie zavesiť na klinec a namiesto toho tieto zvieratá chrániť, mali z toho veľkú radosť. Kým sa ale stali právoplatnými členmi tímu, skúšali sme ich schopnosti a tiež to, či už naozaj nepytliačia,“ uvádza Lucie Čižmářová, koordinátorka veterinárnej starostlivosti v Kukang programe. Zamestnanie týchto mužov v ochrane prírody skutočne prinieslo veľkú zmenu. Nielenže sami prestali divé zvieratá loviť, ale dokonca začali kontrolovať, že tak nerobia ani ďalší členovia ich komunity. Mnohí z nich sa totiž zapojili do projektu nazvaného Kukang Coffee, v rámci ktorého majú zaistený veľmi výhodný odbyt pre svoju úrodu kávy, vykupovanú Kukang tímom. Výmenou za to sa však museli zmluvne zaviazať k ukončeniu lovu chránených divokých zvierat. A práve dodržiavanie tejto dohody strážia bývalí pytliaci Kaban a Wahyudi v rámci svojej práce.

Bývalí ilegálni lovca sa učili monitorovať zvieratá

Posledné tri roky sa tento tím venuje aj pravidelnému monitoringu nočných zvierat v okolí dediny, v rámci ktorého zbiera dáta, ktoré ukážu, ako na tom populácie týchto zvierat skutočne sú. „Naučili sme sa zvieratá sledovať a zbierať ucelené dáta, ktoré nám potom pomôžu tieto zvieratá chrániť. Za jeden večer sme schopní nájsť až niekoľko outloňov, a to často aj v okolí dediny. Je teda zrejmé, že po ukončení loveckých aktivít sa tu zvieratá cítia bezpečne a vracajú sa,“ upresňuje Kaban, bývalý lovec outloňov.

K monitoringu patrí aj inštalovanie fotopascí

Pomocnou metódou, a pomyselným vyvrcholením prerodu bývalých pytliakov v ochrancov prírody, je aj inštalovanie fotopascí. Práve Kaban a Wahyudi sú teraz tými, ktorí fotopasce v lokalitách, kde dochádza k pohybu divokých zvierat, inštalujú a pravidelne kontrolujú. Na fotopasci sa tímu podarilo zachytiť ohrozené a vzácne zvieratá, ako je napríklad orangutan sumatriansky, alebo mačka Temminckova. „Niektoré zvieratá, ako napríklad mačku Temminckovu, sa nám nikdy nepodarilo uvidieť na vlastné oči. Vidieť ich aspoň na videu z fotopasce je niečo úžasné. Sme radi, že títo a ďalší tvorovia v našich lesoch stále žijú. Ukazuje nám to, že je stále čo chrániť a za čo bojovať,“ hovorí Jhon Gurusinga, koordinátor aktivít v terénnej oblasti Kukang programu.

 

Publikované dňa 058.októbra 2022

Foto: Lucie Čižmářová

Produkcia objemového krmiva za bránami Národnej zoo Bojnice a problémy spojené so suchom

Produkcia objemového krmiva za bránami Národnej zoo Bojnice a problémy spojené so suchom

Národná zoo Bojnice sa prioritne venuje chovu exotických zvierat. S tým sú úzko späté činnosti, bez ktorých by sa tieto zvieratá nezaobišli. Veľmi dôležitým odborom za bránami bojnickej zoo je Odbor záhradníctva a výživy. Ten zabezpečuje krmivo pre všetky zvieratá a každé ráno sa tu pripravujú presne stanovené kŕmne dávky pre jednotlivé druhy. Veľmi dôležitou aktivitou zamestnancov tohto úseku je zásobovanie objemovým krmivom a vlastná produkcia sena. Vďaka externým finančným zdrojom sa do bojnickej zoologickej záhrady podarilo zakúpiť techniku, bez ktorej by nebolo možné túto prácu vykonávať.

