Kampaň EAZA 2015-2017: Let It Grow – Dajme šancu prírode

Let It Grow / Dajme šancu prírode
Kampaň Let It Grow je dvojročná kampaň troch európskych spoločností: Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA), Medzinárodného botanického ochranárskeho inštitútu a Siete európskych vedeckých centier.

Zoologická záhrada Bojnice ako člen EAZA sa do tejto kampane tiež zapojila. Rozhodli sme sa nepoužiť doslovný názov anglického Let It Grow (Nechaj to rásť), ale zvolili sme slogan Dajme šancu prírode.

Cieľom tejto kampane je upozorniť na ekosystémy pôvodných populácií živočíchov a rastlín okolo nás, teda aj tých v areáli našej zoo. Kampaň chce dať do povedomia aj potrebu chrániť pôvodné druhy pred invazívnymi. Preto aj názov Dajme šancu prírode.

Ako pomáha Národná zoo Bojnice?

Naša zoo vybudovala v hornej časti areálu Hmyzí hotel – teda jednoduchú konštrukciu z dreva, vyplnená rôznymi prírodnými materiálmi, kde si nájdu úkryt rôzne druhy užitočného hmyzu.
V zoo pribudli aj krmítka, do ktorých sme počas chladných mesiacov sypali slnečnicu a vtáctvo tak malo dostatok potravy počas obdobia, kedy je ho v prírode menej. Rovnako sme nainštalovali aj vtáčie búdky.

Akcie spojené s kampaňou Dajme šancu prírode

Svetový deň vtáctva

Od 30. marca do 1. apríla 2016 boli v bojnickej zoo prednášky k Svetovému dňu vtáctva. Na týchto prednáškach sme si hovorili aj o druhoch, ktoré voľne žijú v našej zoo. O tom, ako to na podujatí vyzeralo sa dočítate tu >>

Deň Zeme

24. apríla si v našej zoo pripomenieme Deň Zeme. Viac informácií o pripravovanom podujatí nájdete tu >>

Kampaň EAZA 2010-2011: Ape: Ľudoopy

Obdobie: 24.09.2010 – 28.09.2011

Kampaň EAZA venovaná ľudoopom si dala za cieľ prispieť k zachovaniu týchto našich najbližších príbuzných pre ďalšie generácie. Všetkých 6 druhov veľkých ľudoopov a 16 druhov gibonov je dnes ohrozených. Ľudia ich zabíjajú, berú im životné prostredie vyrubovaním pralesa a prenášajú choroby. Bez našej pomoci tieto nádherné tvory zmiznú navždy.

Takmer všetky spadajú do kategórie Kriticky ohrozených alebo Ohrozených druhov. Napríklad gibon hainanský je na pokraji vyhynutia, dnes žije len 20 jedincov. Gorila nigérijská prežíva v počte asi 400 zvierat. Aby sme tieto ikonické zvieratá zachránili, musíme chrániť prostredie, kde žijú. V tomto prípade ide o tropické dažďové lesy. Ako ciele si kampaň vytýčila: zvýšiť ochranu habitatov a ich likvidáciu, zníženie obchodu a lovu ľudoopov pre zisk, zmeniť správanie konzumentov a znížiť tlak na ľudoopy a nakoniec vyzbierať 1milión eur na založenie fondu na podporu ochrany ľudoopov. Viac ako 300 EAZA inštitúcií by mohlo prispieť teoreticky sumou 3333 Eur a vtedy by sa tento ambiciózny cieľ podaril. Bohužiaľ, ľahostajnosť a nedostatok prostriedkov na takéto podporné aktivity u mnohých zoo spôsobili, že suma nebola vyzbieraná. Vyzbieralo sa 422 915 Eur. Naša zoo usporiadala sprievodné akcie v rámci slávnostného krstu mláďaťa gibona či oslavy druhých narodenín orangutana Kirana. Podieľala sa i na podpore ochrany goríl v Gabone a Kamerune a podporila kampaň proti využívaniu oleja z palmy olejovej v produktoch dennej spotreby. Zúčastnila sa na proteste, ktorého výsledkom bolo, že európsky parlament schválil povinnosť výrobcov uverejňovať informáciu, či výrobok obsahuje palmový olej. Potom si konzument môže vybrať. Kupovaním výrobkov s použitím palmového oleja sa nepriamo podporuje likvidácia pralesov v Ázii či Afrike a tým zabíjanie ľudoopov. Okrem toho sa spolu s inými slovenskými zoo zapojila do akcie Venuj mobil, zachráň ľudoopy! V rámci nej sme vyzbierali 441 mobilov (najviac zo slovenských zoo) a peniaze za ne boli doručené na konto kampane EAZA. Bohužiaľ, ak by nedošlo k technickým problémom organizujúcej spoločnosti Asekol, určite by sme vyzbierali ešte viac.