Objemové krmivo tvorí základ kŕmnej dávky pre kopytníkov. Obľúbená je medzi nimi tráva lúčna, ale i lucerna siata. Kŕmia sa tiež senom, ktoré sa za bránami zoo suší na dvanásť až pätnásť percent, aby nechytalo pleseň. Seno by nemalo mať väčší obsah vlhkosti ako 18 až 20%. Pri vyššej vlhkosti hrozí okrem plesne i samovznietenie. Z tohto dôvodu sa vedú skladové denníky a meria sa teplota či vlhkosť. „Vlastná produkcia nám zabezpečuje kvalitné seno a predstavuje významnú zložku kŕmnej dávky, najmä pre prežúvavce, kopytníky a králiky,“ vysvetlil Andrej Duchoň z Odboru výživy a záhradníctva.

V súčasnosti je situácia v bojnickej zoo v súvislosti s produkciou objemového krmiva viac ako nelichotivá. Nedostatok zrážok a dlhodobo pretrvávajúce sucho spôsobili vyschýnanie trávnatých porastov, ktoré sa musia následne dokupovať. Tráva a lucerna obsahujú výživné látky, ktoré zvieratá potrebujú. Toto čerstvé objemové krmivo získavajú záhradníci v bojnickej zoo z lúk, nachádzajúcich sa na plochách, ležiacich mimo návštevníckej trasy, ale aj z lúk v okolí zoo. „Najskôr sme sa horúčavám potešili, najmä pri výrobe vlastnej produkcie sena, keďže posekanú trávu musíme sušiť. Pretrvávajúce teploty ale spôsobili, že s kosením čerstvej zelenej hmoty, respektíve šťavnatého krmu sme museli prestať už v polovici júla, kdežto vlani prebiehala kosba až do polovice septembra,“ skonštatoval Duchoň.

V Národnej zoo Bojnice sa tak zvieratá dokrmujú senom, čo je i finančne náročné. Navyše zvieratá sú ochudobnené o čerstvý zelený krm, v ktorom nájdu podstatne viac osvieženia. Veríme, že ďalšia sezóna neprinesie podobné problémy a že sa za bránami Národnej zoo Bojnice budeme môcť opäť naplno venovať vlastnej produkcii objemového krmiva.

Publikované:

 

Školský rok 2022/2023 je za dverami a spolu s ním prichádza obľúbený zookrúžok, známy pod názvom „Mladý zoológ“

Školský rok 2022/2023 je za dverami a spolu s ním prichádza obľúbený zookrúžok, známy pod názvom „Mladý zoológ“

 

 

Po letnej pauze sa opäť hlási o slovo veľmi populárny a už tradičný zookrúžok, ktorý nesie názov „Mladý zoológ.“ Jednou z priorít Národnej zoologickej záhrady Bojnice je edukácia detí a mládeže. Preto ponúkame svojim návštevníkom a záujemcom množstvo vzdelávacích programov, ktoré sa snažíme spájať so zábavou. Jedným z takýchto programov je práve spomínaný zookrúžok, ktorý nielenže vzdeláva deti a mládež, ale naši „mladí zoológovia“ počas neho zbierajú nezabudnuteľné zážitky.

Okrem odborných a náučných prednášok sa naši „mladí zoológovia“ dostávajú na miesta, o ktorých sa bežnému návštevníkov môže iba snívať. Spoločne navštevujeme zázemie zoologických úsekov, v ktorých sa rozprávame so skúsenými chovateľmi, no stávame sa tiež súčasťou tímu našich zamestnancov. Deti zo zookrúžku si neraz mali možnosť vyskúšať prácu chovateľov a s našimi zvieratami prichádzajú do bezprostredného kontaktu, z opačnej strany návštevníckej trasy. Na každom stretnutí lektori nadväzujú na teoretickú časť priamo v expozícii zoo a tak si deti jednotlivé témy zapamätajú podstatne jednoduchšie.