Z filmu Green (voľne šírený na adrese www.greenthefilm.com

Z filmu Green (voľne šírený na adrese www.greenthefilm.com

Ukážka z nášho príspevku na Facebooku ZOO Bojnice

Chceš naozaj pomôcť vymierajúcim ľudoopom?

Ak chceš vedieť ako pomôžeš, pozri si alebo stiahni film GREEN na tejto adrese: http://www.greenthefilm.com Film je voľne dostupný a bez komentára. Je to emotívne a srdcervúce video, ktoré nenechá nikoho, kto má rád ľudoopy, chladným. Je o našej zodpovednosti a vine za ničenie pralesov a zabíjanie zvierat vrátane ľudoopov. Film získal viac ako 20 medzinárodných cien na rôznych festivaloch. Je príbehom orangutanice Green, ktorá sa dostala do sveta, o ktorom sa jej predtým ani nesnívalo a ktorý jej spôsobil jej koniec.

Viete, že našou nevedomosťou zabíjame orangutany?

Ázijské krajiny ovládol ohromný rozmach v produkcii palmového oleja (pozri obrázok dole vpravo). Čo to má spoločné s orangutanmi? Ak má vzniknúť plantáž s palmou olejovou, najprv musíte vyrúbať a vyholiť celý prales. Stromy sa zotnú a zvyšok lesa sa vypáli. Potom sa vysadia sadenice a čaká sa na čas, kým palma začne rodiť. Z plodov sa vyrába palmový olej. Tento produkt sa potom úspešne vyváža do Európy a Ameriky, kde je po ňom obrovský dopyt. Prečo? Predovšetkým preto, lebo sa pridáva do obrovského množstva výrobkov, ktoré my, konzumenti spotrebúvame a ani o tom nevieme. Nájde sa v potravinách ako sú napr. tyčinky Mars a mnohé iné, v pracích práškoch, avivážach, mydlách a hojne sa používa v kozmetickom priemysle (rúže na pery, krémy, atď) a jeho využitie je aj vo výrobe pohonných hmôt. Najväčšou tragédiou palmového oleja je, že palma rodí produktívne len 15 rokov. Potom sa pôda vyčerpá a nedá sa viac použiť (pôdna vrstva pralesov je veľmi tenká). To ale znamená, že pestovateľ ide ďalej a vyrubuje ďalší kus pralesa. Po plantáži ostane len mesačná krajina.

Ako pomôžeš? Kupuj naše oleje a zachrániš orangutany!

V prvom rade sa už vďaka prebiehajúcej kampani podarilo dosiahnuť, že európsky parlament práve schvaľuje povinnosť každej členskej krajiny uvádzať na etikete príslušného výrobku informáciu či výrobok obsahuje palmový olej. Doteraz sa častokrát uvádzal len údaj “rastlinný olej”, za čím sa skrýval i palmový olej z Ázie. Toto je jediná cesta ako zastaviť katastrofu, pretože takéto výrobky môžu konzumenti, ako sme my, ignorovať. Ak sa zníži predaj, zníži sa následne i produkcia a deštrukcia pralesov a v konečnom dôsledku zabíjanie orangutanov. Kupujte domáce oleje! Už čoskoro budú výrobky informovať či obsahujú palmový olej, potom ich ignorujte! Ak nič neurobíme, orangutany vyhynú!

A nezabudni, keď pôjdeš do zoo, dones starý mobil. Alebo daj vedieť kamošom, ktorí sa k nám chystajú, nech prinesú staré mobily a naozaj pomôžete.

Kampaň EAZA 2008-2010: Carnivore: Európske šelmy

Obdobie: 15.09.2008 – 22.09.2010

Kampaň Carnivore venovaná ohrozeným európskym šelmám prebehla v rokoch 2008 až 2010. Jej cieľom bolo získať pozornosť Európanov k ohrozeným druhom šeliem. Spolužitie obyvateľov Európy a šeliem prebieha v dvoch problémových rovinách. Prvou je premnoženie niektorých druhov a následné ohrozovanie aktivít človeka, druhou zas prudký úbytok iných druhov. Témou kampane bolo vzájomné spolužitie a hľadanie alternatív ako spolunažívať so šelmami bez pretrvávajúcich mýtov a neoprávneného odsudzovania.