Našim cieľom je viesť mladých ľudí k ochrane životného prostredia, živočíchov v ňom a učíme ich pozitívne, no v prvom rade zodpovedne vnímať okolitú biodiverzitu. Témami ktorým sa venujeme nie sú iba zvieratá za bránami našej zoo. Veľký apel kladieme i na triedenie či recykláciu odpadu, ale i poznatky o menej obľúbených živočíchoch, akými sú napríklad hlodavce, hmyz, netopiere, plazy, hady a iné.

Vďaka zážitkovej forme vzdelávania je o náš zookrúžok stále väčší záujem a my sa už teraz tešíme na nastávajúci školský rok, v ktorom sa budeme opäť s našimi „mladými zoológmi“ stretávať.

Z tohto dôvodu Vám dávame na vedomie, že už v septembri spúšťame ďalší ročník zookrúžku „Mladý zoológ.“

Viac sa dozviete na úvodnom stretnutí, na ktoré pozývame všetkých rodičov našich „mladých zoológov.“ Stretnutie je na programe v sobotu 24. septembra 2022, o 09:00 hod. v prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy Národnej zoo Bojnice.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom na zookruzok@zoobojnice.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť a vopred ďakujeme za prejavený záujem!

 

Mýty o netopieroch ako posledná téma „Náučného leta“

Mýty o netopieroch ako posledná téma „Náučného leta“

Poslednou zastávkou „Náučného leta 2022“ v Národnej zoo Bojnice bol edukačný stánok o netopieroch. Tému sme nazvali „Mýty o netopieroch“ a návštevníci sa dozvedeli zaujímavé informácie o najmenšom cicavcovi planéty.

Väčšina ľudí má o tomto zvieratku mylné a skreslené informácie. O netopieroch od nepamäti kolujú rôzne povery a mýty. Netopier je spájaný s ríšou čarov, alebo so svetom upírov. Mnohí ľudia veria, že jeho hlavnou vlastnosťou je nálet do ľudských vlasov. Pravda je ale úplne inde. A práve o vyvrátení vyššie spomenutých mýtov bola naša posledná edukácia v tradičnom info-stánku.

Okrem spochybnenia rôznych povier sme sa v stánku zamerali aj na iné, dôležité fakty, súvisiace s netopiermi. Našim návštevníkom sme opísali životný cyklus netopiera, vysvetlili sme im pojmy ako echolokácia či hibernácia a porozprávali sme sa i o výskume a sledovaní netopierov vďaka echolokátorm,. Neopomenuli sme ani základné informácie, akými sú napríklad veľkosť, počet druhov, potrava a rôzne iné zaujímavosti. Návštevníkov najviac zaujímal výskyt netopierov, ich pole pôsobnosti a druhy, žijúce na Slovensku.

Všetkým sme sa snažili na ich otázky vecne a odborne odpovedať. Veríme, že si z dnešnej návštevy Národnej zoo Bojnice odniesli veľa nového a v prvom rade úplne iný pohľad na tohto užitočného cicavca.

Tak ako vždy, aj dnes sme mali pripravené aktivity pre deti a to vo forme omaľovánok, origami, pútavých obrázkov a hlavolamov.

Veríme, že dnešný stánok zaujal všetky vekové skupiny a že sme sa úspešne podieľali na edukácii každého, kto sa pri nás pristavil. A nie iba dnešný stánok mal napĺňať tento cieľ. V rámci „Náučného leta 2022“ sme sa medzi návštevníkov vybrali úctyhodných tridsať krát a venovali sme sa množstvu zaujímavých tém. A pokiaľ sme aspoň štvrtine z tých, ktorí nás navštívili vštepili naše poslania či informácie, považujeme našu misiu za splnenú.

Ďakujeme všetkým, ktorí o naše stánky prejavovali záujem a už teraz sa tešíme na nastávajúci kalendárny rok, v ktorom na projekt „Náučné leto“ bez pochýb nadviažeme!

Publikované 30.08.2022