Bolo vybraných 12 najcharizmatickejších druhov šeliem: líška polárna, medveď hnedý, vydra riečna, rys ostrovid, mačka divá, norok európsky, šakal obyčajný, vlk, rys španielsky, tchorík škvrnitý, medveď biely a rosomák severský. Vyzbierané peniaze kampane šli na viacero záchranných projektov, vrátane jedného na ochranu medveďa na Slovensku. Celkovo sa nazhromaždilo 240 600 Eur. Súčasťou kampane bola petícia za zastavenie používania jedovatých otráv na šelmy. Naša zoo prispela do kampane okrem podujatí pre deti a mládež vydaním špeciálneho leporela o šelmách a tematického letáku. V dobe kampane došlo aj k otvoreniu expozície Karpatský chodník, ktorého súčasťou bola aj úprava výbehov pre vlky.

Tematické plyšové hračky firmy Ravensden. Jednu z cien za nápad v práci s deťmi získala ZOO Záhreb.

carnivore

Kampaň EAZA 2007-2008: Amphibian Ark: Obojživelníky

Obdobie: 15.01.2007 – 15.01.2008

Kampaň pod názvom “Žaby bijú na poplach” vyhlásili členské zoo UCSZ v roku 2008 pod hlavičkou Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA). Jednou z aktivít zoo je organizovanie besied o obojživelníkoch v zooškole. Kampaň začala stretnutím na Gregora, tj. v duchu pranostiky “Na svätého Gregora, žaby huby otvoria”. Na besedách sa postupne vystriedalo takmer dvesto žiakov zo základných škôl v Bojniciach, Prievidzi i Handlovej. Na svete žije asi 6000 druhov obojživelníkov a až polovica z nich je ohrozená vyhynutím. Dôvodom je vysušovanie a likvidácia mokradí, ktoré sú ich prirodzeným prostredím, choroby a znečisťovanie vôd pesticídmi. Viac než 120 druhov už úplne vymizlo. Na Slovensku žije 18 druhov žiab a mlokov a všetky sú chránené. Najznámejšie sú ropucha zelená, skokan rapotavý, rosnička zelená či salamandra škvrnitá. ZOO Bojnice otvorila v tejto sezóne v budove vivária novú expozíciu žiab. Kolekcia sa rozšírila o 15 druhov a foriem rozmanitých žiab.

V žiadnej živočíšnej triede nenastal taký radikálny pokles stavov. Z takmer 6000 známych druhov obojživelníkov sa 55 považuje za vyhynutých, mnohé ďalšie vedci nevideli celé desaťročia. Druh Bufo periglenes bol priamo sledovaným v procese vymierania. Od roku 1980 vyhynulo asi 129 druhov. V prvom rade sa na tom podieľa znečisťovanie a strata ich životného prostredia, slabá ochrana, zmeny klímy a zákerná chytridiomykóza. Kriticky ohrozených je 427 druhov, ohrozených 761 druhov, zraniteľných 668 druhov a blízko k ohrozenosti má 359 taxónov obojživelníkov. Len na ilustráciu, Srí Lanka už prišla o 89% lesov a 56% pôvodných druhov obojživelníkov. Kampaň EAZA venová obojživelníkov si dala naozaj ambiciózny cieľ zozbierania až 750 000 Eur na ochranárske projekty pomoci tejto skupine živočíchov. Rovnako si zadala úlohu aby každá členská zoo prispela a chovala najmenej 1 druh obojživelníka. Naša zoo v tomto roku z príležitosti kampane otvorila novú expozíciu žiab so 16 druhmi a formami žiab. Tiež bol vydaný tématický plagát Rozmanitosť žiab v bojnickej zoo v rámci edície Poznávame biodiverzitu.

Kampaň EAZA 2006-2007: Madagascar

Obdobie: 15.09.2006 – 15.09.2007

Kampaň Madagaskar sa zaradila medzi mimoriadne úspešné a populárne kampane. Zvláštna geologická história ostrova spôsobila evolúciu jedinečnej flóry a fauny, tisícov druhov žijúcich len na tomto veľkom ostrove. Preto niet divu, že Madagskar je považovaný za jedno z najväčších a najdôležitejších centier svetovej biodiverzity. Veľké percento madagaskarských ekosystémov je však vo veľkom nebezpečí. Pralesy sa scvrkli vďaka ľudským aktivitám o 90%, veľmi rozšírená je erózia v dôsledku vyklčovania lesov. Významný počet druhov je vedených v kategórii Kriticky ohrozený, Ohrozený alebo Zraniteľný.

Z týchto príčin vyhlásila EAZA v roku 2006 v poradí šiestu ochranársku kampaň Madagaskar, v jazyku Malgašov “Arovako i Madagasikara” (Ochráňme Madagaskar). Bojnická zoo prispela do kampane viacerými spôsobmi. V tejto sezóne sfunkčnila novú expozíciu prezývanú “Ostrov lemurov”. Ide o koncept využitia neveľkého ostrovčeka s prirodzenými stromami v strede veľkého rybníka (najväčšej vodnej plochy zoo). Lemury naň môžu prechádzať cez lávku vytvorenú z horizontálne položeného agátového kmeňa, na ktorý sa napája tunel až do lemurinca. Súčasťou expozície je i malá botanická kolekcia madagaskarských sukulentov v blízkosti ubikácie lemurov, rovnako i tri nové menšie panely o kampani. Jeden z nich je špeciálny svojim obsahom – hovorí o ojedinelom vzťahu Slovenska a Madagaskaru, resp. o slovenskom kráľovi tohto ostrova Móricovi Beňovskom. Štylizované predstavenie divadelníkov na tému príchod Mórica Beňovského do zoo expozíciu otvorilo a akcii dodalo originálny ráz.

Vďaka kampani sa vyzbieralo viac ako 600 000 Eur, z nich sa priamo podporilo 20 ochranárskych projektov na Madagaskare. Do kampane sa zapojil i vtedajší prezident ostrova Marc Ravalomana. Kampaň rozšírila povedomie Európanov o biologickej hodnote ostrova, podporila rozvoj výskumu a miestneho ekoturizmu a upevnila väzby medzi EAZA inštitúciami a Madagaskarom.

O návšteve kráľa Madagaskaru v ZOO Bojnice a čo možno neviete o Móricovi Beňovskom

Móric Augustus Beňovský je všeobecne známy dobrodruh a cestovateľ slovenského pôvodu, ktorý sa predovšetkým preslávil desať rokov trvajúcim kraľovaním na ostrove Madagaskar. Málokto však vie, že to bol svojho času významný svetobežník a politický dejateľ. O niektorých obdobiach a činoch v jeho živote sa v jeho životopisnom diele od Joža Nižnánskeho vôbec nič nepíše. Rovnako tieto pasáže vynechali aj tvorcovia známeho televízneho seriálu “Vivat Beňovský”. Našťastie existuje niekoľko podrobnejších biografií od popredných nielen slovenských historikov a čosi som vybral z internetovej encyklopédie Wikipedia.

Keď sme uvažovali nad tým, ako naša zoo prispeje k plánovanej madagaskarskej kampani, jedným z nápadov bolo prizvať populárneho slovenského herca a predstaviteľa hlavnej postavy nekonečne krát opakovaného seriálu Vivat Beňovský, pána Jozefa Adamoviča. Žiaľ, pán Adamovič zo zdravotných dôvodov nemohol v tom období účasť prisľúbiť. A tak sme sa rozhodli nahradiť televízneho Mórica Beňovského hercom z činohry Martinského divadla. Na 1. mája 2007 sme naplánovali slávnostné otvorenie novej sezóny zoo a zároveň otvorenie expozície “Lemurí ostrov” (viac o vzniku expozície v článku Mgr. Mihálovovej, Zborník komisie pre poloopice 2007). Historické pripomenutie nášho slávneho rodáka zabezpečoval návštevníkovi zoo informatívny text na paneli o Madagaskare a Slovensku, ponúkaný aj v anglickej a nemeckej mutácii. Rovnaký text doplňoval bojnickú verziu kampaňového letáku. Jedno celé číslo Zoočasopisu sa venovalo problematike kampane, madagaskarskej fauny a samozrejme aj Móricovi Beňovskému. Na predstavu pridávame niekoľko ilustračných fotografií zo slávnosti otvorenia ostrova, zahájenia sezóny a fotky s novinkami súvisiacimi s kampaňou. Pri ostrove lemurov pribudla menšia sezónna botanická expozícia venovaná madagaskarskej flóre, medzi sukulentmi sa ocitol aj lemur kata z dreva, podobne jeden drevený vari zdobí okraj rámu jedného z trojice panelov kampane. Ale späť k Móricovi. Okrem toho, že bol cestovateľ a dobrodruh stihol tento osvietenec ešte oveľa viac. Len sa o jeho prvenstvách akosi nepíše. Bol aj zdatným spisovateľom, plukovníkom francúzskej armády, veliteľom poľskej armády a rakúskym vojakom. No najvýznamnejšie jeho činy sú tieto:

Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Pacifiku – preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty), a jeho cesta do Macaa bolo prvá známa cesta zo severovýchodného pobrežia na juhovýchodné pobrežie Ázie. Bol to prvý človek, ktorý navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika). Prvý človek, ktorý preskúmal Ostrov sv. Vavrinca, významný prieskumník ostrova Madagaskaru a prvý zjednotiteľ a kráľ Madagaskaru. Prvý slovenský autor celosvetového bestselleru. Prvý Slovák, ktorý zasiahol do vývoja väčšieho počtu krajín (minimálne Poľska, USA, Francúzska, Rakúska a Madagaskaru).

Pripravil: RNDr. Peter Lupták
Celý článok v prílohe